f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/


Giới Thiệu Y Phục Của Quyền Vương Game HKGH

Trang phục của Quyền Vương tuy không đa dạng như các lớp nhân vật khác vẫn có sự phân chia Chính - Tà rõ rệt giữa các cấp thăng chức.

Y Phục Quyền Vương HKGH

Chính Phái

Y Phục Chính Phái Quyền Vương HKGH

Tà Phái

Y Phục Tà Phái Quyền Vương HKGHXem tiếp: Giới Thiệu Trang Sức Của Quyền Vương Game HKGH