f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/


Hướng dẫn môn phái Cái Bang trong game VLTK (JX1)

Môn phái Cái Bang trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Hướng dẫn môn phái Cái Bang trong game VLTK (JX1)

 

Nội dung bài hướng dẫn

1. Giới thiệu môn phái Cái Bang

2. Kỹ năng môn phái Cái Bang

3. Hệ thống chiêu thức môn phái Cái Bang

4. Vị trí địa lý môn phái Cái Bang

4.1. Bản đồ môn phái

4.2. Npc môn phái

5. Nhiệm vụ môn phái Cái Bang

5.1. Nhiệm vụ cấp 10

5.2. Nhiệm vụ cấp 20

5.3. Nhiệm vụ cấp 30

5.4. Nhiệm vụ cấp 40

5.5. Nhiệm vụ cấp 50

5.6. Nhiệm vụ xuất sư

5.7. Nhiệm vụ trùng phản sư môn

5.8. Nhiệm vụ cấp 90

5.9. Nhiệm vụ cấp 120

5.10. Nhiệm vụ ký danh đệ tử

5.11. Nhiệm vụ cấp 150

1. Giới thiệu môn phái Cái Bang trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

caibang1

Thuộc tính: Hỏa

Người thuộc hành Hỏa là những người cường tráng, có sức mạnh tương đương với những người của hệ Kim, tu luyện nội công đặc thù đúng cách cũng có thể mang lại hiệu quả tốt.

Nơi hệ Hỏa có thể bái sư học võ là Cái Bang thuộc Chính phái: danh trấn Giang hồ nhờ dùng Đả Cẩu Bổng Pháp và Giáng Long thập Bát Chưởng uy danh thiên hạ, chỉ truyền cho những người có duyên. Thiên Nhẫn thuộc tà phái: Võ công Thiên Ma Giải Thể của Thiên Nhẫn chuyên dạy cách dụng lửa cũng là một kỳ thuật mà tương truyền là võ công của Tà giáo nơi Tây Vực.

 

2. Kỹ năng môn phái Cái Bang trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Lịch sử Cái Bang có thể nói là từ rất lâu đời, danh xưng “Thiên Hạ Đệ Nhất Bang” không phải tự nhiên mà có. Nhờ tinh thần quật cường và nhân số đông đảo, phái này luôn chiếm một vị trí đáng kể trong võ lâm Trung Nguyên. Danh tiếng trên Giang hồ của Cái Bang lừng lẫy hàng trăm năm, nhân tài Ngọa hổ tàng long, thời nào cũng có.

Trong bốn bể Đông Tây Nam Bắc, nơi nào có ăn xin, nơi đó có Cái Bang. Những đệ tử trong bang thương yêu giúp đỡ nhau, chia sẻ mọi thứ, tạo nên một khối thống nhất luôn theo phò Chính nghĩa. Cái Bang tuyệt học chính là “Giáng Long Thập Bát Chưởng" và "Đả Cẩu Bổng".

Một số chiêu thức của Cái Bang: Đầu Thạch Vấn Lộ, Cái Bang Bổng Pháp, Giáng Long Chưởng, Bổng Đã Ác Cẩu, Túy Điệp Cuồng Vũ, Hàn Long Hữu Hối.

kynangmonphai_caibang

 

3. Bảng thống kê chiêu thức môn phái Cái Bang trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

hethongchieuthuc_caibang

 

4. Vị trí địa lý của môn phái Cái Bang trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Bản đồ môn phái Cái Bang

map01_CB

 

NPC môn phái Cái Bang

Sau đây là những NPCs quan trọng và đặc thù của Cái Bang.

Bang Chủ Cái Bang (190/231)

bangchu_hanhannga

 • Sẽ giao nhiệm vụ nhập môn đầu tiên cho người muốn gia nhập Cái Bang, và giao nhiệm vụ Cái Bang cấp 50 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Đại Long Đầu, học được hai đại tuyệt kỹ nổi dang giang hồ của Cái Bang là Kháng Long Hữu Hối và Bổng Đả Ác Cẩu.
 • Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Cái Bang.

