f
 


Miễn phí 99% không webshop - Musanta.Site Season 6.9 OB 1/1/2023

Musanta.Site Season 6.9 - Alpha Test: 31/12/2022 - Open Beta: 1/1/2023 - Exp 1500 Drop 30 - Miễn phí 99% không webshop - Mu Online mới ra tháng 1 2023

Trang chủ: http://musanta.site/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088740683594

Đúng 10h sáng ngày 30/12/2022
Trang chủ : 
http://musanta.site/
Tải game Tại :
http://musanta.site/taigame
Đồ đạc bán vào shop Loren miễn phí AE Săn BOSS cũng có cày cũng dc Miễn phí rồi còn j đâu ăn và xoay đồ tẹt Bô
sẽ Open máy chủ TRIỆU TẬP
Tạo nhân vật 15.000 Ponit Có 0 lần reset
Ngày đầu GHRS 60 , ngày tiếp theo GHRS 30 lần 1 ngày 
RS CUC NHANH NEN AE DI LAM AE SAN BOSS THOAI MAI
[ CÁCH KIẾM WCoinC ]
🎯 LOẠI TIỀN TỆ CÓ TRON GAME : 
WCOIN (C) MUA BÙA GẤU + VÉ BÙA CÁC LOẠI
WCOIN (C) : SỬ DỤNG NÂNG CẤP QUÂN HÀM - DANH HIỆU VĨNH VIỄN ĐỔI CLASS KHÔNG MẤT 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
PHÍM H ĐỂ XEM VỊ TRÍ  CHI TIẾT SỰ KIỆN DIỄN RA TRONG NGÀY
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
✦ Đi sự kiện Blood và Devil 2  Giết 500 Quai rơi 1 BOX BẤT KỲ CHƯÁ NGỌC JEWELL + HHHT Lông Vũ- Linh Hồn thú Nuôi- Qụa Tinh
✦ Đi sự kiện Blood và Devil Train Quaí nhận 1 WcoinC = 2 Quái vật không giới hạn
✦  Sự kiện thỏ Ngọc -  các loại nhận Các loại Ngọc Jewell
✦ Các vật phẩm được bày bán ở LORENCIA là Cánh Cấp 3 Omo
✦ Map ARENA  tỉ lệ ngọc rớt x3 lần so với các map khác săn dc WcoinC
Sub 1- Có PK Tiêu diệt 1 Quaí = 1 Điểm WcoinC 
Sub 2 - Non PK- Có OffAttack- Không có WcoinC- Không Sự kiện
Sub 3 - Có PK- Even do ADMIN tổ Chức
✦ Boss Vàng 1 tiếng 2 lần tiêu diệt nhận WcoinC + Hộp Box kundun ném đồ random từ 1> 3 dòng exl có thể bán lại cho NPC thu mua nhận WcoinC Sub-1
✦ Sự Kiện Thỏ ngọc săn ngọc Jewell
✦ Sự Kiện Leo Tháp diễn ran 3 tầng có Boss Class  nhận đồ VKR Các loại và đồ tiêu diệt Boss Nhận WcoinC ,
✦ Sư Kiện Kho báu Hoàng Tộc BXH sẽ có phần thưởng trao cho ae 
✦ Ngọc custom Jewell sẽ có tại Boss Gold trở lên
🎯 Tỷ Lệ  Chuẩn không áp dụng ngọc tăng tỉ lệ 
 ✦ Tỷ Lệ  + 9  = 80 % trang bị  có luck  - 80% trang bị  không luck
 ✦ Tỷ Lệ  + 10  = 75 % trang bị  có luck  - 50% trang bị  không luck
 ✦ Tỷ Lệ  + 11  = 65 % trang bị  có luck  - 40% trang bị  không luck
 ✦ Tỷ Lệ  + 12  = 55 % trang bị  có luck  - 20% trang bị  không luck
 ✦ Tỷ Lệ  + 13  = 45 % trang bị  có luck  - 25% trang bị  không luck
 ✦ Tỷ Lệ  + 14  = 40 % trang bị  có luck  - 20% trang bị  không luck
 ✦ Tỷ Lệ  + 15  = 30 % trang bị  có luck  - 5% trang bị  không luck
🎯 Tỷ Lệ  Chuẩn không áp dụng ngọc tăng tỉ lệ 
✦ - Sói thường = 70%
✦ - Sói tấn công = 50%
✦ - Sói phòng thủ = 50%
✦ - Cánh Cấp 3 = 80%
✦ - Siêu Cánh Cấp 3= 50%
✦ - Cánh Cấp 4= 30%
✦ - Pet Cấp 2 =  100%
✦ - Pet Cấp 3 =  50%
✦ - Pet Cấp 4 =  40%
✦ - Pet Cấp 5 =  30%
✦ - Pet Cấp 6 =  20%
✦ - Vũ khí Rồng Cấp 2 =  60%
✦ - Vũ khí Rồng Cấp 3 =  50%
✦ - Vũ khí Rồng Cấp 4 =  40%
✦ - Vũ khí Rồng Cấp 5 =  30%
✦ - Vũ khí Rồng Cấp 6 =  20%
✦ - Vũ khí Rồng Cấp 6 =  10%
🎯 Tỷ Lệ  Thu mua Đồ Exl random từ 100 đến 1.000 WcoinC 1 món
🎯 Tỷ Lệ  Cộng Hưởng Rate tối đa max 60%, 
Lưu ý : Cộng hưởng đồ với đồ cùng cấp và cùng loại 
Like và share để nhận WcoinC miễn phí mua bùa gấu và nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ ADMIN 
Trang chủ : 
http://musanta.site/
Tải game Tại :
http://musanta.site/
Đồ đạc bán vào shop Loren miễn phí AE Săn BOSS cũng có cày cũng dc Miễn phí rồi còn j đâu ăn và xoay đồ tẹt Bô


❗️Ghi chú bởi gamemoira.org: nếu bài giới thiệu game mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Musanta.Site theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088740683594