f
 


Miễn phí 100% - Mu Việt Xưa Season6.3 OB 30/10/2023

Mu Việt Xưa Season6.3 - Alpha Test: 28/10/2023 - Open Beta: 30/10/2023 - Exp 150 Drop 10 - Miễn phí 100% - Mu Online mới ra tháng 10 2023

Trang chủ: http://muvietxua.tv/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvietxua6.3/

📌Thông tin máy chủ PHỤC HƯNG

- Giới hạn reset: 5 lần /ngày

- Tối đa Wing 3 - đồ hoàn hảo 2 option

- Train quái có tỷ lệ ra Ngọc... có giá trị cao

- Đồ Excellent Max 2 dòng, tối đa Wing 3 , Không Socket

- Giới hạn 4 tài khoản/1 PC

- Hệ thống Anti Shark VIP nhất, cập nhật thường xuyên

- Công Thành Chiến được tổ chức 1 tháng / lần.

__________________________

🎁 Gift CODE Tân Thủ: PHUCHUNG

★ 1 Bùa Thiên Sứ 07 ngày

★ 1 Pet Gấu Trúc 07 ngày

💠Trang Chủ: http://muvietxua.tv

👤 Tài Khoản: http://id.muvietxua.tv

🎮Tải Game: https://id.muvietxua.tv/#download

💒 Cộng Đồng: https://www.facebook.com/groups/167855894334447


❗️Ghi chú bởi gamemoira.org: nếu bài giới thiệu game mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Mu Việt Xưa theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/muvietxua6.3/