f
 


Thu phí - Sro Tiểu Quỷ New 120 OB 1/1/2023

Sro Tiểu Quỷ New 120 - Alpha Test: 23/12/2022 - Open Beta: 1/1/2023 - Exp 59 Drop 1 - Thu phí - SRO - Silk Road Online mới ra tháng 1 2023

Trang chủ: http://www.srotieuquy.net

Fanpage hỗ trợ: http://www.favebook.com/group/srotieuquy

🎉 🎉 [ KHAI MỞ MÁY CHỦ SRO TIỂU QUỶ] MAP 120 - ĐUA TOP ASIAN - HUYỀN THOẠI TRỞ LẠI !!!

📣📣📣 ALPHATEST 00h - 23/12/2022

📣📣📣CHÍNH THỨC RA MẮT 19h - 01/01/2023

Group: https://www.facebook.com/groups/srotieuquy

Trang chủ: http://www.srotieuquy.net

 

🎉 🎉 [ KHAI MỞ MÁY CHỦ SRO TIỂU QUỶ] MAP 120 - ĐUA TOP ASIAN - HUYỀN THOẠI TRỞ LẠI !!!

📣📣📣 ALPHATEST 00h - 23/12/2022

📣📣📣CHÍNH THỨC RA MẮT 19h - 01/01/2023

Group: https://www.facebook.com/groups/srotieuquy

Trang chủ: http://www.srotieuquy.net

 

🎉 🎉 [ KHAI MỞ MÁY CHỦ SRO TIỂU QUỶ] MAP 120 - ĐUA TOP ASIAN - HUYỀN THOẠI TRỞ LẠI !!!
📣📣📣 ALPHATEST 00h - 23/12/2022
📣📣📣CHÍNH THỨC RA MẮT 19h - 01/01/2023
Group: https://www.facebook.com/groups/srotieuquy
Trang chủ: http://www.srotieuquy.net

🎉 🎉 [ KHAI MỞ MÁY CHỦ SRO TIỂU QUỶ] MAP 120 - ĐUA TOP ASIAN - HUYỀN THOẠI TRỞ LẠI !!!
📣📣📣 ALPHATEST 00h - 23/12/2022
📣📣📣CHÍNH THỨC RA MẮT 19h - 01/01/2023
Group: https://www.facebook.com/groups/srotieuquy
Trang chủ: http://www.srotieuquy.net


❗️Ghi chú bởi gamemoira.org: nếu bài giới thiệu game mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Sro Tiểu Quỷ theo đường dẫn sau: http://www.favebook.com/group/srotieuquy