f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)

Môn phái Võ Đang trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)

 

Nội dung bài hướng dẫn

1. Giới thiệu môn phái Côn Lôn

2. Kỹ năng môn phái Côn Lôn

3. Hệ thống chiêu thức môn phái Côn Lôn

4. Vị trí địa lý môn phái Côn Lôn

4.1. Bản đồ môn phái

4.2. Npc môn phái

5. Nhiệm vụ môn phái Côn Lôn

5.1. Nhiệm vụ cấp 10

5.2. Nhiệm vụ cấp 20

5.3. Nhiệm vụ cấp 30

5.4. Nhiệm vụ cấp 40

5.5. Nhiệm vụ cấp 50

5.6. Nhiệm vụ xuất sư

5.7. Nhiệm vụ trùng phản sư môn

5.8. Nhiệm vụ cấp 90

5.9. Nhiệm vụ cấp 120

5.10. Nhiệm vụ ký danh đệ tử

5.11. Nhiệm vụ cấp 150

1. Giới thiệu môn phái Côn Lôn trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)

Thuộc tính: Thổ

Người thuộc hành Thổ, trời sinh thông minh hơn người, xương cốt cứng cáp, thích hợp để tu luyện nội công. Thế nhưng bù lại, thể chất lại là yếu nhất trong tất cả những thuộc tính, sinh mạng tăng lên ít hơn so với những thuộc tính khác.

Hệ Thổ chỉ có thể gia nhập đạo gia. Võ Đang chính phái và Côn Lôn trung lập đều là đạo này. Võ Đang chú trọng tu luyện nội công và kiếm thuật, Côn Lôn lại tập trung vào đạo thuật truyền thống.

 

2. Kỹ năng môn phái Côn Lôn trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1) 

Côn Lôn phái vốn nằm nơi miền Tân Cương, Tây vực,cách xa và rất ít khi liên hệ với Trung Nguyên. Tuy được sáng lập đã lâu, xong sau khi Sư Tổ khai phái qua đời, trong phái không có ai là xuất chúng, do vậy phái này cứ mãi chịu kiếp vô danh nơi cõi xa xôi. Mãi cho đến khi hơn trăm năm trước, Côn Luân phái xuất hiện một vị kỳ nhân. Người này không những tạo được uy danh lừng lẫy trong võ lâm Trung Nguyên mà còn giúp tên tuổi của Côn Lôn bắt đầu lan rộng khắp võ lâm.

Nhờ hồng phước của tiền nhân, các vị chưởng môn kế tiếp đều có tài lược, không ngừng làm lớn mạnh Côn Lôn phái, khiến nó dần trở thành môn phái lớn trong Giang hồ, hùng cứ Tây vực, cùng tranh quyền với các đại môn phái.

Tuyệt học trấn phái là "Ngũ Lôi Chính Pháp" có thể rèn luyện đến tầng thứ 20.

Đệ tử phái này có cả nam lẫn nữ, chuyên dùng đạo chú. Tuy tin vào đạo Giáo nhưng lại được phép hôn phối.

Một số chiêu thức của Côn Luân phái: Ngũ Lôi Chính Pháp, Nhất Khí Tam Thanh Phù, Khi Hàn Ngạo Tuyết, Côn Lôn đao Pháp.

Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)

 

3. Bảng thống kê chiêu thức môn phái Côn Lôn trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1) 

Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)

 

4. Vị trí địa lý của môn phái Côn Lôn trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Bản đồ môn phái Côn Lôn

Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)

 

NPC môn phái Côn Lôn

Sau đây là những NPCs quan trọng và đặc thù của Côn Lôn.

NPC binh khí (210/195)

Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)

 • Phụ trách việc cung cấp binh khí cho các đệ tử Côn Lôn.

 

Chưởng môn phái Côn Lôn (Chính Điện)

Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)

 • Ông sẽ giao những nhiệm vụ quan trọng cho các đệ tử môn phái...

 

Con gái của chưởng môn Côn Lôn (179/195)

Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)

 • Giao nhiệm vụ Xuất sư Côn Lôn cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Tiêu Phù Chân Quân.
 • Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Côn Lôn.

