f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Free 99% - Silkroad 120 D13 Chuẩn 120 D13 Chuẩn OB 26/9/2020

Silkroad 120 D13 Chuẩn 120 D13 Chuẩn - Alpha Test: 23/9/2020 - Open Beta: 26/9/2020 - Exp 250x Drop 2 - Free 99% - SRO - Silk Road Online mới ra tháng 9 2020

Trang chủ: http://srobatdiet.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/307440047029052/?ref=share

THÔNG TIN MÁY CHỦ BẤT DIỆT CHUẨN 120 KHÔNG MÀU MÈ

Test : 13h 23/9/2020

Open Chính Thức : 13h 26/9/2020

 

Cấp Độ : 120 Full Class

Kỹ Năng ∷ 360

Item ∷ D13 Sun

Rate EXP/SP ∷ ✗250

Rate Drop ∷ ✗5

Rate Gold ∷ ✗1

Trade Gold ∷ ✗2

Time ∷ 6H Xanh 1H Cam Rs Tại Wed Free 1 Lần

Khóa Boss Hệ Thống ∷ Khi Đua Top

Giới Hạn ∷ 15 Acc ✗ IP - 30 Acc ✗ IP Net

Nasun Max ∷ +10

Item Max ∷ +12 (2+)

Buôn 3 Thành ∷ Buôn 3 Thành TA-DH-HD

Thành Chính ∷ Trường An

Giới Hạn JOB Trên PC ∷ 4

Trade ∷ Khóa Theo Sau, Out 1s ↷ 60s Đều Mất Hàng

 

Tỷ Lệ Mix Đồ BMM Thường

 

1--->4 ∷ 100%

4--->Radom ∷ 40%

Tỷ Lệ Mix Đồ BMM VIP

 

1--->8 ∷ 100%

8--->Radom ∷ 40%

Tỷ Lệ Mix Narun Max +10

 

1->7 ∷ 100%

8 ∷ 50%

9 ∷ 20%

10 ∷ 10%

Website Full Chức Năng ...

 

Giải Thưởng Đua Top Cấp Độ

 

Top 1 ∷ 5k silk + Narun + 10 +Title

Top 2 ∷ 4k silk + Narun + 8 +Title

Top 3 ∷ 3k silk + Narun + 5 +Title

TOP 4 ➙ 10 ∷ 700 silk

 

Hỗ Trợ Chính Thức

 

Set Sun D10 +7 Blue

Pet Nhặt Đồ 3 Ngày

2000 Bình HP ✗ MP

50 DCN ✗ DCN TT

5M SP

Sro Bất Diệt Hân Hoan Đón Chào


❗️Ghi chú bởi gamemoira.org: nếu bài giới thiệu game mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Silkroad 120 D13 Chuẩn theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/groups/307440047029052/?ref=share