 

NPC binh khí (193/224)

binhkhi_truongtan

 • NPC giao nhiệm vụ cấp 50, và một số nhiệm vụ khác. Ngoài ra, Trương Tấn cũng phụ trách việc cung cấp binh khí cho các đệ tử Cái Bang.

 

NPC dược phẩm (189/222)

duocpham_duongngo

 • NPC cung cấp các loại dược phẩm trong phái Cái Bang.

 

Truyền Công Trưởng lão (192/242)

nguylieuong

 • Giao nhiệm vụ Cái Bang cấp 40 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Long Đầu Đệ Tử, học được tuyệt kỹ Hoạt Bất Lưu Thủ.
 • Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Cái Bang.

 

NPC trang thiết bị (187/222)

trangthietbi_lytu

 • NPC bán trang thiết bị trong khu vực phái Cái Bang, sẽ cung cấp những vật dụng dành riêng cho môn phái.

 

Chưởng Bổng Trưởng lão (190/226)

truonglao_lakhuonsinh

 • Giao nhiệm vụ Cái Bang cấp 30 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Chấp Bổng Đệ Tử, học được tuyệt kỹ Giáng Long Chưởng và Đả Cẩu Trận.
 • Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Cái Bang.

 

NPC nhiệm vụ (Bách Hoa Đình)

truonglao_tutamtruong

 • Giao nhiệm vụ Thúy Yên cấp 30 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Nhất Phẩm Hoa Sứ, học được tuyệt kỹ Vũ Đả Lê Hoa, Phù Vân Tán Tuyết.
 • Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Thúy Yên.

 

5. Nhiệm vụ môn phái Cái Bang trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Nhiệm vụ cấp 10 môn phái Cái Bang

Sẽ được phong là: Chấp Đại Đệ tử.

Học được võ công:

 • Cái Bang Bổng pháp  caibangbongphap
 • Cái Bang Chưởng pháp  caibangchuongphap

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Bang chủ Hà Nhân Ngã

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 10:

 • Bước 1: Đến gặp Bang chủ Hà Nhân Ngã (191/231), tiếp nhận nhiệm vụ đi mua rượu.
 • Bước 2: Đến Tửu lầu ở Dương Châu, gặp ông chủ tửu điếm (216/189), nhấp vào lời thoại. Mua được bốn loại rượu , duy chỉ có Huệ Tuyền tửu thì vừa bán cho Túy Bán Tiên mất rồi!
 • Bước 3: Nhìn sang bên cạnh thấy Túy Bán Tiên đang đứng uống rượu, trả lời đúng ba câu hỏi sẽ nhận được Huệ Tuyền Tửu (Đáp án chính xác là : C, B, D).
 • Bước 4: Mang năm loại rượu về giao cho Bang chủ Hà Nhân Ngã , hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ cấp 20 môn phái Cái Bang

Sẽ được phong là: Chấp Bát Đệ tử.

Học được võ công: 

 • Hóa Hiểm Vi Di   hoahiemvidi

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Đệ tử Cái Bang.

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 20:

 • Bước 1: Đến tọa độ (184/223) thì bạn gặp đệ tử Cái Bang , nghe kể về tên Mạnh Viễn Tài cậy thế thúc thúc của hắn làm Trưởng lão nên rất hống hách.
 • Bước 2:Đến một khu rừng nhỏ ở phía Bắc, đánh bại Mạnh Viễn Tài (191/190).
 • Bước 3: Đến phía Tây Quảng trường gặp Chấp Pháp Trưởng lão Mạnh Thương Lương (194/236) định xin tạ lỗi nhưng không những không bị trách phạt mà còn được thăng làm đệ tử cấp 20, hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ cấp 30 môn phái Cái Bang

Sẽ được phong là: Chấp Bổng Đệ tử.

Học được võ công:

 • Giáng Long Chưởng  gianglongchuon
 • Đả Cẩu Trận  dacautran

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chưởng Bổng Trưởng lão La Khuông Sinh.

