f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/


Hướng dẫn Bang Hội Đại Chiến trong SRO

Hệ thống bang hội trong SRO

 

1. Thành lập hội

Bạn tới gặp NPC quản lý bang hội tại các thành để bắt đầu việc thành lập Hội.  

a. Điều kiện thành lập:

Hội chủ phải đạt cấp độ trên 20. 
- Hội chủ phải đạt cấp độ trên 20.  

b. Phí thành lập:

- Hội cấp 1: 500 vàng. Hội có thể thu nạp tối đa 15 thành viên.
- Hội cấp 2: Muốn nâng cấp lên Hội cấp 2 cần 5,400GP và 3,000,000 vàng. Hội có thể thu nhận tối đa 20 thành viên và có thể gia nhập liên minh. 
- Hội cấp 3: Cần 20,400GP và 9,000,000 vàng. Hội thu nhận được tối đa 25 thành viên. 
- Hội cấp 4: Cần 135,000GP và 15,000,000 vàng. Hội thu nhận được tối đa 35 thành viên.
- Hội cấp 5: hội thu nhận được tối đa 50 thành viên

c. Điểm Hội (GP)

GP = Guild Point = Điểm Hội. Khi bạn kiếm được 1 điểm kỹ năng, bạn sẽ được 1 Điểm Hội, tuy nhiên Điểm hội chỉ cập nhật khi bạn kiếm được 10 điểm hoặc khi bạn thoát khỏi trò chơi. Mỗi lần muốn nâng cấp độ của Hội thì Hội cần phải đạt 100% GP.

d. Cơ cấu của Hội:

Thành phần của Hội bao gồm:
- Hội Chủ: là người sáng lập ra Hội và là người có quyền mời người chơi trở thành Hội Viên của Hội.
- Các Hội Viên: tùy theo cấp bậc của mình thì có các quyền hạn đặc biệt, giúp đỡ cho Hội Chủ và xây dựng Hội của mình.

e. Cấp bậc trong Hội:

- Hội Chủ: Với chức vị của người sáng lập đầu tiên, Hội Chủ có mọi quyền hạn để lãnh đạo Hội, quyết định trong mọi việc như Hội chiến, tuyển thành viên, tạo mối quan hệ với các Hội khác... đây là đại diện cao nhất của Hội.
- Hội Phó: Được sự đề cử của Hội Chủ, có nhiệm vụ tăng cấp độ cho Hội, có thể có nhiều nhất là 5 người ở vị trí này. Hội Phó có 1 số quyền lãnh đạo Hội như: Kết nạp thành viên, quản lý kho của Hội... Đôi lúc có thể có quyền ngang với Hội Chủ nhưng cần phải có sự đồng ý của các Hội Phó khác.
- Hội viên: Hội viên là những người trong Hội và không có quyền trong việc quản lý Hội.

2. Sự phát triển của Hội:

Giai đoạn đầu tiên thì Hội có thể nhận số thành viên đến 10 người bao gồm cả Hội Chủ, Hội càng phát triển thì số lượng thành viên càng tăng. Mặt khác, Hội càng phát triển thì có thể nhận thêm nhiều các tính năng hệ thống đa dạng hơn, nên muốn trở thành một Hội hùng mạnh thì tất cả các thành viên phải cùng nhau hợp lực.
 
3. Ra khỏi Hội                  

Hội viên có thể ra khỏi Hội mà kô cần chỉ thị hay sự đồng ý của Hội Chủ, trong 3 ngày rút ra khỏi Hội thì không thể gia nhập một Hội nào khác, và cũng không thể thành lập 1 Hội mới. Chỉ trong trường hợp Hội giải tán thì những thành viên trong Hội đó mới không bị nhận phạt giải tán.
 
4. Giải tán Hội:

- Hội Chủ có thể giải tán Hội mà không cần sự đồng ý của thành viên, việc giải tán hội thực hiện thông qua NPC Quản lý Hội - Lý Bách Dũng.
- Hội Chủ giải tán Hội sẽ bị nhận phạt tương đương với cấp độ của Hội, và sẽ mất hết toàn bộ Vàng hay GP (Guild Point) đang có.

 • Mức phạt đối với Hội Chủ khi giải tán hội: 

- Cấp độ của Hội từ 1 - 2: Không được sáng lập hay gia nhập Hội khác trong 15 ngày.
- Cấp độ của Hội từ 3 - 4: Không được sáng lập hay gia nhập Hội khác trong 30 ngày.
 

5. Thông tin và tính năng của Hội:

Có thể xem thông tin về Hội bằng cách bấm phím tắt "U". Thông qua bảng thông tin Hội bạn có thể xem được các thông tin về thành viên đang online, offline, cấp độ của Hội, tên của Hội... Và thông qua Cửa Sổ Hội, Hội Chủ có thể điều khiển các tính năng cơ bản: giải tán Hội, đặt tên, xét gia nhập....
 
6. Quyền hạn ban cấp

Hội chủ, với tính năng của mình thì có thể ban cấp quyền hạn đặc biệt cho các hội viên thường, thông qua menu ban cấp quyền hạn ở trang Hội cá nhân. Thiết định liên quan đến ban cấp quyền hạn khác như sau: 

 • Tính năng Nhập: Mời người chơi gia nhập Hội
 • Tính năng Phân quyền: Phân quyền cho từng Hội Viên.
 • Tính năng Thu lại: Trục xuất Hội Viên
 • Tính năng Rời bỏ: Giải tán hội
 • Tính năng Đặt hiệu: Đặt tên cho Hội Viên

 
7. Tấn phong Hội Chủ

Hội chủ có thể tấn phong cho các Hội Viên khác chức vị Hội Trưởng. Việc Tấn phong hội trưởng thực hiện thông qua người quản lý Hội NPC Lý Bách Dũng. Việc tấn phong Hội chủ lúc nào cũng có thể thực hiện được. Người nhận không cần điều kiện gì, và Hội chủ sau khi đã truyền lại chức vụ thì trở thành Hội Viên bình thường. 
 
8. Bãi nhiệm và chỉ định Hội chủ

Trên 45 ngày mà Hội chủ không vào game thì có thể thông qua người quản lý Hội NPC Lý Bách Dũng để chỉ định Hội chủ mới. Tất cả các Hội Viên đều có thể đăng ký làm Hội chủ, và sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu chọn Hội chủ. Trong số các Hội Viên online trong 7 ngày gần nhất thì có thể được ứng cử Hội chủ, nếu được 60% thành viên online trong 7 ngày gần nhất bầu chon thì sẽ sa thải Hội chủ cũ và chỉ định người mới.  Trường hợp sau khi kết thúc thời gian bầu cử, không nhận được trên 60% số phiếu bầu thì vẫn duy trì chế độ cũ.  

 • Điều kiện bãi nhiệm và chỉ định: Trên 45 ngày Hội chủ không online. 
 • Yêu cầu bãi nhiệm: Bất cứ thành viên nào của Hội. 
 • Điều kiện ứng cử Hội chủ: Bất cứ thành viên nào online trong 7 ngày gần nhất. 
 • Điều kiện chỉ định Hội Trưởng mới: Nhận được trên 60% số phiếu bầu của Hội Viên online trong 7 ngày gần nhất. 
 • Lần bỏ phiếu: Không giới hạn, có thể bỏ cho nhiều lần nhưng nếu bầu cho người khác thì kết quả bỏ lúc trước sẽ bị hủy. 
 • Hội chủ cũ: Trở về thành Hội Viên thường.

 
9. Thông tin về Hội Chiến (War Guild)

- Khi Hội chiến nếu bạn chết sẽ mất điểm kinh nghiệm tương đương khi bạn hành nghề Thương Nhân, Bảo Tiêu hay Đạo Tặc.
- Khi giết đối thủ bạn có thể kiếm được điểm kinh nghiệm và điểm kỹ năng nhưng rất ít. 
 - Kiếm được vàng nếu chủ Hội đặt cược cho cuộc chiến và Hội của bạn chiến thắng.
- Bạn không thể kiếm được đồ khi giết kẻ thù trừ phi kẻ thù tự rớt đồ như khi chết bình thường
- Chủ Hội có thể xin thua trận chiến nhưng lời xin thua chỉ có hiệu lực sau 60 giây kể từ khi tuyến bố thua.