f
 


Thiên long đường môn - tlbb cs 3.5 - cập nhật chuyển sinh tại chỗ - miễn phí tất cả - Thiên Long Đường Môn S 3.5 OB 3/8/2022

Thiên Long Đường Môn S 3.5 - Alpha Test: 3/8/2022 - Open Beta: 3/8/2022 - Exp 1500 Drop 80% - Thiên long đường môn - tlbb cs 3.5 - cập nhật chuyển sinh tại chỗ - miễn phí tất cả - TLBB - Thiên Long Bát Bộ mới ra tháng 8 2022

Trang chủ: http://tlduongmon.xyz

💥💥💥 TLBB CHUYỂN SINH - PHIÊN BẢN 2022 FREE - CẬP NHẬT CHUYỂN SINH TẠI CHỖ - Miễn phí tất cả - Chỉ cày ac, săn đồ là VIP
💥💥💥 THIÊN LONG ĐƯỜNG MÔN - TLBB CS 3.5
👉👉👉 Đua Top Open: 19h30 T4 03/08
💥 Thông tin website và hỗ trợ
1, Trang chủ: http://tlduongmon.xyz
2, Download: http://tlduongmon.xyz/download.php
3, Fanpage: https://www.facebook.com/tl.duongmon
4, Group: https://www.facebook.com/groups/TongHopTLBBChuyenSinh/
💥 EVENT ĐUA TOP OPEN: Tính số lần cs từ 19h30 T4 03/08 - 10h T5 11/08
- Top 1 : 2m ĐMP + PET hình dáng VIP tư chất 125k + 12 skill
- Top 2 : 1.5m ĐMP + PET hình dáng VIP tư chất 113k + 12 skill
- Top 3 : 1m ĐMP + PET Vip tư chất 83k 12 skill
- Top 4 -10 : 500k ĐMP
*******************************************
💥 Hỗ Trợ Tân Thủ
- Nhận Vàng + KNB ( Để mua đồ )
- Free Trùng Lâu Giới + Trùng Lâu Ngọc + Ám khí + Thời Trang - Thú cưỡi hình dáng Vip
💥 Thông Tin Sever
- Tỷ lệ Rớt Đồ: 70% ( Set 120 Cực Khủng Khi ăn Boss Nhận Được )
- Exp: x 800
- Drop: 80%
- Miễn phí: KNB.
- Thể loại: Chuyển sinh
- Sét 100 với chỉ số siêu khủng .
- Trang bị ngọc cấp 10
*******************************************
💥 Drop server:
- Phụ Bản Thiếu Thất Sơn + Phiêu Miễu Phong + Tứ Tuyệt Trang rơi CLD - Nguyên Liệu hợp Ám Khí - Phiếu DMP
- Tam Xuân Huyền Cảnh săn sét full 120 + CLD
- Thánh Hỏa Cung săn Thú cưỡi môn phái thuộc tính + Long Văn + Võ Hồn + Phiếu DMP
- Tát ma nhĩ hãn săn ngọc cấp 10
- Ngân NgaI Tuyết Nguyên săn SÉT VIP
💥 Thẻ nạp khuyến mại trong tất cả mọi ngày
- Thẻ Zing: 100%
- Thẻ Viettel, Vina: 80%