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 30:

 • Bước 1: Đến gặp Chưởng Bổng Trưởng lão La Khuông Sinh (190/226), tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Đi Dương Châu đến Tứ Vọng đình tìm Triệu Đà chủ (213/177). Ông ta kể cho bạn nghe về những điều kỳ lạ ở Thục Cương Sơn.
 • Bước 3: Đến Thục Cương Sơn, phát hiện ra ba tên Phục binh người Kim (229/155; 228/170; 243/182), đánh bại một trong ba tên đó, sẽ xuất hiện dòng chữ : “Đánh bại Kim binh, cứu được đệ tử Cái Bang”.
 • Bước 4: Trở lại Dương Châu nói chuyện với Triệu Đà Chủ , nhận được sách.
 • Bước 5: Trở lại Tổng đà Cái Bang, gặp La Khuông Sinh, giao sách, hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ cấp 40 môn phái Cái Bang

Sẽ được phong là: Long Đầu Đệ tử.

Học được võ công: 

 • Hoạt Bất Lưu Thủ  hoatbatluuthu

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Truyền Công Trưởng lão Ngụy Liễu Ông.

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 40:

 • Bước 1: Đến gặp Ngụy Liễu Ông (191/241), nhiệm vụ đi tiêu diệt bọn sát thủ!
 • Bước 2: Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> La Tiêu Sơn -> Long Cung động (217/184), trong đó có hai tên Kim Quốc Thích Khách (226/183; 178/195), đánh bại chúng sẽ có cơ hội lấy được một bức thích sát mật hàm.
 • Bước 3: Mang bức thích sát mật hàm về giao cho Ngụy Liễu Ông . Sau đó nhận tiếp nhiệm vụ mang bức mật hàm này đi Dương Châu giao cho Khu Mật sứ Trương Tuấn.
 • Bước 4: Đến Dương Châu gặp Trương Tuấn (200/197), đưa bức mật hàm cho ông ta.
 • Bước 5: Trở lại Cái Bang báo tin cho Ngụy Liễu Ông, hoàn thành nhiệm vụ

 

Nhiệm vụ cấp 50 môn phái Cái Bang

Sẽ được phong là: Đại Long Đầu.

Học được võ công:

 • Bổng Đả Ác Cẩu  bongdaaccau
 • Hàng Long Hữu Hối  hanglonghuuhoi

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Bang chủ Hà Nhân Ngã.

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 50:

 • Bước 1: Đến gặp Bang chủ Hà Nhân Ngã (191/231), tiếp nhận nhiệm vụ mang bức địa đồ Trung Nguyên hiến tặng cho triều đình.
 • Bước 2: Đến Hoàng cung ở Lâm An, vệ binh của Hoàng cung sẽ ngăn bạn lại vì bạn không có thông hành lệnh nên không thể vào Hoàng cung.
 • Bước 3: Đi Đi tìm Trương Tuấn (185/213) tại Lâm An, sau khi đối thoại, bạn sẽ có được Hoàng Cung Thông Hành Lệnh Bài.
 • Bước 4: Trở lại Hoàng cung, gặp vệ binh (204/200), sẽ thấy xuất hiện dòng chữ: “Lệnh bài này là thật, được phép đi vào Hoàng Cung”. Đi vào Hoàng cung! Bạn không thể gặp được Hoàng thượng nên giao bức địa đồ cho Tào Công Công ! Sau đó bạn sẽ được đưa ra khỏi Hoàng cung.
 • Bước 5: Trở lại chỗ Trương Tuấn đối thoại, Trương Tuấn cho biết Tào Công Công chính là nội gián của Kim Quốc. Tình thế thật là cấp bách!
 • Bước 6: Quay trở lại Hoàng cung. Lần này vì đã được dặn trước nên bọn vệ binh sẽ không cho bạn vào Hoàng cung. Hãy đi qua cổng bên, tìm một tên Tiểu Thái Giám (204/200), nhấp vào lời thoại… bạn hối lộ 10 lượng bạc, hắn sẽ cho biết Tào Công Công hiện đang ở trong Ngự Hoa Viên.
 • Bước 7: Đi Vào Ngự Hoa Viên, phía sau hòn non bộ là một mật đạo, Tào Công Công (211/187) vừa trong thấy bạn đã hoảng hốt gọi vệ binh đến bảo hộ. Bạn đánh bại đám vệ binh, sau đó bắt luôn Tào Công Công, lấy lại bức địa đồ Trung Nguyên.
 • Bước 8: Chú ý: Bạn phải đánh các tên Đội Trưởng Vệ Binh đến khi nào có thông báo của hệ thống mới bắt tên Tào Công Công trả lại tấm địa đồ.
 • Bước 9: Trở lại đối thoại với Trương Tuấn giao bức địa đồ Trung Nguyên cho ông ta, nhờ ông ta trình tận tay Hoàng thượng.
 • Bước 10: Trở lại Cái bang, gặp Bang chủ Hà Nhân Ngã phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ Xuất Sư môn phái Cái Bang

