f
 


Miễn phí 99%, không ws - Muhn8x.Site Season 6.9 OB 29/11/2022

Muhn8x.Site Season 6.9 - Alpha Test: 28/11/2022 - Open Beta: 29/11/2022 - Exp 1500 Drop 30 - Miễn phí 99%, không ws - Mu Online mới ra tháng 11 2022

Trang chủ: http://muhn8x.site/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvnvn.com.vn/

Đúng 10h sáng ngày 29/11/2022

sẽ Open máy chủ Noria tại máy chủ Phục Hưng

http://muhn8x.site/

Tạo nhân vật 10.000 Ponit mỗi lần reset 400 ponit

Ngày đầu GHRS 50 , ngày tiếp theo GHRS 20 lần 1 ngày

Bán cánh cấp 2 Omo trong Shop

Bán Box380- Box đồ 400- Box đồ Ex702 trong Shop = WcoinC

WcoinC có thể săn boss để nhận điểm

WcoinC có thể thu mua bằng đồ Ex

Săn boss Kiếm tiền WCoinC mua đồ WebShop Miễn phí

-Danh hiệu -quân hàm tu chân Chỉ dùng theo ngày hết hạn mất tác dụng cấp độ như nhau không ảnh hưởng game

Cày WcoinC bằng cách di Blood và Devil Cấp Master

ĐUA TOP NHẬN WCOINC MIỄN PHÍ

MÓC NẠP THẺ NHẬN ĐỒ + WcoinC

Trang chủ : http://muhn8x.site/


❗️Ghi chú bởi gamemoira.org: nếu bài giới thiệu game mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Muhn8x.Site theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/muvnvn.com.vn/