f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Giới Thiệu Tính Năng Sư Đồ Trong Game HKGH

Hệ thống sư đồ là 1 chức năng khá đặc biệt của game Hiệp Khách Giang Hồ. Thông qua kết bái sư đồ, sư phụ và đệ tử sẽ gắn bó với nhau chặt chẽ về cả lợi ích và nghĩa vụ đến khi đệ tử xuất sư.

 Quyền lợi: 

- Đệ tử có thể được sư phụ truyền thụ những kỹ năng của sư phụ, tối đa là 3 kỹ năng.

- Tham gia những nhiệm vụ giành riêng cho hệ thống sư đồ, với những phần quà đặc biệt.

- Khi đệ tử đạt cấp độ 3 trở lên, đạt được các lệnh bài sư môn, cả sư phụ và đệ tử đều được tăng các chỉ số của bản thân.

 Điều kiện tham gia:

- Sư phụ đã thăng cấp lần 2 ( level 35 )

- Đệ tử đã thăng cấp lần 1 ( level 10 )

- Sư phụ có thể nhận 3 đệ tử, ngược lại đệ tử chỉ có thể bái 1 sư phụ

- Mỗi nhân vật chỉ có thể là sư phụ hoặc đệ tử của 1 nhân vật khác, không thể đồng thời làm sư phụ và đệ tử.

- Sư phụ và đệ tử phải cùng thế lực Chính hoặc Tà.

 Cách thức bái sư: 

- Nhận đệ tử: trong khung chat nhập lệnh:  /requestapprentice charactername

- Bái sư: trong khung chat nhập lệnh: /requestmaster charactername

- Nhân vật nhận được lời mời làm sư phụ / đệ tử sẽ xuất hiện bảng thông báo

- Từ bỏ quan hệ sư đồ: trong khung chat nhập lệnh: /abandonrelationship charactername

Lưu ý:

  • 2 nhân vật bái/nhận sư đồ phải cùng online và đứng cạnh nhau
  • Đàm Hoa Liên/Hàn Bảo Quân không thể học skill của sư phụ.


Xem tiếp: Giới Thiệu Tính Năng Kết Hôn Trong Game HKGH