f
 


🌺 máy chủ mới tiếu ngạo -🔥 server cày cuốc ⭐ trang chủ : https://tlbbtn.com/ ⏰ open server vào 19h30 tối thứ 6 ngày 13 - Tl Tiếu Ngạo 4.0 OB 13/1/2023

Tl Tiếu Ngạo 4.0 - Alpha Test: 13/1/2023 - Open Beta: 13/1/2023 - Exp x20 Drop x2 - 🌺 máy chủ mới tiếu ngạo -🔥 server cày cuốc ⭐ trang chủ : https://tlbbtn.com/ ⏰ open server vào 19h30 tối thứ 6 ngày 13 - TLBB - Thiên Long Bát Bộ mới ra tháng 1 2023

Trang chủ: http://tlbbtn.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/tltieungao2023/

🌺 Máy Chủ Mới Tiếu Ngạo -🔥 Server Cày Cuốc

⭐ Trang Chủ : https://tlbbtn.com/

⏰ Open Server Vào 19h30 Tối Thứ 6 Ngày 13/01/2023

*****************************************

☢ Giới Thiệu Máy Chủ Tiếu Ngạo

- Phiên bản 4.0 - Server Free Cày Cuốc Chuẩn LÂU DÀI

- Open tạo nhân vật cấp 15 max cấp 109

- Exp x20 - Drop x2

- Giới hạn 3 account / 1 PC

- Hỗ Trợ Free Ngọc 4 Săn Ngọc 5 Max ngọc 7

- Hỗ Trợ Free Đồ Chế 9* Tại NPC Tổng Hợp

- Hỗ Trợ Free Ngọc 4

- Hỗ Trợ Free Vàng

- Hỗ Trợ Free Điểm Tặng

- Server 13 Phái Đào Hoa Đảo

- Hỗ trợ ChickenAuto

- Sàn giao dịch thông minh tự động hấp dẫn

- HỆ THỐNG TRANG BỊ MỚI THEO KỊP CÁC BẢN TLBB HIỆN HÀNH

- Thời Trang - Thú Cưỡi - Pet mới nhất được Update từ Sohu

- THẦN KHÍ THƯỢNG CỔ THÁI CỔ chuẩn Sohu

+++ DROP Server cực ngon : https://www.facebook.com/TLTieuNgao2023/posts/pfbid0yApPYWjbS2BHsFGLuq9bDGCZMEyimoMC7qdLP2dPD4finZGZg5Q8duvQLYao8iHWl


❗️Ghi chú bởi gamemoira.org: nếu bài giới thiệu game mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Tl Tiếu Ngạo theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/tltieungao2023/