f
 


Free f10 - Ngọa Long New Version OB 17/9/2022

Ngọa Long New Version - Alpha Test: 17/9/2022 - Open Beta: 17/9/2022 - Exp 100 Drop 4 - Free f10 - SRO - Silk Road Online mới ra tháng 9 2022

Trang chủ: http://ngoalongsro.com

❥ ❥ ❥ Chào Mừng Bạn Đến Với SilkRoad Ngọa Long ❥ ❥ ❥
FREE 999.999.999 SILK F10

Alpha Test: Ngay bây giờ
OPEN BETA: 20h 17/9/2022

IP : 103.200.22.42 Port : 15779

❥ Group Faebook: Group FaceBook
❥ Link Facebook GM: FaceBook GM

THÔNG TIN MÁY CHỦ:

- Map 120 - EU + ASI D13
- EXP: X100
- DROP: X4
- DROPGOLD: X1

Những tính năng đặc biệt của sever:

Chức Năng BSC
Item up kill 1 click
Item up lever 1 > 120 1 click
Tự động cộng điểm str & int
Tile tự viết theo ý muốn
DCN đến party đang train vô hạn map

Thông Tin Sever

•Max Level : 120.
•Skill: 120
•Item : Sun D13 ( Sun Hiếm )
•Class: Asi - EU
•Rate EXP/SP : x100
•Rate Drop x10
•Rate Gold x1
•Giới Hạn : 10Ac/PC – JOB 1Ac/PC (Có Chức Năng Chống 2 JOB)