f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


♥️ mugold.co ♥️ open beta 02.04 - train 5wc/qoai - cộng hưởng miễn phí - rs nhận 500wcoi - event 24/7 - wing 3 & item 38 - Mu Gold Season 6.9 OB 2/4/2023

Mu Gold Season 6.9 - Alpha Test: 31/3/2023 - Open Beta: 2/4/2023 - Exp 2000 Drop 50 - ♥️ mugold.co ♥️ open beta 02.04 - train 5wc/qoai - cộng hưởng miễn phí - rs nhận 500wcoi - event 24/7 - wing 3 & item 38 - Mu Online mới ra tháng 4 2023

Trang chủ: https://mugold.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mugoldseason6/

🔥 http://mugold.co - Train 5wc/qoai - cộng hưởng miễn phí - RS nhận 500Wcoi - Max Point 65k - Wing 3 & Item 380.

🔥 MÁY CHỦ MỚI: BÁ VƯƠNG 🔥

⏰ ALPHA TEST : 19h 31.03.2023

⏰ OPEN BETA : 19h 02.04.2023

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

🎈 Lịch trình cụ thể rõ ràng, cho anh em vào sau cũng theo kịp

🎈 Đổi Ngọc rác sang Ngọc Level Exl Luck Thần

🎈 Drop Item Exl và Ngọc All Map

🎈 Auto Reset Ingame - Reset nhận 500Wcoi - Không GHRS

🎈 Train Quái K4 + Barrack nhận 5Wc/1

🎈 Train BC DV VIP 5 wcoi / 1 qoái. và 300 qoái / 1 ngọc

🎈 Cộng hưởng miễn phí

🎈 Thu Mua Item Rác = 500 Wcoi

🎈 Box Kundun 5 Drop Vũ Khí Rồng

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

🔥H.Ỗ. TR.Ợ. T.ÂN T.HỦ

◾ Tạo NV có 15k Poi và 2T zen

◾ Set Item Exl +9 và BuaGau 7 ngày

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

❤ TrangChu : http://mugold.co

❤ ĐangKy & TaiGame : http://bavuong.mugold.co

❤ Group : https://www.facebook.com/groups/1470715736680109


❗️Ghi chú bởi gamemoira.org: nếu bài giới thiệu game mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Mu Gold theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/mugoldseason6/