f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Map 140 drop x999 - Sro Vip 140 Asi_eu Hot 2021 5.0 OB 30/4/2021

Sro Vip 140 Asi_eu Hot 2021 5.0 - Alpha Test: 21/4/2021 - Open Beta: 30/4/2021 - Exp x999 Drop x999 - Map 140 drop x999 - SRO - Silk Road Online mới ra tháng 4 2021

Trang chủ: http://sro140pvp.online/

link : http://sro140pvp.online/

Giải Thưởng Đua TOP Đợt 1 [1-120]:
Top Asi:
TOP 1 : 400k VND + Nasun 10 ( 1 nửa quy ra silk không khuyến mại ):
TOP 2 : 300k VND + Nasun 10 ( 1 nửa quy ra silk không khuyến mại ):
TOP 3 : 200k VND + Nasun 10 ( 1 nửa quy ra silk không khuyến mại ):
Top Eu:
TOP 1 : 300k VND + Nasun 10 ( 1 nửa quy ra silk không khuyến mại ):
TOP 2 : 150k VND + Nasun 10 ( 1 nửa quy ra silk không khuyến mại ):
TOP 3 : 100k VND + Nasun 10 ( 1 nửa quy ra silk không khuyến mại ):
TOP 4 – 10 : Khuyến Khích 2000 Silk:
(Lưu ý : Mỗi ip chỉ dc nhận 1 giải phát hiện gian lận nhận 2 giải tịch thu + blook):
Giải Thưởng Đua TOP Đợt 2 [120 -140]:
Top Asi:
TOP 1 : 10k silk + 1 Pét Chiến:
TOP 2 : 5k silk + 1 Pét Chiến:
TOP 3 : 3k silk + 1 Pét Chiến:
Top Eu:
TOP 1 : 7k silk + 1 Pét Chiến:
TOP 2 : 4k silk + 1 Pét Chiến:
TOP 3 : 3k silk + 1 Pét Chiến: