f
 


Hướng dẫn môn phái Nga My trong game VLTK (JX1)

Môn phái Nga My trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Hướng dẫn môn phái Nga My trong game VLTK (JX1)

 

Nội dung bài hướng dẫn

1. Giới thiệu môn phái Nga My

2. Kỹ năng môn phái Nga My

3. Hệ thống chiêu thức môn phái Nga My

4. Vị trí địa lý môn phái Nga My

4.1. Bản đồ môn phái

4.2. Npc môn phái

5. Nhiệm vụ môn phái Nga My

5.1. Nhiệm vụ cấp 10

5.2. Nhiệm vụ cấp 20

5.3. Nhiệm vụ cấp 30

5.4. Nhiệm vụ cấp 40

5.5. Nhiệm vụ cấp 50

5.6. Nhiệm vụ xuất sư

5.7. Nhiệm vụ trùng phản sư môn

5.8. Nhiệm vụ cấp 90

5.9. Nhiệm vụ cấp 120

5.10. Nhiệm vụ ký danh đệ tử

5.11. Nhiệm vụ cấp 150

1. Giới thiệu môn phái Nga My trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

ngamy1

Thuộc tính: Thủy

Người thuộc hành Thủy có các loại thuộc tính tương đối bình thường, không có gì là đặc biệt, cũng không có thuộc tính nào mạnh nhất cả.

Hệ Thủy chỉ để cho nữ giới lựa chọn, đó có thể là phái Nga My chính phái hoặc phái Thúy Yên trung lập. Võ công của nữ nhi đều mềm mại và uyển chuyển như các cô vậy. Đệ tử phái Nga My phổ độ chúng sinh, có thể tăng thêm rất nhiều sức lực cho người khác. Thúy Yên cũng có rất nhiều thuật phòng thân, không truyền cho người ngoài.

 

2. Kỹ năng môn phái Nga My trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Tổng Đà của phái này tọa lạc trên núi Nga My, tỉnh Tứ Xuyên, lại nằm trên thánh địa Phật giáo nên lấy tên đó mà đặt thành tên môn phái của mình.

Tương truyền lịch sử lập môn của Nga My cũng không đơn giản như nhiều phái khác: Quách Tường, Sư Tổ của phái này cùng với Trương Tam Phong, Sư Tổ của Võ Đang Phái mỗi người đều lãnh hội được một phần của Nhất Phẩm Kinh Thư: Cửu Dương Chân Kinh nên sau này, hai phái trên đường hành tẩu Giang Hồ xem ra luôn nể trọng nhau.

Đệ tử phái này gồm toàn nữ giới, phần đông là người xuất gia. Trải qua nhiều đời, cũng đã có nhiều Nữ Chưởng Môn tiếp nối nhau dẫn dắt bang chúng, song nổi danh nhất là Diệt Tuyệt Sư Thái và Chu Chưởng Môn.

Trấn Phái tuyệt học của phái này là “Phật pháp Vô biên” có thể rèn luyện đến tầng thứ 30.

Một số chiêu thức của Nga My: Phiêu Tuyết Xuyên Vân, Túy Tiên Vong Nguyệt, Phong Vũ phiêu Hương, Phật Quang Phổ Chiếu, Bất Diệt Bất Tuyệt.

kynangmonphai_ngamy

 

3. Bảng thống kê chiêu thức môn phái Nga My trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

hethongchieuthuc_ngamy

 

4. Vị trí địa lý của môn phái Nga My trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Bản đồ môn phái Nga My

map01_NM

 

NPC môn phái Nga My

Sau đây là những NPCs quan trọng và đặc thù của Nga My.

Bái Nguyệt Tiên Tử (Tả Biên Điện)

bainguyettientu_totuhinh

 • Giao nhiệm vụ Nga My cấp 40 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Thanh Liên Tiên Tử, học được tuyệt kỹ cực kỳ hữu dụng và quan trọng là Lưu Thủy.
 • Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Nga My.

