f
 


Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)

Môn phái Thiếu Lâm trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)

 

Nội dung bài hướng dẫn

1. Giới thiệu môn phái Thiếu Lâm

2. Kỹ năng môn phái Thiếu Lâm

3. Hệ thống chiêu thức môn phái Thiếu Lâm

4. Vị trí địa lý môn phái Thiếu Lâm

4.1. Bản đồ môn phái

4.2. Npc môn phái

5. Nhiệm vụ môn phái Thiếu Lâm

5.1. Nhiệm vụ cấp 10

5.2. Nhiệm vụ cấp 20

5.3. Nhiệm vụ cấp 30

5.4. Nhiệm vụ cấp 40

5.5. Nhiệm vụ cấp 50

5.6. Nhiệm vụ xuất sư

5.7. Nhiệm vụ trùng phản sư môn

5.8. Nhiệm vụ cấp 90

5.9. Nhiệm vụ cấp 120

5.10. Nhiệm vụ ký danh đệ tử

5.11. Nhiệm vụ cấp 150

1. Giới thiệu môn phái Thiếu Lâm trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)

Thuộc tính: Kim

Người thuộc hành Kim có sức mạnh hơn người, thân thể cường tráng; khi thăng cấp sinh mạng sẽ được tăng lên rất nhanh, tác dụng khi luyện tập ngoại công cũng mạnh hơn thấy rõ. Mỗi khi sinh mạng tăng lên một cấp thì ngoại công cũng tăng lên rất nhiều. Người thuộc hành Kim luyện tập nội công thì sẽ bất lợi.

Nếu lựa chọn hành này, bạn có thể chọn môn phái Thiếu Lâm thuộc Chính phái và Thiên Vương Bang ở vị trí trung lập. Điểm giống nhau giữa hai môn phái này là tấn công gần, thiên về ngoại công và có thể sử dụng thành thạo phần lớn thập bát võ công.

 

2. Kỹ năng môn phái Thiếu Lâm trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Được khai sáng bởi Đạt Ma Sư Tổ đến từ Tây Trúc, Thiếu Lâm phái tọa lạc tại núi Tung Sơn Tỉnh Hà Nam và từ xưa đã được mệnh danh là Thiên Hạ Đệ Nhất môn phái tại Trung Nguyên. Ngôi chùa này cũng được xem là đại diện cho "Võ Lâm Chánh phái". 

Thiếu Lâm vốn có truyền thống tụng kinh niệm Phật và luyện tập võ công. Đệ tử của Thiếu Lâm người nào cũng võ công cao cường, trong đó tuyệt học chánh phái "Dịch Cân Kinh” được xem là Đệ nhất tuyệt kỹ của môn này.

Đệ tử của Thiếu Lâm là nam nhân, phân làm hai loại: đệ tử xuất gia và đệ tử tục gia. Xuất gia đệ tử xuống tóc tu hành trong chùa, không can thiệp việc giang hồ, tục gia đệ tử thì tản lạc khắp nơi, hành hiệp trượng nghĩa.

Một số chiêu thức của Thiếu Lâm: Kim Cang Phục Ma, Thiếu Lâm Côn pháp, Hàng Long Bất Vũ, Sư Tử Hống, Hoành Tảo Lục Hợp.

Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)

 

3. Bảng thống kê chiêu thức môn phái Thiếu Lâm trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1) 

Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)

 

4. Vị trí địa lý của môn phái Thiếu Lâm trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Bản đồ môn phái Thiếu Lâm

Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)

 

NPC của môn phái Thiếu Lâm

Sau đây là những NPCs quan trọng và đặc thù của Thiếu Lâm.

Trụ Trì Đạt Ma Đường (Đạt Ma Đường): 

Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)

 • Giao nhiệm vụ Thiếu Lâm cấp 20 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Hộ Tự Kim Cang, học được Bất Động Minh Vương tuyệt kỹ.
 • Ngoài ra, ông còn giao những nhiệm vụ quan trọng khác. Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Thiếu Lâm.

