f
 


Game 2048 Mu - Chơi Mini Games ngay trên nền web 2024


Giao lưu kết hợp các ô MU để đạt được 2048!

Chơi lại

Cách chơi: Sử dụng phím di chuyển (lên, xuống, trái, phải) để di chuyển các ô số. Khi 2 ô cùng số sẽ dung hợp thành một!