f
 


Cày cuốc thả ga khong lo về nạp cày là có tất cả - Kiếm Thế Trấn Phái 2021 OB 2/7/2024

Kiếm Thế Trấn Phái 2021 - Alpha Test: 1/7/2024 - Open Beta: 2/7/2024 - Exp 3 Drop 789 - Cày cuốc thả ga khong lo về nạp cày là có tất cả - Kiếm Thế mới ra tháng 7 2024

Trang chủ: https://kiemthemoi.com/trang-chu.html

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id100082022679178

Máy chủ: Tinhkiem

khai mở server s2
phiên ban trấn phái
trang chủ: 
kiemthetranphai.com
tải game : tải game kiếm thế
đăng ký : đăng ký tài khoản
hoạt động và sự kiện kiếm nguyên liệu năng cấp vv tại đây
trai nguyên liệu và tai nguyen năng cấp tại tần lăn boss và quái map 115
tham gia game nhận hai code sau:
code chia sẽ : 
kiemthemoi
code hỗ trợ trang bị tân thủ : kiemthemoi1


❗️Ghi chú bởi gamemoira.org: nếu bài giới thiệu game mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Kiếm Thế Trấn Phái theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/profile.php?id100082022679178