 

NPC dược phẩm (207/195):

Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)

 • Phụ trách bán dược phẩm cho các môn đệ Thiếu Lâm

 

Trụ Trì La Hán Đường (La Hán Đường): 

Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)

 • Giao nhiệm vụ Xuất sư Thiếu Lâm cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Vô Lượng Thích Tôn.
 • Ngoài ra, ông còn giao những nhiệm vụ quan trọng khác. Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Thiếu Lâm.

 

Phương Trượng Thiếu Lâm (Phương Trượng):

Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)

 • Giao nhiệm vụ Thiếu Lâm cấp 10 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Hộ Viện Võ Tăng, học được Thiếu Lâm Đao, Côn, Quyền pháp.
 • Ngoài ra, ông còn giao những nhiệm vụ quan trọng khác. Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Thiếu Lâm.

 

Phụ trách Tàng Kinh Các (Tàng Kinh Các):

Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)

 • Giao nhiệm vụ Thiếu Lâm cấp 50 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Phục Ma Thiên Vương, học được những tuyệt kỹ lợi hại là Hoành Tảo Lục Hợp, Ma Ha Vô Lượng, Long Hổ Trảo.
 • Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Thiếu Lâm.

 

NPC trang thiết bị (209/194):

Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)

 • Phụ trách cung cấp các trang thiết bị cho các môn đệ Thiếu Lâm

5. Nhiệm vụ môn phái Thiếu Lâm trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Nhiệm vụ cấp 10 môn phái Thiếu Lâm

Sẽ được phong là: Hộ Viện Võ Tăng.

Học được võ công:

 • Thiếu Lâm Côn pháp Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)
 • Thiếu Lâm Đao pháp  Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)
 • Thiếu Lâm Quyền pháp  Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Từ Nhân Phương Trượng

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 10:

 • Bước 1: Đến Phương Trượng Thiền phòng (230/184), gặp Từ Nhân Phương Trượng, tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Vào trong Đạt Ma Đường (210/188), phía sau pho tượng trong Đạt Ma Đường có 1 con hẻm nhỏ, vào trong đó đánh bại những tên Cơ Quan Nhân (192/197), (203/200), (216/201) đến khi lấy được Kim Liên Hoa.
 • Bước 3: Mang Kim Liên Hoa về giao cho Từ Nhân Phương Trượng , hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ cấp 20 môn phái Thiếu Lâm

Sẽ được phong là: Hộ Tự Kim Cang.

Học được võ công: Bất Động Minh VươngHướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Huyền Bi

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 20:

 • Bước 1: Đến Đạt Ma Đường (210/188), tìm gặp Huyền Bi, tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Đến Biện Kinh Phủ -> Tây Phục Ngưu Sơn tìm năm tên Man Di (280/185), (269/184), (264/185), (262/183), (277/187). Sau khi đánh đủ 5 con ở 5 địa chỉ trên sẽ có dòng chữ hiện lên: " Bạn đã dạy dỗ được 5 tên Man Di, chúng hứa từ nay sẽ không quậy phá nữa... ".
 • Bước 3: Trở lại Đạt Ma Đường gặp Huyền Bi phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ cấp 30 môn phái Thiếu Lâm

Sẽ được phong là: Hộ Pháp La Hán.