 

NPC binh khí (248/306)

binhkhi_dieulinh

 • Phụ trách việc cung cấp binh khí cho đệ tử Nga My phái.

 

NPC nhiêm vụ (Giảng Kinh Đường)

dieunhu

 • Giao nhiệm vụ Nga My cấp 20 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Cẩm Y Ni , học được tuyệt kỹ Từ Hằng Phổ Độ.
 • Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Nga My.

 

NPC dược phẩm (242/307)

duocpham_dieukhiet

 • Phụ trách việc cung cấp dược phẩm cho đệ tử Nga My phái.

 

Hoành Ba Tiên Tử (229/320)

trangthietbi_duongkhinh

Phụ trách nhiệm vụ ký danh đệ tử Nga My phái, đây là một nhiệm vụ khá quan trọng vì phải hoàn thành nhiệm vụ này bạn mới có thể vào Nga My mua máu chiến trường.

Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Nga My.

 

NPC trang thiết bị (209/194)

trangthietbi_dieutam

 • Phụ trách cung cấp các trang thiết bị cho các môn đệ Thiếu Lâm.

 

Chưởng môn phái Nga My (Chánh Điện)

truongmon_thanhhieu_suthai

 • Giao những nhiệm vụ quan trọng Nga My như nhiệm vụ cấp 50, nhiệm vụ trùng phản sư môn và nhiệm vụ cấp 90 ...
 • Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Nga My.

 

5. Nhiệm vụ môn phái Nga My trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Nhiệm vụ cấp 10 môn phái Nga My

Sẽ được phong là: Vũ Y Ni.

Học được võ công:

 • Nga My Kiếm pháp  ngamykiemphap
 • Nga My Chưởng pháp  ngamychuongphap

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 10:

 • Bước 1: Đến Tiền điện (238/310) gặp Diệu Ẩn , tiếp nhận nhiệm vụ giúp cô ấy hàn gắn chiếc gương đồng.
 • Bước 2: Xuống núi, tìm Diệu Ẩn tướng công (241/328), nhấp vào lời thoại, nhận được nửa miếng gương còn lại.
 • Bước 3: Đến Thành Đô gặp thợ rèn (388/320).
 • Bước 4: Để hai miếng gương lại chỗ người thợ rèn, đi tìm Lượng Ngân Khoáng trong rừng phía tây Thành Đô (378/303; 379/299; 386/302; 386/300; 375/301; 375/297; 370/299). Chỉ cần lấy 1 viên.
 • Bước 5: Giao Lượng Ngân Khoáng giao cho thợ rèn, nhận được tấm gương đã sửa xong.
 • Bước 6: Trở về Nga My phái gặp Diệu Ẩn.
 • Bước 7: Xuống núi, gặp Diệu Ẩn tướng công , truyền lời của Diệu Ẩn.
 • Bước 8: Trở về Nga My phái, gặp Diệu Ẩn , hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ cấp 20 môn phái Nga My

Sẽ được phong là: Cẩm Y Ni.

Học được võ công: 

 • Từ Hàng Phổ Độ   tuhangphodo

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Giảng Kinh Đường, Diệu Như.

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 20:

 • Bước 1: Đến Giảng Kinh đường (240/307) gặp Diệu Như, tiếp nhận nhiệm vụ thu phục Mãnh hổ.
 • Bước 2: Đến Mãnh Hổ huyệt động phía sau núi, trong đó có ba con Bạch Hổ (222/199; 225/201; 222/202), phải đánh ba con này liên tục ba lần, sẽ khuất phục được chúng.
 • Bước 3: Trở về Giảng Kinh đường gặp Diệu Như phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ cấp 30 môn phái Nga My

Sẽ được phong là: Bạch Liên Tiên Tử.

Học được võ công:

 • Thôi Song Vọng Nguyệt  thoisongvongnguyet
 • Tứ Tượng Đồng Quy  tytuongdongquy
 • Mộng Điệp  mongdiep

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Mục Vân Từ.

