f
 


Phương thức giao đấu trong game VLTK JX1


Đả quái
Đả quái là cách để luyện cấp trong Võ Lâm Truyền Kỳ. Để có thể tìm và đả quái trước nhất phải ra khỏi thành, thôn. Di chuyển trỏ chuột vào con thú để xuất hiện hình thanh gươm, sau đó nhấn chuột trái vào để bắt đầu tiến hành đả quái.
 
Mỗi lần đả bại một con quái thì bạn sẽ nhận được một số điểm kinh nghiệm tùy thuộc vào đẳng cấp của bạn và đẳng cấp mà loại quái bạn đả bại.
 
Điểm kinh nghiệm dùng để lên cấp, một khi đã đạt đủ điểm, bạn sẽ được thăng lên một cấp.
 
 

PK Chiến đấu
Chỉ có những nhân vật có màu chữ khác nhau mới có thể chiến đấu với nhau (trừ những người có màu chữ trắng không thể tham gia chiến đấu). Đối với những người có màu chữ đỏ khi ở trạng thái chiến đấu có để tham chiến với cả thành viên trong tổ đội của mình.
Trạng thái luyện công
Những nhân vật ở trạng thái luyện công  sẽ không thể tham chiến mà phải chuyển sang chế độ chiến đấu, đồ sát hoặc cừu sát.
 
 

Trạng thái chiến đấu
Những nhân vật đang ở trạng thái chiến đấu   sẽ có thể tham chiến với các nhân vật khác ở cùng trạng thái chiến đấu (khác màu chữ, không thể tham chiến với người mới - chữ trắng). Khi ở trạng thái chiến đấu người chơi sẽ không thể chuyển về trạng thái luyện công ngay lập tức mà chỉ có thể áp dụng sau 3 phút.
 
 

Trạng thái đồ sát
Những nhân vật ở trạng thái đồ sát   có thanh máu màu hồng thay vì màu xanh khi ở các trạng thái khác. Trạng thái đồ sát chỉ dùng trong trường hợp một người muốn tham chiến trong khi người kia (khác màu, trừ người mới - chữ trắng) đang ở trạng thái luyện công.
 


Trạng thái cừu sát (giết thù)
Khi 2 người chơi cùng màu chữ, họ không thể tham chiến ở bất kỳ trạng thái nào khác, chỉ có thể tham chiến khi ở trạng thái cừu sát
 
Trạng thái cừu sát được kích hoạt sau 10 giây, bắt đầu tình từ khi người chơi chọn vào ô cừu sát.
Trạng thái cừu sát chỉ kết thúc khi có 1 trong 2 người ngã xuống hoặc 1 trong 2 người thoát khỏi trò chơi.
 
 

Điểm PK
Ở trạng thái chiến đấu: những người tham chiến sau khi chiến thắng sẽ không bị nhận điểm PK.
Ở trạng thái đồ sát: dùng để "xử" người chơi khác đang ở trạng thái luyện công, người ở chế độ đồ sát sẽ bị tăng 1 điểm PK sau khi hạ được đối phương. Nhưng nếu người bị đồ sát đánh trả và chiến thắng thì người đồ sát sẽ không bị nhận điểm PK.
Ở trạng thái cừu sát: người chủ động tiến hành cừu sát người khác sẽ bị tăng 2 điểm PK sau khi chiến thắng và người bị cừu sát phản công sẽ không nhận điểm PK sau khi chiến thắng.
•    Số lượng điểm PK lớn nhất của một nhân vật là 10 và thấp nhất là 0.
•    Đối với những địa điểm đặc biệt như võ đài, lôi đài, chiến trường Tống Kim, công thành chiến đánh ngã đối thủ sẽ không nhận điểm PK.
Nhân vật có số điểm PK lớn hơn 0 khi tham chiến thất bại sẽ
Rơi ra một số trang bị trên người.
Số lượng điểm PK sẽ giảm xuống 1 điểm đồng thời dựa theo số lượng điểm PK khác nhau mà có các "hình phạt" dành cho những người có điểm PK lớn hơn 0.
Mất một số điểm kinh nghiệm.
Sau đây là bảng thống kê chi tiết những điểm kinh nghiệm, ngân lượng, vật phẩm và trang bị sẽ mất đi ứng với mỗi điểm số PK khác nhau:

Điểm số PK  Điểm kinh nghiệm tổn thất (%)  Số ngân luợng mất đi (%) Số vật phẩm mất đi (%)  Luợng trang bị mất đi (%)
0 1 5 0 0
1 2 10 5 0
2 3 30 10 0
3 4 50 15 0
4 5 50 20 0
5 10 50 30 5
6 15 60 40 10
7 20 70 20 20
8 25 80 60 40
9 30 90 70 80
10 30 90 70 80


Mất trang bị là xác xuất đánh rơi trang bị đeo trên người khi tham chiến thất bại.

Khi điểm kinh nghiệm dưới -80%: (giới hạn cao nhất là 100%)
•    Sẽ không thể chuyển sang các trạng thái chiến đấu.
•    Không thể đầu thú để giảm điểm PK.
Ở vị thế này người chơi phải luyện cho nhân vật tăng đến trên -50% mới có thể đầu thú giảm điểm PK.
Tự thú để giảm PK: (đây là cách duy nhất để hạ điểm PK của Quí đồng đạo)
Đồng đạo đến Lâm An, Biện Kinh nói chuyện với Nha dịch, chọn ô tự thú.
Nha dịch sẽ mang người chơi vào đại lao (chỉ thực hiện được khi điểm PK lớn hơn 0) và lấy đi tất cả ngân lượng có trong người. Cứ sau mỗi 2 giờ trong đại lao điểm số PK của người chơi sẽ giảm xuống 1 điểm.
Ra khỏi đại lao
Sau khi điểm PK giảm xuống 0, người chơi có thể nói chuyện với Lao Đầu để ra khỏi đại lao.
Người chơi có thể ra khỏi đại lao trước khi điểm số PK giảm xuống 0 bằng cách hối lộ cho Nha dịch một số lượng ngân lượng nhất định và giữ nguyên điểm số PK hiện tại.
 

Ngoài ra
Người chơi có thể kiểm tra khoảng thời gian cần thiết để điểm số PK giảm xuống đến 0 bằng cách nói chuyện với Lao Đầu và tặng cho hắn 1000 lượng mời uống trà để biết được khoảng thời gian còn lại.
Khi điểm số PK là 0, người chơi sẽ không thể đầu thú nhưng có thể thăm tù, nói chuyện với Nha dịch giao nộp 5000 lượng để được vào thăm bằng hữu. Điểm số PK khác 0 người chơi vẫn có thể vào thăm tù, có thể ra khỏi đại lao bất cứ lúc nào và điểm số PK sẽ không giảm đi.Xem tiếp: Giao dịch trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)