f
 


Shaiya chương 4: sự vĩnh cửu , tạo thẳng nhân vật tối thượng cấp - Shaiya Việt Nam Chương 4.5 OB 30/9/2022

Shaiya Việt Nam Chương 4.5 - Alpha Test: 30/9/2022 - Open Beta: 30/9/2022 - Exp 50x Drop x2 - Shaiya chương 4: sự vĩnh cửu , tạo thẳng nhân vật tối thượng cấp - Game Khác mới ra tháng 9 2022

Trang chủ: https://www.shaiya.com.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/shaiyavietnam

 • Shaiya Chương 4: Sự Vĩnh Cửu
 • Cấp độ tối đa: 60
 • Type: Tạo thẳng nhân vật Tối thượng cấp
 • Điểm kinh nghiệm: x50
 • Tỷ lệ giết: x1; nhân vật sử dụng Đá chiến tích: x2
 • Miễn phí Đá hồi sinh, Búa độ bền, Túi giữ trang bị...tích hợp vào thanh kỹ năng
 • Miễn phí Dịch chuyển đến nhóm, Triệu hồi nhà kho...
 • Ngọc tối đa cấp 6
 • Miễn phí các loại Ngọc Cấp 4
 • Ngăn chặn Skill Cut
 • Hệ thống phân bố điểm kinh nghiệm hợp lý
 • Hệ thống chức năng độc đáo ( cấu hình tại: Cài đặt -> độ họa )
 • Hệ thống đoàn có sức chứa 150 thành viên
 • Thanh kỹ năng bổ sung: bạn có thể kích hoạt 3 thanh kỹ năng
 • Hệ thống thông báo khi tiêt diệt liên minh đối nghịch
 • Hệ thống Thời trang làm cho nhân vật của bạn trông độc đáo!
 • Điểm thưởng theo xếp hạng chiến tích: Xem thêm..
 • Hệ thống hồi sinh trưởng nhóm khi tử nạn (áp dụng map riêng biệt)
 • Fixed HP: Cả 2 liên minh đều có lượng HP tương đồng
 • Hệ thống giao dịch: Cho phép giao dịch tại Sàn Đấu Giá
 • Hệ thống thưởng Ecoin: Mỗi ngày bạn đăng nhập trong trò chơi sẽ nhận được Ecoin
 • Anti Cheats System
 • DDoS Protected Server

❗️Ghi chú bởi gamemoira.org: nếu bài giới thiệu game mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Shaiya Việt Nam theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/groups/shaiyavietnam