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 30:

 • Bước 1: Đến phía sau Hậu điện (242/305), gặp Mục Vân Từ, tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Đến tiệm tạp hóa ở Thành Đô (386/321) mua chân gà
 • Bước 3: Đến phía sau núi, tìm thấy một đầm nước, đánh bại năm con Thằn Lằn Chúa (297/302; 327/294; 312/304; 324/298; 311/300) sẽ cứu được Hỏa Hồ (Xác suất 50%). Hỏa Hồ sẽ phán đoán xem bạn có chân gà hay không, nếu có thì bạn cứu nó thành công. Nếu bạn không có chân gà thì xem như phải thực hiện nhiệm vụ lại từ đầu.
 • Bước 4: Trở về giao Hỏa Hồ giao cho Mục Vân Từ hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ cấp 40 môn phái Nga My

Sẽ được phong là: Thanh Liên Tiên Tử.

Học được võ công: 

 • Lưu Thủy  luuthuy

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Tả Thiên điện "Bái Nguyệt Tiên Tử" Tô Từ Hinh.

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 40:

 • Bước 1: Đến Tả Thiên điện (246/304) gặp Tô Từ Hinh, tiếp nhận nhiệm vụ tìm Bạch Điểu Triều Phụng khúc phổ.
 • Bước 2: Đến Thành Đô -> Thanh Thành Sơn -> Thần Tiên Động. Vào trong động tìm Cao nhân (234/204), ông ta sẽ yêu cầu Bạn đánh bại con Linh thú (235/203).
 • Bước 3: Sau khi đánh bại nó, bạn lại nhấp vào lời thoại với Cao nhân. Ông ta yêu cầu bạn mang bức tranh Phù Dung Cẩm Kê đến đổi khúc phổ.
 • Bước 4: Đến "Thái Bình Tiêu Cục" ở Thành Đô phủ, gặp ông chủ Tiêu Cục (376/316), nhấp vào lời thoại, ông ta yêu cầu bạn tìm "Linh Xạ Hương nang", "Ưng Tình Hộ Thân phù" và "Bích Tỷ Giới Chỉ", sẽ giao "Phù Dung Cẩm Kê".
 • Bước 5: Vào trong thành đi tìm ba người, bạn sẽ lấy được ba món bảo vật nói trên :
  - Linh Xạ Hương nang: Đến Thành Đô tìm Tiết Tiểu muội (383/315), nhấp vào lời thoại, Tiết Tiểu muội yêu cầu bạn mang Ngân thiềm (Trâm cài) đến đổi. Đến tiệm tạp hóa mua Ngân thiềm (386/321) với giá 200 lượng. Trở lại gặp Tiết Tiểu muội, dùng Ngân thiềm (Trâm cài) đổi Hương nang. 
  - Ưng Tình Hộ Thân phù: Tìm gặp Từ Vân Pháp Sư tại Tín Tướng tự (403/319) ở Thành Đô phủ, lần lượt trả lời ba câu hỏi, sẽ nhận được Ưng Tình Hộ Thân phù. (Đáp án lần lượt là: B, D, C). Nếu như đáp sai, bạn có thể nhấp vào lời thoại để thực hiện lại. 
  - Bích Tỷ Giới Chỉ: Đến Thành Đô tìm Tân Viên Ngoại (400/309), trả lời hai câu hỏi sẽ nhận được Bích Tỷ Giới Chỉ (Đáp án là : B, C). Nếu như đáp sai, bạn có thể nhấp vào lời thoại để thực hiện lại.
 • Bước 6: Trở lại "Thái Bình Tiêu Cục" ở Thành Đô phủ, giao "Linh Xạ Hương nang", "Ưng Tình Hộ Thân phù" và "Bích Tỷ Giới Chỉ" để đổi "Phù Dung Cẩm Kê".
 • Bước 7: Trở về Thần Tiên động, gặp Cao nhân, nhấp vào lời thoại, dùng "Phù Dung Cẩm Kê" đổi "Bách Điểu Triều Phong".
 • Bước 8: Trở về Nga My phái, đến Tả Thiên điện gặp Tô Từ Hinh, giao "Bách Điểu Triều Phong", hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ cấp 50 môn phái Nga My

Sẽ được phong là: Tán Hoa Thiên Nữ.