Sẽ được phong là: Tiêu Dao Thần Cái.

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chưởng Bát Trưởng lão Từ Tam Trượng.

Các bước thực hiện nhiệm vụ Xuất Sư:

 • Bước 1:Đến gặp Chưởng Bát Trưởng lão Từ Tam Trượng (189/236), tiếp nhận nhiệm vụ đi lấy 9 cái túi vải.
 • Bước 2: Vào Tường Vân Động (trong cùng bên phải của Cái Bang). Chú ý : ở nhiệm vụ này, ở các rương cần chìa khóa để mở, bạn có thể đánh bại quái vật tương ứng để nhận chìa khóa nhiều lần. Ví dụ: sau khi đã mở rương bạn có thể quay lại đánh Hổ Quyền lần nữa để lấy chìa khóa ra mở rương, cho đến khi bạn nhận được 2 cái túi thì thôi.
 • Bước 3: Tầng thứ nhất: Đánh bại Hổ Quyền (214/188) lấy được chìa khóa, mở rương (221/193) nhiều nhất cũng chỉ lấy được 2 cái túi vải.
 • Bước 4: Tầng thứ hai: Không cần chìa khóa mở 2 cái rương (201/195;210/188), sau khi mở rương chỉ lấy được 1 cái túi vải (hoặc không có).
 • Bước 5: Tầng thứ ba: Có 5 cái rương không cần mở vì rương trống.
 • Bước 6: Tầng thứ tư :
  • Không cần chìa khóa mở 2 cái rương (189/195;190/199), sau khi mở rương chỉ lấy được 2 cái túi vải
  • Đánh bại Vật Hạc Hành (189/206) lấy được chìa khóa, mở rương (187/208) lấy được 2 cái túi vải.
 • Bước 7: Tầng thứ năm: Đánh bại Xích Diệm (220/190) lấy được chìa khóa, mở 2 cái rương (217/189;212/190) nhiều nhất cũng chỉ lấy được 2 cái túi vải.
 • Bước 8: Mang 9 cái túi vải về cho Chưởng Bát Trưởng lão Từ Tam Trượng , hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn môn phái Cái Bang

Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.

Phần thưởng:

 • Tiêu Diêu Công   tieudieucong
 • Túy Điệp Cuồng Vũ   tuydiepcuongvu

Được phong làm: Cửu Đại Trưởng Lão.

 

Nhiệm vụ cấp 90 môn phái Cái Bang

Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Cái Bang ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.

