f
 


Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

KHẢM NẠM TRANG BỊ BẰNG THỦY TINH TRONG VLTK


Trong hệ thống trang bị của Võ Lâm như vũ khí, quần áo, mũ, thắt lưng, v.v..., mỗi thứ đều có thuộc tính ngũ hành cũng như cấp độ riêng của mình, nhưng tất cả không phải là bất biến. Mọi thứ đều có thể thay đổi.

Quí đồng đạo có thể thay đổi thuộc tính vật phẩm của mình bằng cách Khảm.

Khảm bằng Thủy Tinh là một trong các chức năng của Thợ Rèn, có tác dụng giúp bạn thay đổi một số đặc điểm trong trang bị tùy vào màu của Thủy tinh.

   Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1) Tử Thuỷ Tinh:    Tăng cấp của món đồ
   Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1) Lục Thuỷ Tinh:    Tăng cấp của món đồ
   Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1) Lam Thuỷ Tinh:    Tăng cấp của món đồ

♦ Công dụng của việc khảm bằng thủy tinh trong VLTK

Để có được những viên Thủy tinh kỳ diệu, Quí đồng đạo có thể:

  • Dùng 15 tiền đồng mua tại Thần Bí Thương Nhân ở Lâm An tọa độ (164/177).
  • Mua tại các quán Hàng Rong ở 7 thành thị lớn trong Võ Lâm.
  • Đả quái.

Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)
 

♦ Những cách sở hữu Thủy tinh trong VLTK

Làm thay đổi:

  • Cấp độ.
  • Ngũ hành. (option) của món trang bị .
  • Các dòng đặc biệt – màu xanh

Để khảm nạm bạn cần đi đến Thợ rèn tại các thành thị. Nói chuyện với họ và chọn "Khảm nạm"

Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)
 
 
 

♦ Cách khảm bằng Thủy tinh trong VLTK

Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1) Tử Thuỷ Tinh:
•    Tăng cấp của món đồ mà không làm thay đổi ngũ hành ( kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ ) và không thay đổi dòng đặc biệt – dòng chữ màu xanh của món đồ
•    Tỷ lệ thành công: 10 %

Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)


 
Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1) Lục Thuỷ Tinh:
•    Giúp thay đổi dòng đăc biệt của món đồ, nếu thành công, sản phẩm sẽ là ngẫu nhiên.
•    Tỷ lệ thành công: 10 %

Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)
 

Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1) Lam Thuỷ Tinh:
•    Giúp thay đổi ngũ hành (Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ ) của món đồ, không làm thay đổi cấp của đồ vật, nhưng làm thay đổi dòng đăc biệt của đồ vật..
•    Tỷ lệ thành công: 10 %

Bạn cũng có thể đặt nhiều viên Thuỷ tinh cùng lúc để khảm nạm
•    20 % nếu dùng 2 viên để khảm cùng 1 lúc
•    30 % nếu dùng 3 viên khảm cùng 1 lúc

Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1) 
Chọn "khảm" xác nhận để quá trình khảm được bắt đầu
 Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)
 
Cuối quá trình khảm nạm sẽ có thông báo màu đỏ ở bên dưới góc trái màn hình cho bạn biết việc khảm nạm thành công hay thất bại.

Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

 

KHẢM NẠM TRANG BỊ BẰNG ĐỒ PHỔ TRONG VLTK


Võ lâm cũng có triệu phú, thương nhân và lắm kẻ bần cùng khố rách áo ôm. Đâu phải ai cũng có thời gian để cày đồ săn boss nên nhiều vị đại hiệp sẽ dung tiền thật mà nuôi account luyện đồ, đó cũng là một cách. Có thể dùng tiền mua KIM NGUYÊN BẢO rồi dùng thứ đó mua đồ, hoặc bạn dùng ĐỒ PHỔ để luyện đồ (mua thì cũng được, ad toàn mua cho mau lẹ! tui giàu mà) Nhưng dưới đây là cách để các đại hiệp chân chính có được ĐỒ PHỔ.

Đồ Phổ là loại sách quý ghi chép lại thuật đúc vũ khí của các tổ sư lưu truyền lại đời sau. Có được những cuốn Đồ Phổ này, Quí đồng đạo có thể thỏa nhiên nâng cấp các loại vũ khí của mình.