Học được võ công: 

 • Phật Tâm Từ Hữu   phattamtuhuu

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chánh điện, Chưởng môn Thanh Hiểu Sư Thái.

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 50:

 • Bước 1: Đến Chánh điện (248/304) gặp Thanh Hiểu Sư Thái, tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Đến Tín Tướng Tự ở Thành Đô gặp Từ Vân Pháp Sư (403/319). Từ Vân cho biết Đại Sư Từ Hải đã vào hậu viên chưa thấy trở ra.
 • Bước 3: Đến Hậu Viện, phát hiện một mật đạo, tìm tên Phản Tăng Đầu Mục (230/198), đánh bại hắn cứu được Từ Hải Đại Sư (xác suất 30%). Sau đó đưa "Kim Tuyến Tú Tượng Kim Cang Kinh" giao cho ông ta. Lưu ý: Vì tỷ lệ cứu được Từ Hải Đại Sư không cao nên bạn cần kiên trì, đánh đến khi nhận được thông báo của hệ thống hay thấy mất quyển kinh trong hành trang là được.
 • Bước 4: Trở lại Nga My, đến Chánh điện gặp Thanh Hiểu Sư Thái phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ Xuất Sư môn phái Nga My

Sẽ được phong là: Thánh Nữ.

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chánh điện, Chưởng môn Thanh Hiểu Sư Thái.

Các bước thực hiện nhiệm vụ Xuất Sư:

 • Bước 1: Đến Chánh điện (248/304) gặp Thanh Hiểu Sư Thái, tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: ĐTừ Nga My, bạn đi theo hướng Tây-Nam đến Trường Giang Nguyên Đầu, tìm tên phản đồ Ni Cô Thanh Hòa (263/373), đánh bại hắn lấy được "Yên Ngọc Chỉ Hoàn" (xác suất :20%).
 • Bước 3: Trở lại Nga My, đến Chánh điện gặp Thanh Hiểu Sư Thái phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn môn phái Nga My

Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.

Phần Thuởng:

 • Bất Diệt Bất Tuyệt   batdietbattuyet
 • Phật Quang Phổ Chiếu   phatquangphochieu
 • Phan Âm Phạn Xướng   thanhamphanxuong
 • Phật Pháp Vô Biên   phatphapvobien

Được phong làm: Kim Đỉnh Thánh Nữ.

 

Nhiệm vụ cấp 90 môn phái Nga My

Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Nga My ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.

Phần thưởng:

 • Tam Nga Tế Nguyệt   batdietbattuyet
 • Phong Sương Toái Ảnh   phatquangphochieu
 • Phổ Độ Chúng Sinh   thanhamphanxuong
 • Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể)

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 90:

 • Bước 1: Đến Thành Đô gặp Tiêu Bà Bà (388/313), tiếp nhận nhiệm vụ truy tìm bộ bí kíp Vô Tự Thiên Thư đã bị mất.
 • Bước 2: Đến Thành Đô -> Thanh Thành Sơn -> Thần Tiên Động. Vào trong động đánh bại Dạ Xoa (209/197) lấy được "Vô Tự Thiên Thư".
 • Bước 3: Về Thành Đô gặp Tiêu Bà Bà. Bà ta hậu tạ bạn 1 vạn lượng bạc và nhờ bạn mang quyển Vô Tự Thiên Thư lên giao cho phái Nga My.
 • Bước 4: Lên Nga My, đến Chánh điện (248/304) gặp Thanh Hiểu Sư Thái. Sau khi giao tặng Vô Tự Thiên Thư bạn sẽ nhận được Nga My Lệnh Tiễn.
 • Bước 5: Về Thành Đô gặp Tiêu Bà Bà. Vừa gặp Tiêu Bà Bà thì nghe tin Chưởng Môn Nga My gửi bồ câu gọi bạn về Nga My gấp, chỉ còn cách phục mệnh.
 • Bước 6: Trở lại Nga My, đến Chánh điện gặp Thanh Hiểu Sư Thái phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ cấp 120 môn phái Nga My - Bế Nguyệt Phất Trần

Học kỹ năng Bế Nguyệt Phất Trần

Vật phẩm Ghi chú
Võ Lâm Miễn Phí
Bí quyết kỹ năng cấp 120

- Nguồn gốc: Kỳ Trân Các hoặc tham gia tính năng.

- Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch,bày bán. Không rớt khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.

- Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận được kỹ năng cấp 120 tương ứng của môn phái.

- Hạn sử dụng: 30 ngày.

Võ Lâm Miễn Phí
Đại Thành Bí Kíp 120

- Nguồn gốc: Kỳ Trân Các hoặc tham gia tính năng.

- Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch,bày bán. Không rớt khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.

- Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận sẽ tăng kỹ năng cấp 120 tùy chọn đến cấp 20.

- Hạn sử dụng: 30 ngày.

 

Thông tin kỹ năng Bế Nguyệt Phất Trần

Võ Lâm Miễn Phí

 

Nhiệm vụ Ký Danh Đệ Tử môn phái Nga My

 • Bước 1: Từ Thành Đô phủ, đi hướng tây tây-bắc sang Nga My. Tìm đến Thanh Âm Đình và nói chuyện với Diệp Băng Hân (239/331), chấp nhận thử thách để làm để tử ký danh. Cô ta sẽ đưa ra 3 câu hỏi về trà, đây cũng là thử thách đầu tiên: 
  - Câu hỏi thứ nhất, chọn trả lời số 3: Ô Long Trà 
  - Câu hỏi thứ hai, chọn trả lời số 3: Tuyết trên hoa mai 
  - Câu hỏi thứ ba, chọn trả lời số 1: Thái Bình, Hy Châu
 • Bước 2: Tiếp theo là tìm đến Nghinh Khách Phá gặp Phất Vân Tiên Tử Tần Kỳ Phong (227/321), và trả lời 3 câu hỏi như sau: 
  - Câu hỏi thứ nhất, chọn trả lời số 3: Thập Diện Mai Phục 
  - Câu hỏi thứ hai, chọn trả lời số 1: Hoang Chung 
  - Câu hỏi thứ ba, chọn trả lời số 2: Kê Kiện
 • Bước 3: Đi tiếp đến Bán Thiên Phá gặp Hoành Ba Tiên Tử Hà Linh Phiêu (229/319), trả lời 3 câu hỏi như sau: 
  - Câu hỏi thứ nhất, chọn trả lời số 1: Bán nhập giang phong bán nhập vân 
  - Câu hỏi thứ hai, chọn trả lời số 2: Đơn độc thương mãng tự vịnh thơ 
  - Câu hỏi thứ ba, chọn trả lời số 3: Ngũ nhạc các khâu sơn
 • Bước 4: Sau đó quay lại chỗ Toàn Thiên Phá gặp Di Quang Tiên Tử Tạ Vân La (221/320) chấp nhận xông trận để đoạt Bạch Ngọc Như Ý từ tay Vũ Y Ni (216/319), (208/314), (220/311), (224/315), (227/312).
 • Bước 5: Khi có được Bạch Ngọc Như Ý, hãy đến lối ra trao cho Diệu Trần (230/312) và hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ cấp 150 môn phái Nga My

Kỹ năng cấp 150 gồm 20 cấp, muốn tăng cấp kỹ năng 150 cần phải có điểm luyện kỹ năng, khi đồng đạo đạt được điểm luyện kỹ năng tương ứng là có thể tăng cấp.

NPC liên quan: Vô Danh Tăng tại Đào Hoa Nguyên (Ba Lăng Huyện -> Vũ Lăng Sơn -> Bạch Thủy Động -> Phục Lưu Động -> Đào Hoa Nguyên).