Học được võ công: La Hán Trận.  Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Huyền Giác

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 30:

 • Bước 1: Đến hồ Phóng sinh tìm gặp Huyền Giác (220/193), tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Đến rừng tháp bên ngoài chùa, phát hiện những kẻ có hành tung mờ ám. Đánh bại Mạch Anh (238/200), (231/204), cho đến khi nào biết được bọn chúng chính là gián điệp của Kim quốc, đồng đảng của bọn chúng đã đánh cắp thành công "Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh" hiện giờ đã chạy đến Kim Quang động ở Kiếm Các Tây Bắc.
 • Bước 3: Đến Phượng Tường Phủ -> Kiếm Các Thục Đạo -> Kim Quang Động, đánh bọn Trộm kinh (218/182), (179/186), (198/196) đến khi lấy lấy lại được "Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh".
 • Bước 4: Trở lại Thiếu Lâm, đến hồ Phóng sinh, mang kinh giao cho Huyền Giác, hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ cấp 40 môn phái Thiếu Lâm

Sẽ được phong là: Truyền Kinh La Hán.

Học được võ công: Sư Tử Hống.Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Từ Nhân Phuơng Truợng

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 40:

 • Bước 1: Đến Phương Trượng Thiền phòng (230/184) tìm gặp Từ Nhân Phương trượng, tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Đến Thiếu Lâm Mật Thất (168/166) ở phía Bắc Chùa Thiếu Lâm, trả lời 3 câu hỏi để vào được trong Mật Thất (thứ tự trả lời là 1 - 2 - 1).
 • Bước 3: Đánh Kim Cang Nhân(213/205), (203/198), (204/205), (208/201) để lấy được khẩu quyết.
 • Bước 4: Đến cuối hang động (230/207) sẽ nhìn thấy một thạch thất, nhấp vào phiến đá, đọc đúng khẩu quyết sẽ có thể cùng Nhị Tăng đối thoại, phải chú ý nghe thứ tự năm câu nói của Nhị Tăng (các bạn nên ghi lại).
 • Bước 5: Trở lại Phương trượng Thiền phòng, gặp Từ Nhân Phương Trượng, thuật lại thứ tự năm câu nói của Nhị Tăng:
  • Nếu như thứ tự chính xác, hoàn thành nhiệm vụ.
  • Nếu như thứ tự bị sai, Từ Nhân Phương trượng : "Ta không hiểu được ý nghĩa năm câu này, có phải ngươi đã bị lầm lẫn thứ tự không?" Bạn phải thực hiện lại nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ cấp 50 môn phái Thiếu Lâm

Sẽ được phong là: Phục Ma Thiên Vuơng.

Học được võ công:

 • Hoành Tảo Lục Hợp  Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)
 • Ma Ha Vô Luợng  Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)
 • Long Hổ Trảo  Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Huyền Từ.

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 50:

 • Bước 1: Đến Tàng Kinh Các (218/190) tìm gặp Huyền Từ, tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Đến sân luyện võ gặp Trừng Tâm (224/178). Hắn muốn bạn kiếm cho hắn 1 con gà quay.
 • Bước 3: Đến Tửu lầu ở Biện Kinh (210/193), bỏ 500 lượng mua gà quay mang về giao cho Trừng Tâm.
 • Bước 4: Đến rừng thông, trong rừng là một mê cung cây thông, trong mê cung có rất nhiều đá, căn cứ theo sự sắp xếp Tứ, Ngũ, Tam, sẽ tìm được tảng đá có giấu tàng thư (231/170), đẩy nó ra sẽ lấy được "Dịch Cân Kinh".
 • Bước 5: Trở lại Tàng Kinh Các, mang "Dịch Cân Kinh" giao cho Huyền Từ, hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ Xuất Sư môn phái Thiếu Lâm

Sẽ được phong là: Vô Luợng Thích Tôn.

Học được võ công: Huyền Nam.

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Huyền Từ.

Các bước thực hiện nhiệm vụ Xuất Sư:

 • Bước 1: Đến La Hán đường (202/192), gặp Huyền Nan, tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Đến La Hán trận (lối đi vào phía sau tượng Phật trong La Hán đường), đánh bại các tên Tăng Binh Đầu Lĩnh (197/211), (211/224), (206/196), (229/208), bạn sẽ lấy được Niệm Châu, Thiền trượng, Mộc Ngư và Bát Vu.
 • Bước 3: Mang 4 bảo vật trên về giao cho Huyền Nan, hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn môn phái Thiếu Lâm

Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.

