f
 


Cày xu free hoạt động và auto ingame - Võ Lâm G4vn 2.0 OB 19/4/2024

Võ Lâm G4vn 2.0 - Alpha Test: 17/4/2024 - Open Beta: 19/4/2024 - Exp 10 Drop 10 - Cày xu free hoạt động và auto ingame - JX1 - VLTK 1 - Võ Lâm Truyền Kỳ 1 mới ra tháng 4 2024

Trang chủ: http://g4vn.asia/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/g4vnjx/

Máy chủ: Hoa Sơn

【 𝐕𝐎̃ 𝐋𝐀̂𝐌 G4VN - 𝐕𝐨̃ 𝐋𝐚̂𝐦 𝟏 𝐏𝐂】
🎁 Trang Chủ: http://g4vn.asia/
🎁 Fanpage: https://www.facebook.com/G4VNJX/
🎁 Group: https://www.facebook.com/groups/g4vn2024
---------------------------
🧭 𝐌𝐨̛̉ TEST: 19h00 ngày 17/04/2024
🧭 𝐎𝐩𝐞𝐧 : 19h00 ngày 19/04/2024
---------------------------
✨ 𝐇𝐨̂̉ 𝐓𝐫𝐨̛̣ 𝐓𝐚̂𝐧 𝐓𝐡𝐮̉
• Cấp 60
• Thổ Địa Phù (Vĩnh Viễn)
• Thần Hành Phù (Vĩnh Viễn)
• Trang Bị Huyền Viên (Vĩnh Viễn)
• Túi máu 4 Ngày
• Ngựa Túc Sương
• 5 Tiên Thảo Lộ 1h
• Miễn Phí Skill 90 và 150 khi đạt cấp 80 và 90
---------------------------
✨ GiftCode HOASON2024
• 1 Bình Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt
• 2 Tẩy Tủy Kinh
• 2 Võ Lâm Mật Tịch
------------------------------------------------------
🌠 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 SV 𝐕𝐨̃ 𝐋𝐚̂𝐦 G4Vn
• Chặn kéo xe 100% - Hoạt động PK theo sau không tự đánh
• Hạn chế 4 Acc/Pc & 4/IP , Tống Kim 1 Acc/IP.
• A.ut0 ingame độc quyền, tiện lợi, thông minh như VLBS
• Phiên bản Thân Pháp
• Đội Ngũ Hổ Trợ Nhiệt Tình Và Chuyên Nghiệp
• Hệ Thống SV Bảo Đảm Không Giật,Lag.
• Hoạt Động Diển Ra Liên Tục
• Nhiều Sự Kiện Ingame Cày Cuốc
• Hệ Thống BOSS Đa Dạng
• Hệ Thống Trang Bị Huyền Viên - Tử Mãng - Kim Ô


❗️Ghi chú bởi gamemoira.org: nếu bài giới thiệu game mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Võ Lâm G4vn theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/g4vnjx/