Phần thưởng: học được

 • Phi Long Tại Thiên  Hướng dẫn môn phái Cái Bang trong game VLTK (JX1) 
 • Thiên Hạ Vô Cẩu
 • Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức)

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 90:

 • Bước 1: Đến Thành Đô -> Trường Giang Nguyên Đầu, gặp Giới Vô Tà(281/371), tiếp nhận nhiệm vụ. (Bạn nên cẩn thận vì chung quanh Giới Vô Tà có khá nhiều quái vật mạnh).
 • Bước 2: Đến Tửu lầu ở Dương Châu, gặp ông chủ tửu điếm (216/189), mua Huệ Tuyền tửu.
 • Bước 3: Mang rượu về gặp Giới Vô Tà nhận được 1 bức thư.
 • Bước 4: Đến Tổng Đà Cái Bang, gặp La Khuông Sinh , trao bức thư của Giới Vô Tà. La Khuông Sinh nhận ra điều gì đó liền sai bạn quay lại giúp đỡ Giới Vô Tà.
 • Bước 5: Trở lại gặp Giới Vô Tà , đánh bại 10 tên Sát thủ thần bí. (Bạn chỉ cần đánh đến khi hệ thống thông báo là bạn đã giết được sát thủ, cứu được Giới Vô Tà).
 • Bước 6: Nói chuyện với Giới Vô Tà rồi quay lại Tổng Đà Cái Bang, gặp La Khuông Sinh, hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ cấp 120 môn phái Cái Bang - Hỗn Thiên Khí Công

Học kỹ năng Hỗn Thiên Khí Công

Vật phẩm Ghi chú
Võ Lâm Miễn Phí
Bí quyết kỹ năng cấp 120

- Nguồn gốc: Kỳ Trân Các hoặc tham gia tính năng.

- Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch,bày bán. Không rớt khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.

- Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận được kỹ năng cấp 120 tương ứng của môn phái.

- Hạn sử dụng: 30 ngày.

Võ Lâm Miễn Phí
Đại Thành Bí Kíp 120

- Nguồn gốc: Kỳ Trân Các hoặc tham gia tính năng.

- Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch,bày bán. Không rớt khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.

- Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận sẽ tăng kỹ năng cấp 120 tùy chọn đến cấp 20.

- Hạn sử dụng: 30 ngày.

 

Thông tin kỹ năng Hỗn Thiên Khí Công

Võ Lâm Miễn Phí

 

Nhiệm vụ Ký Danh Đệ Tử môn phái Cái Bang

 • Bước 1: Từ Dương Châu phủ, đi lên hướng bắc để tới Cái Bang. Vào đến tổng đàn của Cái Bang thì tìm đến diện kiến Từ Tam Trượng (188/235) nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Ở Dương Châu phủ, bạn hãy tìm đến gặp: 
  - Liễu Đại Gia (208/201) và khen lão ta về đường CON CHÁU , và nhân lúc lão ta đang khoái trí xin lão ấy chòm râu (Hồ Tu) 
  - Nhiệm Thiên Nhai (221/195) và khen ông ta về đường CÔNG DANH sẽ được ông ta tặng cái quạt (Phiến Tử). 
  - Như Ý (211/192) và khen cô ấy TƯỚNG MẠO đẹp, cô ta sướng đến phát điên và tặng luôn cho các hạ một cái khăn (Thủ Phách) 
  - Tôn Viên Ngoại (203/190) và khen hắn TÀI PHÚC, hắn sẽ tặng cho các hạ một chiếc nhẫn (Bản Chỉ).
 • Bước 3: Có được 4 món trên, các hạ hãy lên đường trở lại Cái Bang và giao lại 4 món đó cho Từ Tam Trượng (188/235) để làm lễ ra mắt tân môn đệ.

 

Nhiệm vụ cấp 150 môn phái Cái Bang

Kỹ năng cấp 150 gồm 20 cấp, muốn tăng cấp kỹ năng 150 cần phải có điểm luyện kỹ năng, khi đồng đạo đạt được điểm luyện kỹ năng tương ứng là có thể tăng cấp.

NPC liên quan: Vô Danh Tăng tại Đào Hoa Nguyên (Ba Lăng Huyện -> Vũ Lăng Sơn -> Bạch Thủy Động -> Phục Lưu Động -> Đào Hoa Nguyên).

Vật phẩm liên quan: Võ Học Kinh Yếu và Tốc Hiệu kỹ năng 150 Bạch Cầu Hoàn.