Vật phẩm liên quan: Võ Học Kinh Yếu và Tốc Hiệu kỹ năng 150 Bạch Cầu Hoàn.

Hướng dẫn môn phái Nga My trong game VLTK (JX1)

Vật phẩm Ghi chú

Hướng dẫn môn phái Nga My trong game VLTK (JX1)

Võ Học Kinh Yếu

Nguồn gốc:
 • Nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ.
 • Mua từ Kỳ Trân Các giá 2.000 Xu.
Tính chất:
 • Vật phẩm khi hoàn thành nhiệm vụ: Khóa, không thể xếp chồng, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Vật phẩm mua từ Kỳ Trân Các: Có thể bày bán, giao dịch, không thể xếp chồng, bán cửa hàng giá 0 lượng.
Cách dùng: Nhấn chuột phải để sử dụng.

Hướng dẫn môn phái Nga My trong game VLTK (JX1)

Tốc Hiệu kỹ năng 150 Bạch Cầu Hoàn

Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
Giá: 1.000 Xu.
Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng, không ném ra, không xếp chồng.
Cách sử dụng: Nhấn chuột phải sử dụng.
Giới hạn: Chỉ sử dụng tối đa 04 vật phẩm/nhân vật/ngày.

 

Yêu cầu nhiệm vụ cấp 150: 

 • Đẳng cấp từ 150 trở lên.
 • Đã học kỹ năng cấp 90 và 120.
 • Lưu ý đặc biệt: Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhân vật có thể nhấn F12 để tham khảo cách thực hiện nhiệm vụ.

 

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 150: chia làm 2 giai đoạn

a) Giai đoạn 1 - Môn Phái:

 • Bước 1: Đối thoại với Diệu Như (240/307) nhận nhiệm vụ đến Nga My Sơn Môn đánh bại Gia Luật Tỵ Li (Nga My phái 218/311).
 • Bước 2: Hoàn thành nhiệm vụ, hồi báo Diệu Như được tin tới Mục Vân Từ (Nga My 242/306) để tự trị thương.
 • Bước 3: Nhận lệnh đi đến Hướng Thuỷ Động để thu nhặt Triêm Tuyết Băng Liên (212/192).
 • Bước 4: Hồi báo Mục Vân Từ, được tin Tiên Tử khăng khăng đòi cứu Thiên Nhẫn môn nhân.
 • Bước 5: Đến đối thoại chưởng môn Thanh Hiểu sư thái (Nga My chính điện 249/304) nhận được Nguỵêt Ca lệnh.

Hướng dẫn môn phái Nga My trong game VLTK (JX1) 

 

b) Giai đoạn 2 - Nguyệt Ca Đảo: Để lên Nguyệt Ca Đảo bằng Thuyền phu tại bến thuyền Dương Châu, yêu cầu nhân vật phải có Nguyệt Ca Lệnh thì mới có thể lên đảo.

 • Bước 1: Nhận được Nguyệt Ca Lệnh, tới Nguyệt Ca đảo. Có Nguyệt Ca Lệnh trên người thì mới có thể thông qua thuyền phu để lên đảo.
 • Bước 2: Đến Nguyệt Ca đảo và đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 1 (177/194). Được tin đến Tẩy Kiếm Trì tìm một Nguyệt Ca Võ Vệ khác.

Hướng dẫn môn phái Nga My trong game VLTK (JX1)

 • Bước 3: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 2 (181/188) được tin sử dụng khoáng thuỷ thanh tẩy vũ khí ở Tẩy Kiếm Trì (180/188).
 • Bước 4: Nhấn chuột vào Tẩy Kiếm Trì, nhắc nhở không có đạo cụ Thịnh Thuỷ Hoàn Kiếm, được tin quay lại thỉnh giáo Nguyệt Ca Võ Vệ 2.

Hướng dẫn môn phái Nga My trong game VLTK (JX1)

 • Bước 5: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 2, được tin đạo cụ cần phải thu thập các loại vỏ cây của các loại cây trên đảo để làm thành vũ khí, sử dụng dung khí thịnh thuỷ. Xung quanh NPC Thụ Mộc có rất nhiều NPC canh giữ, nếu không đánh bại NPC này thì sẽ không thu thập được vật phẩm.

