f
 


Kiếm thế 1 xưa - phiên bản 2009 huyền thoại. trang chủ www.kiemthe1xua.com. phiên bản chuẩn xưa không bán huyền tinh, nh - Kiếm Thế 1 Xưa 1.0 OB 6/3/2022

Kiếm Thế 1 Xưa 1.0 - Alpha Test: 3/3/2022 - Open Beta: 6/3/2022 - Exp x10 Drop 80% - Kiếm thế 1 xưa - phiên bản 2009 huyền thoại. trang chủ www.kiemthe1xua.com. phiên bản chuẩn xưa không bán huyền tinh, nh - Kiếm Thế mới ra tháng 3 2022

Trang chủ: https://kiemthe1xua.com/trang-chu/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/hotro.kiemthe1xua

 

 Kiếm Thế 1 Xưa – Phiên Bản 2009

                     Server Mới : Thanh Long Kiếm

 

Chi tiết SV Full AE Xem Tại Link Này Nhé : https://kiemthe1xua.com/may-chu-moi-thanh-long-kiem-phien-ban-kiem-the-2009/

 

Giới hạn IP & Kiểm soát Tài Khoản giống nhau

Giới hạn 1 Acc Giới hạn 6 Acc
Chiến trường Tống Kim
Thi Đấu Môn Phái
Bạch Hổ Đường
Công Thành Chiến
Thất Thành Đại Chiến
TDLT
BOSS Hoàng KiM 55 75 95
Tầng Thủy Hoàng
 Loạn Chiến
Tiêu Dao Cốc
Quân Doanh
Bao Vạn Đồng
 Hải Tặc

 

 

       
Tính năng Ghi chú
Bách Bảo Rương (Quay Sò)
Quay có đủ tỉ lệ 1, 2, 3, 4, 5, 6* và quay tiếp có tỉ lệ tăng * như bản gốc
Rương Cao Quý mỗi tuần 7 rương, mở mặc định 1 huyền tinh 8
Giới Hạn Cường Hóa Ngũ Hành Ấn Theo Cấp Độ Nhân Vật

– NẾU NHÂN VẬT CÓ LVL NHỎ HƠN BẰNG 60 , CƯỜNG HÓA TỐI ĐA 100 ĐIỂM
– NẾU NHÂN VẬT CÓ LVL NHỎ HƠN BẰNG 80 , CƯỜNG HÓA TỐI ĐA 300 ĐIỂM
– NẾU NHÂN VẬT CÓ LVL NHỎ HƠN BẰNG 90 , CƯỜNG HÓA TỐI ĐA 400 ĐIỂM
– NẾU NHÂN VẬT CÓ LVL NHỎ HƠN BẰNG 110 , CƯỜNG HÓA TỐI ĐA 500 ĐIỂM
– NẾU NHÂN VẬT CÓ LVL NHỎ HƠN BẰNG 120 , CƯỜNG HÓA TỐI ĐA 800 ĐIỂM
– NẾU NHÂN VẬT CÓ LVL LỚN 120 , CƯỜNG HÓA TỐI ĐA 1000 ĐIỂM
Phúc lợi Giảm giá Tinh Hoạt Lực >>> XEM CHI TIẾT <<<
Bạch Hổ Đường
Mỗi ngày tham gia tối đa 1 lần
Yêu cầu Cấp 50

Qua 1 tầng nhận: 1.000.000 Điểm Kinh Nghiệm, 5 vạn Đồng Khóa, 5 vạn Bạc Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 5.
(Các phần quà tăng theo các giai đoạn mở cấp của máy chủ)
Bao Vạn Đồng
Mỗi ngày hoàn thành tối đa 50 nhiệm vụ

Hoàn thành LIÊN TIẾP đạt các mốc dưới đây sẽ nhận được phần thưởng tương ứng:
10 nhiệm vụ 1 Huyền Tinh 5, 2 vạn Bạc Khóa, 250.000 EXP.
20 nhiệm vụ 1 Huyền Tinh 5, 5 vạn Bạc Khóa, 250.000 Điểm Kinh Nghiệm.
30 nhiệm vụ 1 Huyền Tinh 5, 7 vạn Bạc Khóa, 2 vạn Đồng Khóa.
40 nhiệm vụ 1 Huyền Tinh 5, 5 vạn Đồng Khóa, 500.000 Điểm Kinh Nghiệm.
50 nhiệm vụ 1 Huyền Tinh 5, 10 vạn Bạc Khóa, 5 vạn Đồng Khóa, 1.000.000 Điểm Kinh Nghiệm.
(Các phần quà tăng theo các giai đoạn mở cấp của máy chủ)
Tiêu Dao Cốc
Mỗi ngày tham gia tối đa 1 lần, 1 tuần cộng dồn tối đa 7 lần