Hướng dẫn môn phái Cái Bang trong game VLTK (JX1)

Vật phẩm Ghi chú

Hướng dẫn môn phái Cái Bang trong game VLTK (JX1)

Võ Học Kinh Yếu

Nguồn gốc:
 • Nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ.
 • Mua từ Kỳ Trân Các giá 2.000 Xu.
Tính chất:
 • Vật phẩm khi hoàn thành nhiệm vụ: Khóa, không thể xếp chồng, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Vật phẩm mua từ Kỳ Trân Các: Có thể bày bán, giao dịch, không thể xếp chồng, bán cửa hàng giá 0 lượng.
Cách dùng: Nhấn chuột phải để sử dụng.

Hướng dẫn môn phái Cái Bang trong game VLTK (JX1)

Tốc Hiệu kỹ năng 150 Bạch Cầu Hoàn

Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
Giá: 1.000 Xu.
Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng, không ném ra, không xếp chồng.
Cách sử dụng: Nhấn chuột phải sử dụng.
Giới hạn: Chỉ sử dụng tối đa 04 vật phẩm/nhân vật/ngày.

 

Yêu cầu nhiệm vụ cấp 150: 

 • Đẳng cấp từ 150 trở lên.
 • Đã học kỹ năng cấp 90 và 120.
 • Lưu ý đặc biệt: Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhân vật có thể nhấn F12 để tham khảo cách thực hiện nhiệm vụ.

 

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 150: chia làm 2 giai đoạn

a) Giai đoạn 1 - Môn Phái:

 • Bước 1: Đối thoại với Hà Nhân Ngã nhận nhiệm vụ đến gặp Ngụy Liễu Ông (Cái Bang 191/242) để khiêu chiến.
 • Bước 2: Nhận tin khiêu chiến ải thứ nhất, đánh bại Mạnh Tinh (Cái Bang 179/204)
 • Bước 3: Hồi báo Nguỵ Liễu Ông, tiếp tục khiêu chiến ải thứ hai. Đánh bại Mạnh Thương Lang (Cái Bang 195/212).
 • Bước 4: Hồi báo Ngụy Liễu Ông, phát hiện Nguỵ Liễu Ông mất tích, quyết định quay lại giải cứu.
 • Bước 5: Đến đối thoại Mạnh Tinh (Cái Bang 195/207), sau khi chạy thanh đọc sẽ nhận được tin hối đáp Ngụy Liễu Ông.
 • Bước 6: Hồi báo Ngụy Liễu Ông, được tin cần phải hồi báo hỗ trở định đoạt.
 • Hồi đáp Hà Nhân Ngã, nhận Nguyệt Ca Lệnh.

bangchu_hanhannga 

 

b) Giai đoạn 2 - Nguyệt Ca Đảo: Để lên Nguyệt Ca Đảo bằng Thuyền phu tại bến thuyền Dương Châu, yêu cầu nhân vật phải có Nguyệt Ca Lệnh thì mới có thể lên đảo.

 • Bước 1: Nhận được Nguyệt Ca Lệnh, tới Nguyệt Ca đảo. Có Nguyệt Ca Lệnh trên người thì mới có thể thông qua thuyền phu để lên đảo.
 • Bước 2: Đến Nguyệt Ca đảo và đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 1 (177/194). Được tin đến Tẩy Kiếm Trì tìm một Nguyệt Ca Võ Vệ khác.

Hướng dẫn môn phái Cái Bang trong game VLTK (JX1)

 • Bước 3: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 2 (181/188) được tin sử dụng khoáng thuỷ thanh tẩy vũ khí ở Tẩy Kiếm Trì (180/188).
 • Bước 4: Nhấn chuột vào Tẩy Kiếm Trì, nhắc nhở không có đạo cụ Thịnh Thuỷ Hoàn Kiếm, được tin quay lại thỉnh giáo Nguyệt Ca Võ Vệ 2.

Hướng dẫn môn phái Cái Bang trong game VLTK (JX1)

 • Bước 5: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 2, được tin đạo cụ cần phải thu thập các loại vỏ cây của các loại cây trên đảo để làm thành vũ khí, sử dụng dung khí thịnh thuỷ. Xung quanh NPC Thụ Mộc có rất nhiều NPC canh giữ, nếu không đánh bại NPC này thì sẽ không thu thập được vật phẩm.

