f
 


Hệ thống phím tắt trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Những thao tác nhanh, gọn bao giờ cũng tạo thuận lợi và hiệu quả hơn trong bất kỳ công việc nào. Chơi game cũng thế, nếu đồng đạo nắm rõ hệ thống phím tắt của Võ Lâm thì quá trình bôn tẩu sẽ dễ dàng hơn bội phần.

 

  CHỨC NĂNG
PHÍM TẮT 1
PHÍM TẮT 1
1 Hệ thống giúp đỡ F1 -
2 Tùy chọn F2 -
3 Bảng thuộc tính trang bị F3 -
4 Bảng vật phẩm F4 -
5 Kỹ năng võ công F5 -
6 Mở giao diện bằng hữu F6 -
7 Tắt/mở hiện thị danh xưng và tên nhân vật F7 -
8 Tắt/mở hiện thị máu
F8
-
9 Tắt/mở F9 Ctrl+H
10 Xem nội dung nhiệm vụ F11 -
11 Sử dụng nhanh đạo cụ (Quick slot) 123 Ctrl+H
12 Lên/xuống ngựa M -
13 Mở giao diện tổ đội P -
14 Chuyển đổi trạng thái đi/chạy R -
15 Tắt/ mở giao dịch T O
16 Chuyển đổi trạng thái đứng/ngồi V -
17
Hiển thị tên vật phẩm trên mặt đất
Alt (Ấn giữ ) -
18 Đóng/Mở bản đồ Tab -
19 Hủy bỏ những tin tức Chat Del -
20 Chuyển đổi tần số chat PageUp
PageDown
-
21 Chat bí mật PageUp
PageDown
Ctrl+ Chuột phải chọn Menu mời người khác gia
22 Nhập đội ngũ của mình - Ctrl+ Chuột phải chọn Menu
23 Xin phép gia nhập đội ngũ của người khác - Ctrl+ Chuột phải chọn Menu
24 Kết thêm bạn hữu - Ctrl+ Chuột phải chọn Menu
25 Đi theo - Ctrl+ Chuột phải chọn Menu
26
Xem trạng thái của người chơi khác
- Ctrl+ Chuột phải chọn Menu
27 Dạng cừu sát - Ctrl+ Chuột phải chọn Menu
28 Giao dịch với người khác - Ctrl+ Chuột phải chọn Menu
29 Thành lập đội ngũ - -
30 Menu hệ thống Esc -

 Xem tiếp: Chức năng tán gẫu trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)