 

NPC dược phẩm (198/207)

Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)

 • Phụ trách việc cung cấp dược phẩm của Côn Lôn phái.

 

NPC nhiệm vụ (Thiên Vi Điện)

Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)

 • Giao nhiệm vụ Côn Lôn cấp 50 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được phong danh hiệu Thụ Phù Thiên Tướng, học được tuyệt kỹ Mê Tung Hoan Ảnh, Cuồng Phong Sậu Điện.
 • Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Côn Lôn.

 

NPC nhiệm vụ (Tử Vi Điện)

Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)

 • Giao nhiệm vụ Côn Lôn cấp 40 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được phong danh hiệu Thụ Phù Thiên Tướng, học được tuyệt kỹ Khi Hàn Ngạo Tuyết, Cuồng Phong Sậu Điện.
 • Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Côn Lôn.

 

NPC nhiệm vụ (191/201)

Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)

 • Giao nhiệm vụ cấp 20, nhiệm vụ cấp 90 và một số nhiệm vụ quan trọng khác...

 

5. Nhiệm vụ môn phái Côn Lôn trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Nhiệm vụ cấp 10 môn phái Côn Lôn

Sẽ được phong là: Phụng Kiếm Đệ Tử.

Học được võ công:

 • Côn Lôn Đao Pháp  Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)
 • Côn Lôn Kiếm Pháp Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1) 
 • Thanh Phong Phù.
 • Thúc Phược Chú Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Tiểu Hàn.

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 10:

 • Bước 1: Đến Tịch Nhan gặp Tiểu Hàn (184/196) nhận nhiệm vụ hái thuốc. Cần thu thập đủ 5 loại dược liệu là: Tử Mục Túc, Địa Cẩm Thảo, Thiến Thảo, Hổ Nhĩ Thảo và Linh Chi.
 • Bước 2: Từ Côn Lôn Phái -> Long Môn Trấn -> Dược Vương Cốc, đánh con Mèo rừng tại (304/234), (297/227), (302/221), (298/206), (303/199),(314/205), (304/205), (301/198), (292/201), đến khi nhận đủ 5 loại dược liệu.
 • Bước 3: Có đủ 5 loại dược liệu, trở về Côn Lôn Phái giao cho Tiểu Hàn, hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ cấp 20 môn phái Côn Lôn

Sẽ được phong là: Tử Vi Hộ Pháp.

Học được võ công: 

 • Ky Bán Phù Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Thán Tức Lão Nhân.

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 20:

 • Bước 1: Đến gặp Thán Tức Lão Nhân (191/201) nhận nhiệm vụ tìm Xương đầu Lạc đà.
 • Bước 2: Từ Côn Lôn Phái -> Long Môn Trấn -> Dược Vương Cốc -> Dược Vương Động tầng 1 (288/205).
 • Bước 3: Đánh Thổ Phỉ tại (193/199), (196/201), (197/201).
 • Bước 4: Lấy được Xương đầu Lạc đà mang về Côn Lôn Phái giao cho Thán Tức Lão Nhân, hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ cấp 30 môn phái Côn Lôn

Sẽ được phong là: Thái Vi Hộ Pháp.

Học được võ công:

 • Thiên Tế Tấn Lôi Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)
 • Thiên Thanh Địa Trọc Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)
 • Nhất Khí Tam Thanh Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)
 • Bắc Minh Đáo Hải Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chu Khuyết.

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 30:

 • Bước 1: Gặp Đại Sư Chu Khuyết (198/200) nhận nhiệm vụ tìm kiếm 3 viên Dạ Minh Châu ...
 • Bước 2: Từ Côn Lôn Phái -> Long Môn Trấn -> Dược Vương Cốc -> Tuyết Báo động tầng 1 (288/201).
 • Bước 3: Đánh 3 con quái vật tại Cáo Đỏ (202/200), Hoa Ban Báo (201/205), Vân Báo (192/205) để nhận 3 viên Da Minh Châu.
 • Bước 4: Đem 3 viên Dạ Minh Châu về Côn Lôn Phái giao cho Đại Sư Chu Khuyết, hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ cấp 40 môn phái Côn Lôn

Sẽ được phong là: Thiên Vi Hộ Pháp.