♦ Công dụng của Đồ Phổ trong VLTK

  • Làm tăng cấp của vũ khí tương ứng.
  • Tỷ lệ thành công : 99.99 %

Để khảm nạm bạn cần đi đến Thợ rèn tại các thành thị. Nói chuyện với họ và chọn "Khảm nạm"

Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)
Sau khi nói chuyện bạn sẽ thấy một bảng tương tự xuất hiện

Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)
 Đặt món đồ muốn khảm vào giữa

Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)
 Sử dụng Đồ Phổ để khảm

Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)
 Chọn "khảm" và xác nhận để quá trình khảm được bắt đầu

Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)
 Cuối quá trình khảm nạm sẽ có thông báo màu đỏ ở bên dưới góc trái màn hình cho bạn biết việc khảm nạm thành công hay thất bại.
 

Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

 

♦ Cách sở hữu Đồ Phổ trong VLTK

Quí đồng đạo có thể dùng những viên Thủy Tinh để đổi lấy món Đồ Phổ tương ứng tại Thần Bí Thương NhânLâm An tọa độ (164/177).

Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)
Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)
 


Có rất nhiều loại Đồ Phổ, mỗi loại tương ứng với 1 món vũ khí khác nhau:

Loại Đồ Phổ (vũ khí tương ứng)  Số thủy tinh cần có
Lăng Vương Thương Đoạn Tạo Tàn Biên (Thương) 

1 viên Tử Thủy Tinh

1 viên Lục Thủy Tinh

1 viên Lam Thủy Tinh

Huyền Vũ Chùy Chi Đúc Tạo Thuật (Chùy) 

1 viên Tử Thủy Tinh

1 viên Lục Thủy Tinh

1 viên Lam Thủy Tinh

Long Ngâm Kiếm Đoạn Tạo Đồ (Kiếm)

1 viên Tử Thủy Tinh

1 viên Lục Thủy Tinh

1 viên Lam Thủy Tinh

Gia Cát Cơ Quát Mật Yếu (nỏ) 

1 viên Tử Thủy Tinh

1 viên Lục Thủy Tinh

Liễu Diệp Toái Phong Đao Tụy Thú Biên (Phi Đao)

1 viên Tử Thủy Tinh

1 viên Lục Thủy Tinh

2 viên Lam Thủy Tinh

Huyền Nguyệt Đao Tử Kinh Bảo Lục (Đao)

1 viên Tử Thủy Tinh

1 viên Lục Thủy Tinh

1 viên Lam Thủy Tinh

Thiên Cơ Côn Đồ Phổ (Côn)

1 viên Tử Thủy Tinh

1 viên Lục Thủy Tinh

1 viên Lam Thủy Tinh

Ám Khí Tổng Phổ. Quyển 1 (Phi Tiêu)

2 viên Tử Thủy Tinh

Uyên Ương Đao. Khai Quang Biên (Song đao) 

1 viên Tử Thủy Tinh

 

KHẢM NẠM TRANG BỊ BẰNG ĐỒ PHỔ TRONG VLTK


Lại nói, cái gì ta cũng có thể mua được bằng tiền! Nhưng một số server bạn không phải cứ nạp tiền là làm mẹ thiên hạ đâu nhé, để công bằng cho tất cả thì bạn phải may mắn hoặc cày cuốc có chiến lược thì mới có đồ ngon. Sau đây là 1 cách nữa để chế đồ ngon :D

Hai trong rất nhiều vật quý Tây vực, còn gọi là những Kỳ Trân Dị Bảo của Võ Lâm có thể nâng cấp và hạ cấp nón và áo là Băng Tầm Vô Cực Nam Minh Chi Tinh.

Những vật trân quý luôn mang đến vô vàn điều kỳ diệu. Từ Thủy Tinh, Đồ Phổ nay là những Kỳ Trân Dị Bảo trong giang hồ.
 

♦ Cách sở hữu vật quý Tây Vực trong VLTK

Quí đồng đạo có thể dùng 2 Kim Nguyên Bảo để đổi lấy Băng Tầm Vô Cực hay Nam Minh Chi Tinh tại Thần Bí Thương Nhân Lâm An tọa độ (164/177).

Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)

Khảm nạm trang bị (nâng cấp trang bị) trong game Võ Lâm Truyền Kỳ (JX1)
 Xem tiếp: Hướng dẫn tinh luyện Trang bị Hoàng Kim game VLTK (JX1)