Phần Thuởng:

 • Như Lai Thiên Điệp   Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)
 • Dịch Cân Kinh   Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)

Được phong làm: Hộ Pháp Trưởng Lão.

 

Nhiệm vụ cấp 90 môn phái Thiếu Lâm

Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Thiếu Lâm ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.

Phần thưởng: 

 • Đạt Ma Độ Giang
 • Hoành Tảo Thiên Quân
 • Vô Tướng Trảm
 • Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức).

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 90:

 • Bước 1: Từ bất kỳ thành chính nào bạn đi Xa phu -> Hoa Sơn Cảnh kỹ trường gặp Thường Bách Lý và Lý Địch Phong (326/224), nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Về Thiếu Lâm đến Đạt Ma Đường (210/188) tìm gặp Huyền Bi.
 • Bước 3: Sang La Hán đường (202/192), gặp Huyền Nan.
 • Bước 4: Trở lại Đạt Ma Đường nói chuyện với Huyền Bi nhận lệnh bài để đi thực hiện nhiệm vụ.
 • Bước 5: Quay lại Hoa Sơn Cảnh kỹ trường gặp Thường Bách Lý và Lý Địch Phong để đưa lệnh bài.
 • Bước 6: Đánh bại Kim Quốc Tướng Lĩnh (323/240) rồi gặp Thường Bách Lý và Lý Địch Phong báo tin.
 • Bước 7: Về Thiếu Lâm đến Đạt Ma Đường tìm gặp Huyền Bi báo tin.
 • Bước 8: Sang La Hán đường, gặp Huyền Nan báo tin, hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ cấp 120 môn phái Thiếu Lâm - Đại Thừa Như Lai Chú

Học kỹ năng Đại Thừa Như Lai Chú

Vật phẩm

Ghi chú

Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)
Bí quyết kỹ năng cấp 120

- Nguồn gốc: Kỳ Trân Các hoặc tham gia tính năng.

- Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch,bày bán. Không rớt khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.

- Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận được kỹ năng cấp 120 tương ứng của môn phái.

- Hạn sử dụng: 30 ngày.

Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)
Đại Thành Bí Kíp 120

- Nguồn gốc: Kỳ Trân Các hoặc tham gia tính năng.

- Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch,bày bán. Không rớt khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.

- Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận sẽ tăng kỹ năng cấp 120 tùy chọn đến cấp 20.

- Hạn sử dụng: 30 ngày.

Thông tin kỹ năng Đại Thừa Như Lai Chú

Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)

 

Nhiệm vụ Ký Danh Đệ Tử môn phái Thiếu Lâm

 • Bước 1: Đến Biện Kinh phủ rồi đi theo hướng tây nam đến chùa Thiếu Lâm. Vào trong chùa gặp Tri Tăng Khách (211/195) ông ta muốn bạn chứng tỏ 4 phẩm chất: Xích đảm trung tâm, hạo nhiên chính khí, kiên nhẫn bát đạt và vô tư vô ngã.
 • Bước 2: Quay lại Biện Kinh phủ, đến tìm Tân Khởi Tật (220/187) lấy được Quảng Hoắc Hương.
 • Bước 3: Gặp Kim Quốc Võ Sĩ (209/201) nhận được Kiên Tinh Thạch.
 • Bước 4: Đến cổng thành phía Bắc Tán gẫu với Vệ Binh Thành Môn (198/187), hắn sẽ hỏi bạn về lòng trung thành, bạn hãy chọn câu trả lời thừ hai được tặng Xích Đồng Khoáng.
 • Bước 5: Mang cả 3 món này tặng cho Người ăn mày (210/186) và được giao cho một Lá thư. Cầm lá thư đó về chùa Thiếu Lâm giao lại cho Tri Tăng Khách , thế là được tiếp nhận làm đệ tử ký danh.