Hướng dẫn môn phái Cái Bang trong game VLTK (JX1)

 • Bước 6: Sau khi thu thập đạo cụ, quay lại Tẩy Kiếm Trì.
 • Bước 7: Sử dụng đạo cụ, Tẩy Vũ Khí bên cạnh Tẩy Kiếm Trì, được tin trở lại hồi đáp Nguyệt Ca Võ Vệ 2.

Hướng dẫn môn phái Cái Bang trong game VLTK (JX1)

 • Bước 8: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ, nhận tin tới Tàng Kiếm Cốc tạo thành kiếm gia (169/180). Đến Tàng Kiếm Cốc, bị Thạch phiến chắn lối, nhấn chuột vào xem thạch phiến.

Hướng dẫn môn phái Cái Bang trong game VLTK (JX1)

 • Bước 9: Trực tiếp nhấn chuột vào Bia Đá Kiếm gia có thể tạo ra kiếm gia.

Hướng dẫn môn phái Cái Bang trong game VLTK (JX1)

 • Bước 10: Đến Khí Kiếm Cung đối thoại với Nguyệt Ca Kiếm Thị (197/188), được tin lên Luận Kiếm Phong xuất chiêu với đảo chủ.

Hướng dẫn môn phái Cái Bang trong game VLTK (JX1)

 • Bước 11: Sau khi chuẩn bị xong đối thoại với Đảo Chủ, được chuyển tống đến phó bản và chiến đấu với Đảo chủ.
  Nguyệt Ca Đảo Chủ sẽ xuất hiện 3 lần. Lần đầu tiên và lần thứ 2 phải tiêu diệt được Nguyệt Ca Đảo Chủ, lần thứ 3 nếu không thể tiêu diệt được Nguyệt Ca Đảo Chủ thì vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Nhân vật sau khi bị trọng thương cần quay trở lại đối thoại với Nguyệt Ca Đảo Chủ (Lưu ý: Mỗi lần chỉ có 50 nhân vật cùng lúc gặp được Nguyệt Ca Đảo Chủ).

Hướng dẫn môn phái Cái Bang trong game VLTK (JX1)

 • Bước 12: Đối thoại với Đảo Chủ nộp Nguyệt Ca Lệnh sẽ nhận được Võ Học Kinh Yếu (kỹ năng 150). Sử dụng sẽ học được kỹ năng 150.

 

Hướng dẫn đổi điểm kinh nghiệm lấy điểm tu luyện 150:

 • Nhân vật đối thoại với NPC Vô Danh Tăng ở Đào Hoa Nguyên để vào Vô Danh Mật Cảnh.
 • Trong bản đồ Vô Danh Mật Cảnh có 24 Thạch Phiến tương ứng với 24 kỹ năng cấp 150.

Hướng dẫn môn phái Cái Bang trong game VLTK (JX1)

 • Trong Vô Danh Mật Cảnh này, đến Thạch Phiến tương ứng, dùng điểm kinh nghiệm để đổi điểm luyện kỹ năng.
 • Cứ 2.850.000 điểm kinh nghiệm sẽ nhận được 220 điểm luyện kỹ năng. Mỗi ngày, mỗi nhân vật có thể đổi được tối đa 10 lần.
 • Sử dụng 1 Tốc Hiệu Kĩ Năng 150 Bạch Cầu Hoàn có thể nhận được 1.540 điểm tu luyện kỹ năng
 • Điểm tu luyện kỹ năng có thể cộng dồn.
 • Điểm tu luyện kỹ năng này không bị ảnh hưởng các phương thức tẩy điểm, trùng sinh, công kích.
 • Riêng kỹ năng 150 của Đường Môn bẫy yêu cầu phải đạt cấp tối đa của kỹ năng 90 và 120 (kỹ năng này không cần tu luyện).

 Xem tiếp: Hướng dẫn môn phái Thiên Nhẫn trong game VLTK (JX1)