f
 


Trang bị Hoàng Kim Định Quốc phiên bản CTC - VLTK (JX1)

HOÀNG KIM ĐỊNH QUỐC TRONG VLTK CTC

 

Sử dụng bộ 05 trang bị cùng loại & cấp sẽ kích hoạt tất cả thuộc tính của toàn bộ trang bị Hoàng Kim Định Quốc đang sử dụng, ngoài ra nhân sĩ có thể thăng cấp để nâng cao chỉ số trang bị. Ngay sau đây là thông số chi tiết của bộ trang bị Hoàng Kim Định Quốc ở các cấp độ:

  • Sử dụng bộ 05 trang bị cùng loại & cấp sẽ kích hoạt tất cả thuộc tính của toàn bộ trang bị.
  • Tùy đẳng cấp của trang bị (1 - 5) sẽ có giới hạn chỉ số thấp nhất và cao nhất khác nhau.
  • Các dòng thuộc tính là mặc định theo từng loại trang bị.
  • Nhân vật không phân biệt môn phái, thỏa đẳng cấp đều có thể sử dụng.
  • Thông số chi tiết của các thuộc tính tại từng cấp độ:

 

♦ Hoàng Kim Định Quốc Phát Quán trong VLTK CTC

Hoàng Kim Định Quốc Phát Quán trong VLTK CTC
Hình minh họa

Cấp Sinh lực Phòng thủ vật lý Nội lực T.G choáng Thể lực
1 161 - 200 26 - 30 161 - 200 2 - 10 61 - 100
2 161 - 200 31 - 35 161 - 200 12 - 20 81 - 120
3 161 - 200 36 - 40 161 - 200 22 - 30 111 - 150
4 161 - 200 41 - 45 161 - 200 32 - 40 141 - 180
5 161 - 200 46 - 50 161 - 200 42 - 50 161 - 200

 

♦ Hoàng Kim Định Quốc Trường Sam trong VLTK CTC

Hoàng Kim Định Quốc Trường Sam trong VLTK CTC
Hình minh họa

Cấp T.G Phục hồi Phòng thủ vật lý Sinh lực T.G Choáng Nội lực
1 42 - 50 11 - 15 161 - 200 2 - 10 161 - 200
2 44 - 52 16 - 20 161 - 200 12 - 20 161 - 200
3 46 - 54 21 - 25 161 - 200 22 - 30 161 - 200
4 48 - 56 26 - 30 161 - 200 32 - 40 161 - 200
5 50 - 58 31 - 35 161 - 200 42 - 50 161 - 200

 

♦ Hoàng Kim Định Quốc Yêu Đái trong VLTK CTC

Hoàng Kim Định Quốc Yêu Đái trong VLTK CTC
Hình minh họa

Cấp Sinh lực T.G trúng độc Nội lực Kháng lôi Thể lực
1 161 - 200 60 - 80 161 - 200 11 - 15 61 - 100
2 161 - 200 60 - 80 161 - 200 16 - 20 81 - 120
3 161 - 200 60 - 80 161 - 200 21 - 25 111 - 150
4 161 - 200 60 - 80 161 - 200 26 - 30 141 - 180
5 161 - 200 60 - 80 161 - 200 31 - 35 161 - 200

 

♦ Hoàng Kim Định Quốc Ngoa trong VLTK CTC

Hoàng Kim Định Quốc Ngoa trong VLTK CTC
Hình minh họa

Cấp Tốc độ di chuyển Kháng băng Sinh lực T.G Làm Chậm Nội lực
1 30 - 45 11 - 15 161 - 200 2 - 10 161 - 200
2 42 - 46 16 - 20 161 - 200 12 - 20 161 - 200
3 43 - 47 21 - 25 161 - 200 22 - 30 161 - 200
4 44 - 48 26 - 30 161 - 200 32 - 40 161 - 200
5 45 - 49 31 - 35 161 - 200 42 - 50 161 - 200

 

♦ Hoàng Kim Định Quốc Hộ Uyển trong VLTK CTC

Hoàng Kim Định Quốc Hộ Uyển trong VLTK CTC
Hình minh họa

Cấp Sinh lực T.G Làm Chậm Nội lực Kháng hỏa Thể lực
1 161 - 200 44 - 52 161 - 200 11 - 15 61 - 100
2 161 - 200 46 - 54 161 - 200 16 - 20 81 - 120
3 161 - 200 48 - 56 161 - 200 21 - 25 111 - 150
4 161 - 200 50 - 58 161 - 200 26 - 30 141 - 180
5 161 - 200 52 - 60 161 - 200 31 - 35 161 - 200


Xem tiếp: Trang Bị Hoàng Kim An Bang phiên bản CTC - VLTK (JX1)