Nhiệm vụ cấp 150 môn phái Thiếu Lâm

Kỹ năng cấp 150 gồm 20 cấp, muốn tăng cấp kỹ năng 150 cần phải có điểm luyện kỹ năng, khi đồng đạo đạt được điểm luyện kỹ năng tương ứng là có thể tăng cấp.

NPC liên quan: Vô Danh Tăng tại Đào Hoa Nguyên (Ba Lăng Huyện -> Vũ Lăng Sơn -> Bạch Thủy Động -> Phục Lưu Động -> Đào Hoa Nguyên).

Vật phẩm liên quan: Võ Học Kinh Yếu và Tốc Hiệu kỹ năng 150 Bạch Cầu Hoàn.

Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)

Vật phẩm Ghi chú

Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)

Võ Học Kinh Yếu

Nguồn gốc:
 • Nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ.
 • Mua từ Kỳ Trân Các giá 2.000 Xu.
Tính chất:
 • Vật phẩm khi hoàn thành nhiệm vụ: Khóa, không thể xếp chồng, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Vật phẩm mua từ Kỳ Trân Các: Có thể bày bán, giao dịch, không thể xếp chồng, bán cửa hàng giá 0 lượng.
Cách dùng: Nhấn chuột phải để sử dụng.

Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)

Tốc Hiệu kỹ năng 150 Bạch Cầu Hoàn

Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
Giá: 1.000 Xu.
Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng, không ném ra, không xếp chồng.
Cách sử dụng: Nhấn chuột phải sử dụng.
Giới hạn: Chỉ sử dụng tối đa 04 vật phẩm/nhân vật/ngày.

 

Yêu cầu nhiệm vụ cấp 150: 

 • Đẳng cấp từ 150 trở lên.
 • Đã học kỹ năng cấp 90 và 120.
 • Lưu ý đặc biệt: Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhân vật có thể nhấn F12 để tham khảo cách thực hiện nhiệm vụ.

 

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 150: chia làm 2 giai đoạn

a) Giai đoạn 1 - Môn Phái:

 • Bước 1: Đối thoại với Phương Trượng Từ Nhân (230/184), nhận nhiệm vụ đi tìm và đối thoại Sơn Hạ Nữ Tử (Thiếu Lâm 180/220).
 • Bước 2: Nhận tin phản hồi phương trượng, gặp Từ Nhân, được tin trở lại và trao đổi với Sơn Hạ Nữ Tử.
 • Bước 3: Đánh bại Phỉ Nhân (Thiếu Lâm 186/221).
 • Bước 4: Hồi báo và đối thoại với Từ Nhân, nhận Nguyệt Ca Lệnh.

Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1) 

 

b) Giai đoạn 2 - Nguyệt Ca Đảo: Để lên Nguyệt Ca Đảo bằng Thuyền phu tại bến thuyền Dương Châu, yêu cầu nhân vật phải có Nguyệt Ca Lệnh thì mới có thể lên đảo.

 • Bước 1: Nhận được Nguyệt Ca Lệnh, tới Nguyệt Ca đảo. Có Nguyệt Ca Lệnh trên người thì mới có thể thông qua thuyền phu để lên đảo.
 • Bước 2: Đến Nguyệt Ca đảo và đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 1 (177/194). Được tin đến Tẩy Kiếm Trì tìm một Nguyệt Ca Võ Vệ khác.

Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)

 • Bước 3: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 2 (181/188) được tin sử dụng khoáng thuỷ thanh tẩy vũ khí ở Tẩy Kiếm Trì (180/188).
 • Bước 4: Nhấn chuột vào Tẩy Kiếm Trì, nhắc nhở không có đạo cụ Thịnh Thuỷ Hoàn Kiếm, được tin quay lại thỉnh giáo Nguyệt Ca Võ Vệ 2.

Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)

 • Bước 5: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 2, được tin đạo cụ cần phải thu thập các loại vỏ cây của các loại cây trên đảo để làm thành vũ khí, sử dụng dung khí thịnh thuỷ. Xung quanh NPC Thụ Mộc có rất nhiều NPC canh giữ, nếu không đánh bại NPC này thì sẽ không thu thập được vật phẩm.

Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)

 • Bước 6: Sau khi thu thập đạo cụ, quay lại Tẩy Kiếm Trì.
 • Bước 7: Sử dụng đạo cụ, Tẩy Vũ Khí bên cạnh Tẩy Kiếm Trì, được tin trở lại hồi đáp Nguyệt Ca Võ Vệ 2.

Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)

 • Bước 8: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ, nhận tin tới Tàng Kiếm Cốc tạo thành kiếm gia (169/180). Đến Tàng Kiếm Cốc, bị Thạch phiến chắn lối, nhấn chuột vào xem thạch phiến.

Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)

 • Bước 9: Trực tiếp nhấn chuột vào Bia Đá Kiếm gia có thể tạo ra kiếm gia.

Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)

 • Bước 10: Đến Khí Kiếm Cung đối thoại với Nguyệt Ca Kiếm Thị (197/188), được tin lên Luận Kiếm Phong xuất chiêu với đảo chủ.

Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)

 • Bước 11: Sau khi chuẩn bị xong đối thoại với Đảo Chủ, được chuyển tống đến phó bản và chiến đấu với Đảo chủ.
  Nguyệt Ca Đảo Chủ sẽ xuất hiện 3 lần. Lần đầu tiên và lần thứ 2 phải tiêu diệt được Nguyệt Ca Đảo Chủ, lần thứ 3 nếu không thể tiêu diệt được Nguyệt Ca Đảo Chủ thì vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Nhân vật sau khi bị trọng thương cần quay trở lại đối thoại với Nguyệt Ca Đảo Chủ (Lưu ý: Mỗi lần chỉ có 50 nhân vật cùng lúc gặp được Nguyệt Ca Đảo Chủ).

Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)

 • Bước 12: Đối thoại với Đảo Chủ nộp Nguyệt Ca Lệnh sẽ nhận được Võ Học Kinh Yếu (kỹ năng 150). Sử dụng sẽ học được kỹ năng 150.

 

Hướng dẫn đổi điểm kinh nghiệm lấy điểm tu luyện 150:

 • Nhân vật đối thoại với NPC Vô Danh Tăng ở Đào Hoa Nguyên để vào Vô Danh Mật Cảnh.
 • Trong bản đồ Vô Danh Mật Cảnh có 24 Thạch Phiến tương ứng với 24 kỹ năng cấp 150.

Hướng dẫn môn phái Thiếu Lâm trong game VLTK (JX1)

 • Trong Vô Danh Mật Cảnh này, đến Thạch Phiến tương ứng, dùng điểm kinh nghiệm để đổi điểm luyện kỹ năng.
 • Cứ 2.850.000 điểm kinh nghiệm sẽ nhận được 220 điểm luyện kỹ năng. Mỗi ngày, mỗi nhân vật có thể đổi được tối đa 10 lần.
 • Sử dụng 1 Tốc Hiệu Kĩ Năng 150 Bạch Cầu Hoàn có thể nhận được 1.540 điểm tu luyện kỹ năng
 • Điểm tu luyện kỹ năng có thể cộng dồn.
 • Điểm tu luyện kỹ năng này không bị ảnh hưởng các phương thức tẩy điểm, trùng sinh, công kích.
 • Riêng kỹ năng 150 của Đường Môn bẫy yêu cầu phải đạt cấp tối đa của kỹ năng 90 và 120 (kỹ năng này không cần tu luyện).

 Xem tiếp: Hướng dẫn môn phái Thiên Vương trong game VLTK (JX1)