f
 


⛔️ event chia sẽ bài viết nhận wcoin: 🔜 l.i.k.e + s.h.a.r.e gửi ảnh page. 🎁 phần thưởng: 200k wcoin - Thần Long Season 6.16 OB 8/6/2023

Thần Long Season 6.16 - Alpha Test: 6/6/2023 - Open Beta: 8/6/2023 - Exp 9999 Drop 55 - ⛔️ event chia sẽ bài viết nhận wcoin: 🔜 l.i.k.e + s.h.a.r.e gửi ảnh page. 🎁 phần thưởng: 200k wcoin - Mu Online mới ra tháng 6 2023

Trang chủ: http://goldmuss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mucuttom

█▀▀▀▀▀▀▀▀▀◥◣◆◢◤▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
⚠️☆Trang Web☆⚠️
http://goldmuss6.com/
☆☆☆ MÁY CHỦ : THẦN LONG ☆☆☆
Alpha Test: 06/6/2023 (18h)
Open Beta: 08/6/2023 (13h)
⚠️☆LINK TẢI GAME☆⚠️
https://drive.google.com/file/d/1l8YV_Iw0sSt8ELbFVVcAha9PDg8CrAHL/view?usp=sharing
⚠️☆☆☆ Fanpage ☆☆☆⚠️
https://www.facebook.com/Mucuttom
█▄▄▄▄▄▄▄▄▄◢◤◆◥◣▄▄▄▄▄▄▄▄▄█
===========================================
📺 THÔNG TIN MÁY CHỦ:
👉 Exp sud 1 - PK : 9999 - Giới Hạn 20 tài khoản/PC
👉 Exp sud 2 - NO PK : 5000 - Giới Hạn 5 tài khoản/PC
👉 Tạo Nhân Vật OPEN 0 rs + 50k Pont
👉 Master Max 1000
✔Ko Mất Thời Gian Làm Nhiệm Vụ 2 & 3 : /Change 
✔Giới Hạn Reset: 20 lần /ngày. ( /Reset auto ,/reset ,)
✔ Giới hạn 5 cửa sổ game/1 PC - 5 Tài Khoản 
========Hướng Dẫn Cơ Bản Trong Game===================================        
🔧 Lệnh Làm Nhiệm Vụ /change - Gõ 2 Lần                             
🔧 Lệnh Cộng Điểm /addstr - agi - vit - ene - cmd"      
🔧 Lệnh Tụ Động Reset - /Reset auto                         
🔧 Tự đánh - attack   --- Off tự đánh - Offattack                            
🔧 Lệnh Đổi Class /class Muốn Đổi - dk dw su elf mg dl rf"
🔧 Lưu ý : Đổi class mọi người xem tháo hết đồ đang mặc tại nhân vật
🔧 F4 - Hệ Thống Thuê Flag
🔧 F5 - Bật Menu Game
🔧 F6 - Bật Tắt Window Chat
🔧 F7 - Hệ Thống Bật Tắt Rank Hiệu
🔧 F8 - Bật Aiti Lag
🔧 F10 - Camera - F12 ẩn game
🔧 Phím O - Bật Tắt Hiệu Ứng
_______________________________________________________________________        

--------Hệ Thống Nâng Cấp Item --------
⚔ Nâng cấp Từ sét custom 50% 70% 90% 110% 130% 150% 170% 190%
⚔ Nâng Cấp Từ vk cấp 1 - cấp 2 - cấp 3
⚔ Nâng Cấp Từ Wing Custom 10% 15% 20% 25% 30%
⚔ Nâng Cấp Từ Pét 1 2 3 4 5 6
════════════
⛔️ EVENT CHIA SẼ BÀI VIẾT NHẬN WCOIN:
🔜 L.I.K.E + S.H.A.R.E Gửi Ảnh Page.
🎁 Phần Thưởng: 200K WCoin


❗️Ghi chú bởi gamemoira.org: nếu bài giới thiệu game mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Thần Long theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/mucuttom