 Thời gian:
 Từ 12h30 đến 23h30 Hàng Ngày, cứ 30 phút 1 trận
Qua ải nhanh 10s, không cần phải chờ
Giới Hạn : 6 Acc/ 1 Máy

Qua 1 ải nhận: 1.000.000 Điểm Kinh Nghiệm, 2 vạn Đồng Khóa, 5 vạn Bạc Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 5.
Mỗi tháng đều diễn ra hoạt động Thưởng Thu Thập Thẻ Tiêu Dao Cốc
(Các phần quà tăng theo các giai đoạn mở cấp của máy chủ)
Du Long
Mỗi ngày khiêu chiến 15 lượt – Có tích luỹ số lần đi cho người chơi sau.
Mỗi ngày sử dụng tối đa 1 quả
Quân Doanh
1 Lần 1 Ngày
Phần thưởng qua phó bản bao gồm vật phẩm sẽ được gộp lại
Giới Hạn : 6 Acc/ 1 Máy

Yêu cầu: Cấp 90
Giới hạn: Mỗi ngày tham gia tối đa 1 lần

Mở Vô hạn Truyền Tống Phù chọn Phục Ngưu Sơn Quân Doanh để đến điểm báo danh.

Tổ đội hạ Cổ Vương – Phó bản Bách Man Sơn mỗi thành viên nhận 15.000.000 EXP, 15 vạn Bạc Khóa, 15 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 7

Tổ đội hạ Thợ Cả – Phó bản Hậu Sơn Phục Ngưu mỗi thành viên nhận 15.000.000 EXP, 15 vạn Bạc Khóa, 15 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 7

Tổ đội hạ Hoàn Nhan Lượng – Phó bản Hải Lăng Vương Mộ mỗi thành viên nhận 15.000.000 EXP, 15 vạn Bạc Khóa, 15 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 7
Hải Tặc
Mỗi ngày săn 6, cộng dồn tối đa 36, qua tuần sẽ làm mới (reset) lại – Hải tặc rớt ramdom các item Chí mạng – Né Tránh
Giới Hạn : 6 Acc/ 1 Máy

Hải tặc 50: 1 Danh Bổ Lệnh
Hải tặc 60: 2 Danh Bổ Lệnh
Hải tặc 70: 3 Danh Bổ Lệnh
Hải tặc 80: 4 Danh Bổ Lệnh
Hải tặc 90: 5 Danh Bổ Lệnh

300 Danh Bổ Lệnh: đổi 1 Võ Lâm Mật Tịch (Sơ) hoặc 1 Tẩy Tủy Kinh (Sơ)
 600 Danh Bổ Lệnh:
 đổi 1 Võ Lâm Mật Tịch (Trung) hoặc 1 Tẩy Tủy Kinh (Trung)
 900 Danh Bổ Lệnh:
 đổi 1 Bánh Ít Thập Cẩm hoặc 1 Bánh Ít Bát Bảo
Thương Hội
Thương Hội sẽ làm mới vào lúc 23h00 Chủ Nhật Hàng Tuần, vui lòng hoàn thành trước thời gian này nếu không sang tuần mới sẽ không thể nhận nhiệm vụ
Mỗi tuần hoàn thành tối đa 1 lần
Giới Hạn : 6 Acc/ 1 Máy
Gia Tộc và Bang Hội Admin Page hỗ trợ Tộc Trưởng Rời Bang – Hỗ Trợ Thành Viên Rời Khỏi Tộc
Rời gia tộc và gia nhập lại sẽ mất 24 giờ
Thủ Lĩnh sẽ KHÔNG THỂ RỜI BANG
Khi chuyển chức Bang Chủ sẽ yêu cầu Bang Chủ mới có tích nạp 1.000.000 vnđ
Không mở Liên Minh Bang Hội
Mỗi bang hội sẽ chỉ có tối đa 3 gia tộc
Tranh Đoạt Lãnh Thổ
Yêu cầu cấp 80
Giới Hạn : 1 Acc/ 1 Máy/1IP

