f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hỗ trợ cấp 180 trai quái ra đồ xanh vip hoạt động ra đồ 8acc/ip công thành tam trụ - Volamctc2006 Công Thành Chiến OB 10/6/2022

Volamctc2006 Công Thành Chiến - Alpha Test: 9/6/2022 - Open Beta: 10/6/2022 - Exp chuẩn vng Drop chuẩn vng - Hỗ trợ cấp 180 trai quái ra đồ xanh vip hoạt động ra đồ 8acc/ip công thành tam trụ - JX1 - VLTK 1 - Võ Lâm Truyền Kỳ 1 mới ra tháng 6 2022

Trang chủ: http://volamctc2006.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/volamcongthanhchien2006

SEVER  ĐỒ XANH CHỈ CÓ Ở VOLAMCTC2006

******************CHỨC NĂNG SEVER***************

Giới hạn 8acc/1IP

Trang Chủ: http://volamctc2006.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/volamcongthanhchien2006

Group: https://www.facebook.com/groups/volamcongthanhchien2006

============NỘI DUNG SEVER============

. Hỗ trợ Lever 180

. Hỗ trợ bộ Thiên Hoàng

. Train quái kiếm đồ xanh rớt cực vip

. Hoạt động ra đồ víp

. Hỗ trợ max skill từ 1x-12x

. Skill 100% VNG phiên bản cân bằng môn phái

. Hỗ trợ thần hành phù và thổ địa phù 1 tháng

. Không ép đồ tím

. Hoạt động ra xu

=============HOẠT ĐỘNG SEVER==========

. Công Thành Chiến 3 Trụ ( hot)

. Event theo sự kiện

. Tống Kim đại Chiến

. Tống Kim Thiên Tử

. Viêm Đế (Fix quái phù hợp theo cấp độ)

. Vượt ải

. Dã Tẩu

. Liên Đấu

. Thuyền Phu Phong Lăng Độ

. Qua Huy Hoàng

. Boss Hoàng Kim Tiểu Và Đại

. Tín Sứ Phong Kỳ

===============THE END================

 

 


❗️Ghi chú bởi gamemoira.org: nếu bài giới thiệu game mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Volamctc2006 theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/volamcongthanhchien2006