f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Có chuyển sinh + kim xà. miễn phí 80% số lượng vật phẩm ngự các, cày cuốc thả ga không lo nạp thẻ - Võ Lâm 2 Trung Nguyên Phiên Bản Năm 2012 2.0 OB 30/10/2021

Võ Lâm 2 Trung Nguyên Phiên Bản Năm 2012 2.0 - Alpha Test: 25/10/2021 - Open Beta: 30/10/2021 - Exp 99999999 Drop rớt đồ cao - Có chuyển sinh + kim xà. miễn phí 80% số lượng vật phẩm ngự các, cày cuốc thả ga không lo nạp thẻ - JX2 - VLTK 2 - Võ Lâm Truyền Kỳ 2 mới ra tháng 10 2021

Trang chủ: http://volam2trungnguyen.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/volam2trungnguyen

Trang chủ: http://volam2trungnguyen.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/volam2trungnguyen/

Tải Game ngay: VÕ LÂM 2 MIỄN PHÍ PRIVATE (volam2trungnguyen.net)

Alpha Test: 18h 25/10/2021

OpenBeta: 18h 30/10/2021

Một số hoạt động nổi bật

STT Tên hoạt động Thời gian Địa Điểm Phần thưởng
1 Lồng Đèn

12h20-12h40

17h20-17h40

21h20-21h40

Tây Thành Đô

200 triệu kinh nghiệm/20 lần

vũ khí 76 chưa giám định

 

2 Đào Kho Báu Cả ngày (làm mới 1 tiếng có 20 kho báu)  Bắc Tuyền Châu

5.000.000 điểm kinh nghiệm

Phần thưởng ngẫu nhiên

 

 

3

Boss Thế Giới

21h30 Tây Thành Đô

30.000.000 kinh nghiệm

Kết thúc Boss: 1500 Mảnh Thiên Cang, Vũ khí 96, 100 Mảnh Mật Tịch, 200 điểm năng động

Rương Vàng: 1500 Mảnh Thiên Cang, Vũ khí 96, 100 Mảnh Mật Tịch, 200 điểm năng động

Rương Đồng: Vũ khí 76 chưa giám định, Phần thưởng ngẫu nhiên, 100 điểm năng động, 30 Mảnh mật tịch

4 Boss chiến trường

15h-16h

20h-21h

Chiến trường chính

Rương Vàng: 10.000.000 exp, 1000 vàng, Phần Thưởng Ngẫu Nhiên

Rương Đồng: 5.000.000 exp, 100 vàng, Phần thưởng ngẫu nhiên

 

Đua TOP 10 nhân vật đạt chuyển sinh 1 cấp 96 đầu tiên của máy chủ Phật Sơn.

Nhân vật đạt điều kiện chuyển sinh 1 cấp 96 và đạt 1.000.000 điểm công trạng. Đến NPC nhận TOP giữa thành biện kinh để nhận thưởng theo thứ tự.

  • [TOP-1] - 500.000xu + 20 cặp TMKL TCL + 200k vàng
  • [TOP-2] - 300.000xu + 15 cặp TMKL TCL + 150k vàng
  • [TOP-3] - 200.000xu + 10 cặp TMKL TCL + 150k vàng
  • [TOP-4-10] - 100.000xu + 10 cặp TMKL TCL + 50k vàng

 

TOP 1 Nhân vật đạt 2.500.000 điểm công trạng đầu tiên và sở hữu hiệu nguyên soái

  • Nhân vật đạt điều kiện đến npc nhận thưởng TOP nữa thành biện kinh để nhận thưởng
  • Phần thưởng: 1.000.000xu + 20 cặp TMKL TCL + 400k vàng

❗️Ghi chú bởi gamemoira.org: nếu bài giới thiệu game mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Võ Lâm 2 Trung Nguyên Phiên Bản Năm 2012 theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/volam2trungnguyen