Hướng dẫn môn phái Nga My trong game VLTK (JX1)

 • Bước 6: Sau khi thu thập đạo cụ, quay lại Tẩy Kiếm Trì.
 • Bước 7: Sử dụng đạo cụ, Tẩy Vũ Khí bên cạnh Tẩy Kiếm Trì, được tin trở lại hồi đáp Nguyệt Ca Võ Vệ 2.

Hướng dẫn môn phái Nga My trong game VLTK (JX1)

 • Bước 8: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ, nhận tin tới Tàng Kiếm Cốc tạo thành kiếm gia (169/180). Đến Tàng Kiếm Cốc, bị Thạch phiến chắn lối, nhấn chuột vào xem thạch phiến.

Hướng dẫn môn phái Nga My trong game VLTK (JX1)

 • Bước 9: Trực tiếp nhấn chuột vào Bia Đá Kiếm gia có thể tạo ra kiếm gia.

Hướng dẫn môn phái Nga My trong game VLTK (JX1)

 • Bước 10: Đến Khí Kiếm Cung đối thoại với Nguyệt Ca Kiếm Thị (197/188), được tin lên Luận Kiếm Phong xuất chiêu với đảo chủ.

Hướng dẫn môn phái Nga My trong game VLTK (JX1)

 • Bước 11: Sau khi chuẩn bị xong đối thoại với Đảo Chủ, được chuyển tống đến phó bản và chiến đấu với Đảo chủ.
  Nguyệt Ca Đảo Chủ sẽ xuất hiện 3 lần. Lần đầu tiên và lần thứ 2 phải tiêu diệt được Nguyệt Ca Đảo Chủ, lần thứ 3 nếu không thể tiêu diệt được Nguyệt Ca Đảo Chủ thì vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Nhân vật sau khi bị trọng thương cần quay trở lại đối thoại với Nguyệt Ca Đảo Chủ (Lưu ý: Mỗi lần chỉ có 50 nhân vật cùng lúc gặp được Nguyệt Ca Đảo Chủ).

Hướng dẫn môn phái Nga My trong game VLTK (JX1)

 • Bước 12: Đối thoại với Đảo Chủ nộp Nguyệt Ca Lệnh sẽ nhận được Võ Học Kinh Yếu (kỹ năng 150). Sử dụng sẽ học được kỹ năng 150.

 

Hướng dẫn đổi điểm kinh nghiệm lấy điểm tu luyện 150:

 • Nhân vật đối thoại với NPC Vô Danh Tăng ở Đào Hoa Nguyên để vào Vô Danh Mật Cảnh.
 • Trong bản đồ Vô Danh Mật Cảnh có 24 Thạch Phiến tương ứng với 24 kỹ năng cấp 150.

Hướng dẫn môn phái Nga My trong game VLTK (JX1)

 • Trong Vô Danh Mật Cảnh này, đến Thạch Phiến tương ứng, dùng điểm kinh nghiệm để đổi điểm luyện kỹ năng.
 • Cứ 2.850.000 điểm kinh nghiệm sẽ nhận được 220 điểm luyện kỹ năng. Mỗi ngày, mỗi nhân vật có thể đổi được tối đa 10 lần.
 • Sử dụng 1 Tốc Hiệu Kĩ Năng 150 Bạch Cầu Hoàn có thể nhận được 1.540 điểm tu luyện kỹ năng
 • Điểm tu luyện kỹ năng có thể cộng dồn.
 • Điểm tu luyện kỹ năng này không bị ảnh hưởng các phương thức tẩy điểm, trùng sinh, công kích.
 • Riêng kỹ năng 150 của Đường Môn bẫy yêu cầu phải đạt cấp tối đa của kỹ năng 90 và 120 (kỹ năng này không cần tu luyện).


Xem tiếp: Hướng dẫn môn phái Thúy Yên trong game VLTK (JX1)