Thời gian: Từ 20h00 đến 21h30 Thứ 7, Chủ Nhật Hàng Tuần.
MỞ theo lịch trình máy chủ

 Yêu cầu:
 Cấp 80 và Tài phú 6.000 điểm trở lên, Là người chơi đã có Bang Hội

Xem chi tiết Tại đây
Kỳ Trân Các
Khu Đồng sẽ KHÔNG BÁN vật phẩm như: Huyền Tinh, Ngũ Hành Hồn Thạch và Dạ Minh Châu
Khu Đồng Khóa sẽ vẫn bán vật phẩm như: Ngũ Hành Hồn Thạch
Chiến trường Tống Kim
Tống Kim 1 Acc/1 Máy/ 1IP MAX 100 – 100
Thêm hiệu ứng Phi Chiến Đấu 5 giây khi đi từ trong ra ngoài bản doanh
Cho phép tổ đội
Mở MẶC ĐỊNH bản đồ Gia Dụ Quan
Yêu cầu Cấp 50

Tích lũy từ 1.000 – 3.000 điểm: 3.000.000 EXP, 3 vạn Đồng Khóa, 5 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 5.
Tích lũy từ 3.000 – 5.000 điểm: 5.000.000 EXP, 5 vạn Đồng Khóa, 15 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 6.
Tích lũy từ 5.000 – 7.000 điểm: 7.000.000 EXP, 7 vạn Đồng Khóa, 25 vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 6.
Tích lũy từ 7.000 – 10.000 điểm: 10.000.000 EXP, 10 vạn Đồng Khóa, 35 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7.
Tích lũy từ 10.000 điểm trở lên: 10.000.000 EXP, 15 vạn Đồng Khóa, 50 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7, Danh hiệu Chiến Quốc Nguyên Soái + Vòng Sáng 24 giờ

 Top Tống Kim

Top 1: 20 vạn Đồng thường, 1 000 000 EXP
Top 2: 15 vạn Đồng thường, 800 000 EXP
Top 3: 10 vạn Đồng thường, 200 000 EXP


Tống kim 21:00 Hằng ngày X2 quà
(Các phần quà tăng theo các giai đoạn mở cấp của máy chủ)
Công Thành Chiến (Thất Thành) Thời gian: Từ 19h50 đến 21h00 Thứ 6 Hàng Tuần.MỞ KHI MÁY CHỦ MỞ CẤP 89

 Yêu cầu:
 Cấp 80 và Tài phú 6.000 điểm trở lên, Là người chơi đã có Bang Hội

Xem chi tiết Tại đây
Tần Lăng
Thời gian: Cả Ngày, mỗi nhân vật có 2 tiếng trong Tần Lăng.MỞ KHI MÁY CHỦ MỞ CẤP 109

 Yêu cầu:
 Cấp 100 và Tài phú 24.000 điểm trở lên.

Xem chi tiết Tại đây
Thi Đấu Môn Phái Thời gian: Từ 19h30 Thứ 3 Hàng Tuần

Yêu cầu Cấp 50
Giới hạn mỗi IP 1 nhân vật

Báo danh tham gia hoạt động nhận 1 Huyền Tinh Cấp 7

Mở rương TĐMP nhận ngẫu nhiên Bạc khóa, Huyền tinh, Lệnh bài Thi Đấu Môn Phái
Loạn Chiến Thời gian: Từ 19h30 Chủ Nhật Hàng Tuần

(QUÀ ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN ĐẦU- VỀ SAU QUÀ SẼ TĂNG LÊN)

Báo danh tham gia hoạt động nhận 1 Huyền Tinh Cấp 7
Mở rương TĐMP nhận ngẫu nhiên
Bạc khóa, Huyền tinh, Lệnh bài Thi Đấu Môn Phái
BOSS Hoàng Kim Cấp 55/75/95
Giới hạn 1 Acc/1 Máy / 1IP
Thời gian: Xem tại đây

 


❗️Ghi chú bởi gamemoira.org: nếu bài giới thiệu game mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Kiếm Thế 1 Xưa theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/hotro.kiemthe1xua