f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Giới Thiệu Khái Quát Bang Hội Game HKGH

Tạo bang phái:

- Để có thể tạo bang phái, các Hiệp khách phải hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp lần 2 - gia nhập Chính phái hoặc Tà phái.

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các Hiệp khách đến gặp Liễu Như quan chủ - Chính phái hoặc Sí Quyên quan chủ - Tà phái và chọn nút tạo bang hội, nhập đầy đủ thông tin yêu cầu và trả 1 số phí tạo bang hội. 

- Sau khi tạo xong bang hội, để có thêm thành viên cho bang, bang chủ phải mời thành viên mình muốn gia nhập vào bang và được đối phương chấp nhận để bang hội của bạn thêm đông vui.

- GIa nhập bang hội, cơ hội giao lưu, kết bạn với những hiệp khách cùng chí hướng sẽ rộng mở, con đường phiêu bạt giang hồ không còn cô đơn và buồn tẻ nữa.

- Ngoài ra, khi gia nhập vào một bang hội, bạn còn có dịp cùng bang hội thực hiện các nhiệm vụ thăng cấp bang cực kỳ khó khăn và đòi hỏi tính đoàn kết.

Đồng phục bang phái:

- Các bạn đến gặp NPC Liệt Diệm Thiên Vương Mộ Dung Hỏa (thường đứng kế NPC nhiệm vụ bang phái), chọn mua bán. Trong đó có 3 bộ đồng phục môn phái của đẳng cấp 4, cấp 5 và cấp 6. Bạn hãy chọn đồng phục môn phái phù hợp với đẳng cấp bang của mình.

- Màu sắc của Môn Phục Phái và Môn huy trước ngực của môn phục phái, bạn có thể thay đổi được bằng cách nói chuyện với NPC bán Môn Phục Phái và chọn "đăng ký môn huy môn phái" để bắt đầu việc lựa chọn màu sắc và môn huy cho môn phục phái.Xem tiếp: Giới Thiệu Thăng Cấp Bang Hội Game HKGH