f
 


Miễn phí 100% - Auto Trong Game Ctc OB 2/10/2022

Auto Trong Game Ctc - Alpha Test: 1/10/2022 - Open Beta: 2/10/2022 - Exp 3 Drop 3 - Miễn phí 100% - JX1 - VLTK 1 - Võ Lâm Truyền Kỳ 1 mới ra tháng 10 2022

Trang chủ: https://g7congthanhchien.fun/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086590651405

GIỚI thiệu toàn thể anh em Sever Cày cuốc trang bị xanh Auto trong game Chơi nhóm
- open vào 19h - 02/10
- 3ac/pc bảng ctc - xanh - tím - vàng
Cày xu miễn phí cho tất cả hoạt động Test ngày hôm nay
- để tạo tài khoản nhắn tin riêng nhé .
wed chỉ để tải game không tạo tài khoản được : www.g7congthanhchien.fun
- Liên hệ Fambay Để tạo tài khoản nhé : https://www.facebook.com/profile.php?id=100086590651405
- Chúc toàn thể anh em tham gia vui vẻ đừng 1 chút bất đồng mà mất đi tình anh em

 

GIỚI thiệu toàn thể anh em Sever Cày cuốc trang bị xanh Auto trong game Chơi nhóm
- open vào 19h - 02/10
- 3ac/pc bảng ctc - xanh - tím - vàng
Cày xu miễn phí cho tất cả hoạt động Test ngày hôm nay
- để tạo tài khoản nhắn tin riêng nhé .
wed chỉ để tải game không tạo tài khoản được : www.g7congthanhchien.fun
- Liên hệ Fambay Để tạo tài khoản nhé : https://www.facebook.com/profile.php?id=100086590651405
- Chúc toàn thể anh em tham gia vui vẻ đừng 1 chút bất đồng mà mất đi tình anh em

 

 

GIỚI thiệu toàn thể anh em Sever Cày cuốc trang bị xanh Auto trong game Chơi nhóm
- open vào 19h - 02/10
- 3ac/pc bảng ctc - xanh - tím - vàng
Cày xu miễn phí cho tất cả hoạt động Test ngày hôm nay
- để tạo tài khoản nhắn tin riêng nhé .
wed chỉ để tải game không tạo tài khoản được : www.g7congthanhchien.fun
- Liên hệ Fambay Để tạo tài khoản nhé : https://www.facebook.com/profile.php?id=100086590651405
- Chúc toàn thể anh em tham gia vui vẻ đừng 1 chút bất đồng mà mất đi tình anh em

 

 

GIỚI thiệu toàn thể anh em Sever Cày cuốc trang bị xanh Auto trong game Chơi nhóm
- open vào 19h - 02/10
- 3ac/pc bảng ctc - xanh - tím - vàng
Cày xu miễn phí cho tất cả hoạt động Test ngày hôm nay
- để tạo tài khoản nhắn tin riêng nhé .
wed chỉ để tải game không tạo tài khoản được : www.g7congthanhchien.fun
- Liên hệ Fambay Để tạo tài khoản nhé : https://www.facebook.com/profile.php?id=100086590651405
- Chúc toàn thể anh em tham gia vui vẻ đừng 1 chút bất đồng mà mất đi tình anh em

GIỚI thiệu toàn thể anh em Sever Cày cuốc trang bị xanh Auto trong game Chơi nhóm
- open vào 19h - 02/10
- 3ac/pc bảng ctc - xanh - tím - vàng
Cày xu miễn phí cho tất cả hoạt động Test ngày hôm nay
- để tạo tài khoản nhắn tin riêng nhé .
wed chỉ để tải game không tạo tài khoản được : www.g7congthanhchien.fun
- Liên hệ Fambay Để tạo tài khoản nhé : https://www.facebook.com/profile.php?id=100086590651405
- Chúc toàn thể anh em tham gia vui vẻ đừng 1 chút bất đồng mà mất đi tình anh em


❗️Ghi chú bởi gamemoira.org: nếu bài giới thiệu game mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Auto Trong Game theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086590651405