f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/


Tlbb quyền ma chuyen sinh 2.9 đua top test bắt đầu 19h ngày 13/02/2024 đến 18h ngày 16/03/2024 - Tlbb Quyền Ma Chuyen Sinh 2.9 2.9 OB 16/3/2024

Tlbb Quyền Ma Chuyen Sinh 2.9 2.9 - Alpha Test: 13/3/2024 - Open Beta: 16/3/2024 - Exp 2000 Drop 80 - Tlbb quyền ma chuyen sinh 2.9 đua top test bắt đầu 19h ngày 13/02/2024 đến 18h ngày 16/03/2024 - TLBB - Thiên Long Bát Bộ mới ra tháng 3 2024

Trang chủ: https://thienlongquyenma.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/tlbbquyenma2024/

Máy chủ: Tlbb Quyền Ma

TLBB Quyền Ma Chuyen Sinh 2.9 Đua top test bắt đầu 19h ngày 13/02/2024 đến 18h ngày 16/03/2024

Tranh Chu https://thienlongquyenma.info/

 

Link Tai Game https://drive.usercontent.google.com/download?id=12OtEfMfgWsIz0tdMd-7e3C8UKPA2skCd&export=download&authuser=2

 

Link FB https://www.facebook.com/tlbbquyenma2024

 

Link Zalo https://zalo.me/g/chphwc075

 

Đua top test bắt đầu 19h ngày 13/02/2024 đến 19h ngày 16/03/2024

-> Phần thưởng đua top test

   -> Top 1 : 200k đmp

   -> Top 2 : 150k đmp

   -> Top 3 : 100k đmp


❗️Ghi chú bởi gamemoira.org: nếu bài giới thiệu game mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Tlbb Quyền Ma Chuyen Sinh 2.9 theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/tlbbquyenma2024/