f
 


Hướng dẫn khóa và mở rộng rương phiên bản CTC - VLTK (JX1)

HỆ THỐNG KHÓA VÀ MỞ RỘNG RƯƠNG TRONG VLTK CTC

 

Đã là thương nhân hoặc quý nhân sĩ đam mê khám phá thế giới võ hiệp Công Thành Chiến thì số lượng ô trống tại Rương Chứa Đồ hiện tại để chứa đựng những kỳ trân, tuyệt bảo thiên hạ có thể là không đủ. Ngoài ra khi tiến hành mở rộng rương, các vật phẩm của quý nhân sĩ sẽ được bảo vệ an toàn trong Rương Chứa Đồ bằng Mật mã khóa. Thông tin chi tiết như sau:

 • Vật phẩm liên quan:
   
Hình ảnh Ghi chú
Hướng dẫn khóa và mở rộng rương phiên bản CTC - VLTK (JX1)
Rương Mở Rộng 1
 • Nguồn Gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 68 Kim Nguyên Bản/vật phẩm.

 • Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch & bày bán, rớt ra ngoài khi có PK.

 • Chức năng: Nhấp phải sử dụng lập tức mở rương.
 • Giới hạn: 1 vật phẩm duy nhất/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc mua.

 

 • Lưu ý:
  • Sau khi sử dụng vật phẩm lập tức biến mất.
  • Rương chứa đồ có tác dụng vĩnh viễn khi nhấp thao tác tại NPC Rương Chứa Đồ tại các thành thị & thôn trấn.

 

Rương Chứa Đồ bằng Mật mã khóa VLTK CTC
Rương Chứa Đồ 1 sau khi mở rộng trong VLTK CTC
 

♦ Hướng dẫn thiết lập & thay đổi Mật mã trong VLTK CTC

 • Sau khi tiến hành Mở Rộng Rương Chứa Đồ, nhân sĩ có thể tiến hành thiết lập/thay đổi/hủy Mật mã Rương như sau:
   
Bước Ghi chú

Thiết lập Mật mã

 thiết lập/thay đổi/hủy Mật mã Rương VTLK CTC

 • Nhấp vào "Khóa" để tiến hành thiết lập Mật mã.
 • Sau khi hoàn tất, sử dụng Mật mã đã thiết lập để mở/đóng Rương Chứa Đồ.

Thay đổi Mật mã

Hướng dẫn khóa và mở rộng rương phiên bản CTC - VLTK (JX1)

 • Nhấp "Mật mã" để tiến hành thay đổi Mật mã.
 • Nhập theo yêu cầu để thay đổi.

Hủy Mật mã

Hướng dẫn khóa và mở rộng rương phiên bản CTC - VLTK (JX1)

 • Nhấp "Xóa cài đặt Mật mã" bên khu vực Rương vừa được mở rộng để hủy Mật mã.
 • Nhập theo yêu cầu để hủy.


Xem tiếp: Hướng dẫn nhiệm vụ tín sứ cao cấp VLTK JX1