Học được võ công:

 • Khi Hàn Ngạo Tuyết Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1) 
 • Khí Tâm phù  Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Lộ Vân Viễn.

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 40:

 • Bước 1: Đến Tử Vi Điện gặp Thanh Liên Tử (187/199) nhận nhiệm vụ lên đỉnh Kiến Tính đoạt Huyết Hồn Thần Kiếm.
 • Bước 2: Từ Côn Lôn Phái -> Kiến Tính Phong Sơn động (208/188).
 • Bước 3: Vào động đánh bại tên Hồng Nguyệt (209/178), (208/193). Biết được thanh kiếm đã bị tên đầu lĩnh của chúng cất giấu.
 • Bước 4: Đánh Lam Vân đến khi lấy được chìa khoá tại (220/199), (206/198).
 • Bước 5: Có được chìa khoá, đến mở rương tại (191/175) lấy Huyết Hồn Thần Kiếm.
 • Bước 6: Trở về Côn Lôn Phái tại Tử Vi Điện giao Huyết Hồn Thần Kiếm cho Thanh Liên Tử, hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ cấp 50 môn phái Côn Lôn

Sẽ được phong là: Thụ Phù Thiên Tướng.

Học được võ công:

 • Mê Tung Hoan Ảnh Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)  
 • Cuồng Phong Sậu Điện Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1) 

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Ngọc Hoành Tử.

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 50:

 • Bước 1: Gặp Ngọc Hoành Tử tại Thiên Vi Điện (195/195) nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Từ Côn Lôn Phái đến Băng huyệt động (222/223).
 • Bước 3: Đánh 5 con Đại Tuyết Quái tại 5 vị trí (183/200), (205/201), (203/198), (191/200), (184/203).
 • Bước 4: Sau khi giết đủ 5 con lúc đó Quái Nhân mới xuất hiện, đánh Quái Nhân (197/201) lấy được một Núm tóc.
 • Bước 5: Trở về Côn Lôn Phái tại Thiên Vi Điện giao Núm tóc cho Ngọc Hoành Tử, hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ Xuất Sư môn phái Côn Lôn

Sẽ được phong là: Tiên Phù Chân Quân.

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chưởng môn Tuyền Cơ Tử.

Các bước thực hiện nhiệm vụ Xuất Sư:

 • Bước 1: Gặp Chưởng môn Tuyền Cơ Tử tại Chính Điện (190/196) nhận nhiệm vụ tìm Ngũ Sắc Thạch.
 • Bước 2: Từ Côn Lôn Phái -> Long Môn Trấn -> Hoàng Hà Nguyên Đầu. Gặp Vô Danh Lão Đạo (214/196).
 • Bước 3: Vào Lưu Tiên Động Tầng 1, đánh bại Truy Hồn (211/203), (208/197). Lấy được Phục Hy Tỏa, tiến vào tầng 2. Lưu ý: Đánh đến khi nào vật phẩm rớt ra thì mới hoàn thành.
 • Bước 4: Vào Lưu Tiên Động Tầng 2 (Chọn dòng thứ 2 "Tụy Nhân" để mở cửa động tầng 2), đánh bại Thừa Phong (201/188), (194/194), lấy được Viêm Đế Tỏa.
 • Bước 5: Vào Lưu Tiên Động Tầng 3 (Chọn dòng thứ 4 "Tinh Vệ" để mở cửa động tầng 3), đánh bại Lưu Tinh (208/193), (215/197), lấy được Thiếu Hạo Tỏa.
 • Bước 6: Vào Lưu Tiên Động Tầng 4, (Chọn dòng thứ 1 "Xuân" để mở cửa động tầng 4) đánh bại Tật Điện (202/196), (201/191), lấy đươc Chuyên Húc Tỏa.
 • Bước 7: Vào Lưu Tiên Động Tầng 5 (Chọn dòng thứ 2 "Đất trời phân đôi" để mở cửa động tầng 5), đánh bại Nữ Thích Khách (218/209), lấy được Hoàng Đế Tỏa.
 • Bước 8: Khi lấy đủ 5 vật phẩm tiến vào tầng cuối (Chọn dòng thứ 3 "Hai bức tượng súc vật bằng gỗ" để mở cửa động tầng cuối), mở rương tại (199/199) lấy được Ngũ Sắc Thạch.
 • Bước 9: Trở về Côn Lôn Phái tại Chính Điện giao Ngũ Sắc Thạch cho Chưởng môn Tuyền Cơ Tử , hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn môn phái Côn Lôn

Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.

Phần thưởng:

 • Ngũ Lôi Chính Pháp Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)
 • Sương Ngạo Côn Lôn Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)  

Được phong làm: Hộ Pháp Chân Quân.

 

Nhiệm vụ cấp 90 môn phái Côn Lôn

Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Cái Bang ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.

Phần thưởng:

 • Ngạo Tuyết Tiêu Phong  Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1) 
 • Lôi Động Cửu Thiên Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)   
 • Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức).

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 90:

 • Bước 1: Đến gặp Thán Tức Lão Nhân (191/201). Ông ta khuyên bạn ra sau ngọn núi, chắc hẳn bạn cũng tò mò không hiểu chuyện gì ẩn chứa bên trong.
 • Bước 2: Ra sau núi, gặp Ngư Tố Chân và Thiệu Bảo Nhi (186/204) nhấp vào một trong hai người sẽ nghe họ trò chuyện. Nhưng cuối cùng bạn cũng bị phát hiện ra, thôi quay về hỏi Thán Tức Lão Nhân là tốt nhất.
 • Bước 3: Quay lại gặp Thán Tức Lão Nhân (191/201). Lão ta nhờ bạn ngăn chặn nội chiến trong phái.
 • Bước 4: Quay lại sau núi, đánh bại Ngư Tố Chân và Thiệu Bảo Nhi (186/204). Lưu ý : Sau khi đánh bại 1 người, khoảng 10 giây sau, người đó sẽ hiện ra lại, nhưng chỉ cần né người đó, đánh người còn lại, không cần phải tiêu diệt được 2 anh em Ngư - Thiệu cùng 1 lúc mà chỉ cần giết mỗi người một lần.
 • Bước 5: Trở lại Côn Lôn Phái gặp Thán Tức Lão Nhân , hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ cấp 120 môn phái Côn Lôn - Lưỡng Nghi Chân Khí

Học kỹ năng Lưỡng Nghi Chân Khí

Vật phẩm

Ghi chú

Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)
Bí quyết kỹ năng cấp 120

- Nguồn gốc: Kỳ Trân Các hoặc tham gia tính năng.

- Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch,bày bán. Không rớt khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.

- Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận được kỹ năng cấp 120 tương ứng của môn phái.

- Hạn sử dụng: 30 ngày.

Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)
Đại Thành Bí Kíp 120

- Nguồn gốc: Kỳ Trân Các hoặc tham gia tính năng.

- Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch,bày bán. Không rớt khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.

- Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận sẽ tăng kỹ năng cấp 120 tùy chọn đến cấp 20.

- Hạn sử dụng: 30 ngày.

 

Thông tin kỹ năng Lưỡng Nghi Chân Khí

Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)

 

Nhiệm vụ Ký Danh Đệ Tử môn phái Côn Lôn

 • Bước 1: Để đến được Côn Lôn, bạn hãy đi đến Phượng Tường phủ, tiếp đến Long Môn trấn, rồi đi lên hướng Bắc là tới. Khi đến địa phận của phái Côn Lôn thì tìm đến Đồng Tịch Nhan (178/194) và nhận lời đi giúp cô ta bắt con Kim Tơ Hầu.
 • Bước 2: Đi thẳng lên hướng Bắc đến Khoái Hoạt Lâm tìm con Kim Tơ Hầu (217/200). Nhưng chưa thể bắt được nó.
 • Bước 3: Bạn hãy tìm 1 chùm quả Sơn Lý Hồng (214/207) là loại thức ăn ưa thích nhất của con Kim Tơ Hầu. Cuối cùng các hạ cũng bắt được con khỉ lông vàng đó và đem về cho Đồng Tịch Nhan.
 • Bước 4: Sau đó các hạ vào Chính Điện để ra mắt Tuyền Cơ Tử (190/195) và trở thành đệ tử ký danh của phái Côn Lôn.

