f
 


Train wcoin, event 24/24, k webshop - Mu Chiến Thần Season 6.15 OB 16/7/2023

Mu Chiến Thần Season 6.15 - Alpha Test: 13/7/2023 - Open Beta: 16/7/2023 - Exp 100 Drop 15 - Train wcoin, event 24/24, k webshop - Mu Online mới ra tháng 7 2023

Trang chủ: https://muct.top

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muchienthans6

Xin chào tất cả AE.
Mu Chiến Thần chính thức ra mắt Trở lại Server Bắc Âu. 
Alphatest Lúc 13h00 Ngày 13/07/2023. ( Đua top Alphatest quà khủng ) 
OpenBeta : 13h00 Ngày 16/07/2023
Max Item: 380, Wing 3, Vũ Khí Rồng 2.
Staritem: Wing1, Set đồ + Vũ Khí exl +9 , Panda, Bùa 100% Exp. 
Starpoint: 10k Point
Autoreset in game
Train Wcoin: Săn Boss, Training quái, Blood,Devil.
Có Treo Offattack
Event : 30-45p / 1 event liên tục 24h/7
Fanpage:  Mu Online Season 6.15 )
Zalo : 0902292259 Huy- Hỗ Trợ Suport Liên Tục.
Website: www.muct.top
Đăng ký: https://id.muct.top

// Lông Vũ Condor 
- 1 Wing 2 +9 Op4 Trở Lên
- 1 Ngọc Hỗn Nguyên
- 1 Ngọc Sáng Tạo
- 1 Cụm Ngọc Tâm Linh
- 1 Item Thần + 7 Op4 Trở Lên 

// Wing 3
- Lông Vũ Condor
- Linh Hồn Condor <Quái Barrack rớt>
- 1 Ngọc Hỗn Nguyên
- 1 Cụm Ngọc Ước Nguyện <10 Bless>
- 1 Cụm Ngọc Tâm Linh <10 Soul>
- 1 Ngọc Sáng Tạo
- 1 Item Exl + 9 Op4 trở lên


❗️Ghi chú bởi gamemoira.org: nếu bài giới thiệu game mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Mu Chiến Thần theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/muchienthans6