f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Giới Thiệu Hỏa Long Thạch Của Đàm Hoa Liên Game HKGH

1. Giới thiệu về Hỏa Long Thạch

- Hỏa Long Thạch - vật phẩm dùng để chuyển đổi các dòng hợp thành cho vũ khí dành riêng cho 2 nhân vật Đàm Hoa Liên và Hàn Bảo Quân

- Vũ khí có thể sử dụng Hỏa Long Thạch : Hỏa Long Đao & Phục Ma Hoa Linh Kiếm

- Vật phẩm được bán tại Shop NPC Đao Kiếm Tiếu của Huyền Bột Phái

- Hỏa Long Thạch sử dụng cho tất cả các loại ngọc (thường, cao cấp), thay đổi các chỉ số khác nhau (từ thấp đến cao)

  • Thay mới dòng hợp thành đã có bằng dòng thuộc tính cao hơn

  • Thay mới cho dòng hợp thành đang có thuộc tính cao nhất nếu thuộc tính sẽ thay đổi là cao hơn

2. Cách sử dụng Hỏa Long Thạch

- Đứng gần NPC Đao Kiếm Tiếu.

- Nhấp phải chuột vào Hỏa Long Thạch, hiển thị bảng thông tin hợp thành.

- Đặt vũ khí và ngọc cần thay thế vào vị trí

- Nhập "Đồng Ý"

3. Lưu ý

- Thay đổi dòng hợp thành theo thứ tự từ trên xuống dưới.

- Mỗi lần sử dụng Hỏa Long Thạch chỉ thay đổi 1 dòng hợp thành của vũ khí

- Tỉ lệ sử dụng Hỏa Long Thạch không phải là 100% thành công, tức là sẽ có tỉ lệ thất bại.

- Khi thất bại chỉ bị mất Hỏa Long Thạch và ngọc, không ảnh hưởng đến vật phẩm.Xem tiếp: Giới thiệu nhân vật Quyền Vương trong game HKGH