f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Các lệnh trong game HKGH

1. Xóa item trong túi đồ trang bị

 • !xoa item vị_trí_item
  • Lưu ý : vị_trí_item là vị trí thật của item trong túi đồ, tính từ trái qua phải trên xuống dưới - 1
  • Ví dụ minh họa:
  •  
  • Hình trên mình muốn xóa item Sư Tử Hống.Nó nằm ở vị trí thứ (tính từ trái qua phải).. nên sẽ lấy 5 - 1 = 4  vị_trí_item trong lệnh. Vậy ta sẽ gõ lệnh !xoa item 4

2. Kiểm tra số KCash hiện có - dùng trong trường hợp KCash trong Shop hiển thị sai

 • !myaccount kcash

3. !party find : điều kiện sử dụng và trả về

 • Chỉ tìm những party có key không chênh lệch quá 10 level
 • Chỉ tìm những party có cùng phe phái (chính/tà) hoặc dưới 35
 • Chỉ tìm những party chưa full
 • Kết quả hiển thị tối đa 8 party


4. !party invite TênNhânVật : cho phép đội trưởng có thể mời nhân vật từ xa nếu

 • Người dùng lệnh là đội trưởng
 • Party chưa full
 • Người được mời đủ điều kiện vào nhóm

 Xem tiếp: Giftcode - Mã quà tặng game HKGH