 

Nhiệm vụ cấp 150 môn phái Võ Đang

Kỹ năng cấp 150 gồm 20 cấp, muốn tăng cấp kỹ năng 150 cần phải có điểm luyện kỹ năng, khi đồng đạo đạt được điểm luyện kỹ năng tương ứng là có thể tăng cấp.

NPC liên quan: Vô Danh Tăng tại Đào Hoa Nguyên (Ba Lăng Huyện -> Vũ Lăng Sơn -> Bạch Thủy Động -> Phục Lưu Động -> Đào Hoa Nguyên).

Vật phẩm liên quan: Võ Học Kinh Yếu và Tốc Hiệu kỹ năng 150 Bạch Cầu Hoàn.

Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)

Vật phẩm Ghi chú

Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)

Võ Học Kinh Yếu

Nguồn gốc:
 • Nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ.
 • Mua từ Kỳ Trân Các giá 2.000 Xu.
Tính chất:
 • Vật phẩm khi hoàn thành nhiệm vụ: Khóa, không thể xếp chồng, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Vật phẩm mua từ Kỳ Trân Các: Có thể bày bán, giao dịch, không thể xếp chồng, bán cửa hàng giá 0 lượng.
Cách dùng: Nhấn chuột phải để sử dụng.

Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)

Tốc Hiệu kỹ năng 150 Bạch Cầu Hoàn

Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
Giá: 1.000 Xu.
Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng, không ném ra, không xếp chồng.
Cách sử dụng: Nhấn chuột phải sử dụng.
Giới hạn: Chỉ sử dụng tối đa 04 vật phẩm/nhân vật/ngày.

 

Yêu cầu nhiệm vụ cấp 150: 

 • Đẳng cấp từ 150 trở lên.
 • Đã học kỹ năng cấp 90 và 120.
 • Lưu ý đặc biệt: Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhân vật có thể nhấn F12 để tham khảo cách thực hiện nhiệm vụ.

 

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 150: chia làm 2 giai đoạn

a) Giai đoạn 1 - Môn Phái:

 • Bước 1: Đối thoại với Tuyền Cơ Tử, nhận nhiệm vụ chiến đấu với nó tại Côn Lôn (Kiến Tính Phong Sơn Động 190/184).
 • Bước 2: Chiến đấu với Tuyền Cơ Tử, nhặt vũ khí bị gãy, thỉnh giáo Tuyền Cơ Tử.
 • Bước 3: Đối thoại với Tuyền Cơ Tử rồi tới đối thoại với Thán Tức Lão Nhân, giao kiếm gãy (Khoái Hoạt Lâm, 202/196).
 • Bước 4: Hồi đáp Tuyền Cơ Tử, nhận Nguyệt Ca Lệnh.

Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1) 

 

b) Giai đoạn 2 - Nguyệt Ca Đảo: Để lên Nguyệt Ca Đảo bằng Thuyền phu tại bến thuyền Dương Châu, yêu cầu nhân vật phải có Nguyệt Ca Lệnh thì mới có thể lên đảo.

 • Bước 1: Nhận được Nguyệt Ca Lệnh, tới Nguyệt Ca đảo. Có Nguyệt Ca Lệnh trên người thì mới có thể thông qua thuyền phu để lên đảo.
 • Bước 2: Đến Nguyệt Ca đảo và đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 1 (177/194). Được tin đến Tẩy Kiếm Trì tìm một Nguyệt Ca Võ Vệ khác.

Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)

 • Bước 3: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 2 (181/188) được tin sử dụng khoáng thuỷ thanh tẩy vũ khí ở Tẩy Kiếm Trì (180/188).
 • Bước 4: Nhấn chuột vào Tẩy Kiếm Trì, nhắc nhở không có đạo cụ Thịnh Thuỷ Hoàn Kiếm, được tin quay lại thỉnh giáo Nguyệt Ca Võ Vệ 2.

Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)

 • Bước 5: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 2, được tin đạo cụ cần phải thu thập các loại vỏ cây của các loại cây trên đảo để làm thành vũ khí, sử dụng dung khí thịnh thuỷ. Xung quanh NPC Thụ Mộc có rất nhiều NPC canh giữ, nếu không đánh bại NPC này thì sẽ không thu thập được vật phẩm.

Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)

 • Bước 6: Sau khi thu thập đạo cụ, quay lại Tẩy Kiếm Trì.
 • Bước 7: Sử dụng đạo cụ, Tẩy Vũ Khí bên cạnh Tẩy Kiếm Trì, được tin trở lại hồi đáp Nguyệt Ca Võ Vệ 2.

Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)

 • Bước 8: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ, nhận tin tới Tàng Kiếm Cốc tạo thành kiếm gia (169/180). Đến Tàng Kiếm Cốc, bị Thạch phiến chắn lối, nhấn chuột vào xem thạch phiến.

Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)

 • Bước 9: Trực tiếp nhấn chuột vào Bia Đá Kiếm gia có thể tạo ra kiếm gia.

Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)

 • Bước 10: Đến Khí Kiếm Cung đối thoại với Nguyệt Ca Kiếm Thị (197/188), được tin lên Luận Kiếm Phong xuất chiêu với đảo chủ.

Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)

 • Bước 11: Sau khi chuẩn bị xong đối thoại với Đảo Chủ, được chuyển tống đến phó bản và chiến đấu với Đảo chủ.
  Nguyệt Ca Đảo Chủ sẽ xuất hiện 3 lần. Lần đầu tiên và lần thứ 2 phải tiêu diệt được Nguyệt Ca Đảo Chủ, lần thứ 3 nếu không thể tiêu diệt được Nguyệt Ca Đảo Chủ thì vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Nhân vật sau khi bị trọng thương cần quay trở lại đối thoại với Nguyệt Ca Đảo Chủ (Lưu ý: Mỗi lần chỉ có 50 nhân vật cùng lúc gặp được Nguyệt Ca Đảo Chủ).

Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)

 • Bước 12: Đối thoại với Đảo Chủ nộp Nguyệt Ca Lệnh sẽ nhận được Võ Học Kinh Yếu (kỹ năng 150). Sử dụng sẽ học được kỹ năng 150.

 

Hướng dẫn đổi điểm kinh nghiệm lấy điểm tu luyện 150:

 • Nhân vật đối thoại với NPC Vô Danh Tăng ở Đào Hoa Nguyên để vào Vô Danh Mật Cảnh.
 • Trong bản đồ Vô Danh Mật Cảnh có 24 Thạch Phiến tương ứng với 24 kỹ năng cấp 150.

Hướng dẫn môn phái Côn Lôn trong game VLTK (JX1)

 • Trong Vô Danh Mật Cảnh này, đến Thạch Phiến tương ứng, dùng điểm kinh nghiệm để đổi điểm luyện kỹ năng.
 • Cứ 2.850.000 điểm kinh nghiệm sẽ nhận được 220 điểm luyện kỹ năng. Mỗi ngày, mỗi nhân vật có thể đổi được tối đa 10 lần.
 • Sử dụng 1 Tốc Hiệu Kĩ Năng 150 Bạch Cầu Hoàn có thể nhận được 1.540 điểm tu luyện kỹ năng
 • Điểm tu luyện kỹ năng có thể cộng dồn.
 • Điểm tu luyện kỹ năng này không bị ảnh hưởng các phương thức tẩy điểm, trùng sinh, công kích.
 • Riêng kỹ năng 150 của Đường Môn bẫy yêu cầu phải đạt cấp tối đa của kỹ năng 90 và 120 (kỹ năng này không cần tu luyện).


Xem tiếp: Hướng dẫn nhiệm vụ tân thủ thôn trong game VLTK (JX1)