f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn hủy đồ khóa vĩnh viễn phiên bản CTC - VLTK (JX1)

Ngoài chức năng Hủy Mật Khẩu Rương Chứa Đồ & Đồ Kim Phong được ra mắt trước đây đã giúp quý nhân sĩ tiện bề hành tẩu trăm đường, nay VLTK Công Thành Chiến sẽ tiếp tục cập nhật chức năng Hủy Các Trang Bị & Vật Phẩm Khóa Vĩnh Viễn (có được từ các sự kiện) không cần thiết vào mỗi thứ Hai hàng tuần!

Chi tiết chức năng

 • NPC liên quan:
   
Hình ảnh Chi tiết
Hướng dẫn hủy đồ khóa vĩnh viễn phiên bản CTC - VLTK (JX1)
Bách Nghệ Nhân
 • Vị trí: Ba Lăng Huyện (197/196).
 • Chức năng: Hủy Trang Bị & Vật Phẩm Khóa Vĩnh Viễn.
 • Lưu ý: Chức năng chỉ được mở vào thứ Hai mỗi tuần.

 

 

♦ Hướng dẫn Hủy Vật Phẩm & Trang Bị Khóa Vĩnh Viễn trong VLTK CTC

Nhấp vào hình để xem kích thước đầy đủ

Bước Chi tiết
Hướng dẫn hủy đồ khóa vĩnh viễn phiên bản CTC - VLTK (JX1)
 • Đối thoại với NPC Bách Nghệ Nhân chọn "...Hủy Vật Phẩm Khóa Vĩnh Viễn".
Hướng dẫn hủy đồ khóa vĩnh viễn phiên bản CTC - VLTK (JX1)
 • Đặt trang bị cần xóa vào khung thu hồi.
Hướng dẫn hủy đồ khóa vĩnh viễn phiên bản CTC - VLTK (JX1)
 • Nhấp "xác định" để hủy trang bị.
 • Lưu ý:
  • Sau khi xác nhận, trang bị & vật phẩm sẽ bị hủy, không thể phục hồi.
  • Mỗi lần chỉ có thể hủy 1 trang bị hoặc vật phẩm.


Xem tiếp: Hệ thống bang hội phiên bản CTC - VLTK (JX1)