f
 


Máp 120 fee silk f10 100% - Sro Vtc 2net 1.1.1 OB 20/5/2023

Sro Vtc 2net 1.1.1 - Alpha Test: 10/5/2023 - Open Beta: 20/5/2023 - Exp 555 Drop 5 - Máp 120 fee silk f10 100% - SRO - Silk Road Online mới ra tháng 5 2023

Trang chủ: http://srovtc2net.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/294119371043013


Sro VTC 2Net
► MAP 120 Only ASIAN
► Trang Chu SroVTC2Net.com

► IP : 14.225.212.106 PORT 15779 ► ALPHATEST 10/05/2023 20HH00
► OPENBETA 19h00 NGAỲ 20/05/2023
►GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP
TOP 1 : 20000k silk + Tile Tuy chon + 1M VND
TOP 2 : 15000k silk + Tile Tuy chon + 700k VND
TOP 3 : 10000k silk + Tile Tuy chon + 500k VND
TOP 4 – 10 : KHUYẾN KHÍCH 5k silk
►THÔNG BÁO
ĐUA TOP JOB LẦN THỨ 1 CỦA SRO VTC 2 Net MAP 120 OPEN 20/05/2023 13H00
GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP JOB TỪ NGÀY 30/05/2023>>> 30/06/2023
TOP 1 : 15000k silk + JOB VIP
TOP 2 : 10000k silk + JOB
TOP 3 : 5000k silk + JOB
►TRADE YÊU CẦU CẤP ĐỘ 6 LV 110 TRỞ LÊN
►HUNTER YÊU CẦU CẤP ĐỘ 5 LV 110 TRỞ LÊN
►THIEF YÊU CẦU CẤP ĐỘ 4 LV 110 TRỞ LÊN
►KHOÁ TOÀN BỘ HỆ THỐNG BOSS KHI ĐUA TOP
►KHOÁ TOÀN BỘ HỆ THỐNG Q VÀ CUỘN GIẤY EXP
►KHOÁ ĐÔN HOÀNG THẠCH ĐỘNG VÀ LĂNG MỘ
►- SEVER KHONG GIỚI HẠN GIỜ CHƠI
►- GIỚI HẠN 8ACC/PC, 10 ACC/IP, 2 ACC JOB/PC
►- GHOST 0S
►- NASUN MAX + 10
►- DROP D13 SOS + SOM
►- D12 Som ban tai NPC giua thanh DH ►DROP D13 SOS SOM
►- RATE EXP X50, DROP X2
►- RATE GOLD X2
►- RATE ALCHEMY : RANDOM ( MAX 20 ĐÃ 4+)
►- GKT BỘT MM BÌNH THƯỜNG: 1->4 50% | 4->5: 60% | 5->6:70% | 6->7: 10% | 7->8 : 1%| 8-9 1%| 9 >10 1%|10>> RANDOM
►- GKT BỘT MM VIP 1-6 100%/6-7 30/7-8 10%/8 tro len Random
Cập nhật hệ thống cuộn giấy hỗ trợ người chơi thông minh, hệ thống event đặc biệt tại server : Đấu trường sinh tử, đấu trường danh vọng, event tự động hàng ngày auto nhận thưởng, điểm danh nhận thưởng, hệ thống xổ số miền bắc, ..... và muôn vàn event auto có tại phiên bản này Buf Học Viện Ban Trong NPC
Buôn 3 thành Trường An -Đôn Hoàng - Hoà điền - TA Hàng đặc Biệt ở STT (14h -20h)
Chú ý
GM không can thiệp vào việc riêng tư của người chơi ví dụ Cổng E ^^ , 18h30, pk, chửi nhau…..
►- Khoá đi theo khi mặc job
►- Lever 105 lên được thú thồ hàng F10
►- Out 1s hoặc 60s đều mất hàng
►- Lever 20 Mới Đăng Ký Được Job
Drop máu tím 820,
►Khoá buôn đêm 00h-8h Sáng
►Lưu ý :NPC Shop giữa thành TA
►Open :Khởi tạo nhân vật: Set SOM D10+8 Full blue Chỉ Số 61%
► Pet Nhặt Đồ 3 Ngày HP1000 MP1000, DCN 30c
► Giá nạp silk
* 100k=1000s silk (Chua KM)
* 500k=6000s silk (Chua KM)
ATM Banking
Chủ TK : Nguyen Thi Thu Giang
STK : 39010001414069 ,BIDV

 


❗️Ghi chú bởi gamemoira.org: nếu bài giới thiệu game mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Sro Vtc 2net theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/groups/294119371043013