f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn Trang Bị Chùy Thủ trong SRO

 Hệ thống trang bị Chùy Thủ - Châu Âu - DraggerEU trong SRO

 

TÊN MÓN ĐỒ

CẤP ĐỘ YÊU CẦU

CHỦNG LOẠI

GIÁ TRỊ

CHỦNG TỘC

CẤP ĐỘ MÓN ĐỒ

GIÁ

Chủy thủ Ma Yết

101

Chủy thủ

Đồthường

Châu Âu

11

10158000

Chủy thủ Thiên Thố

98

Chủy thủ

Đồthường

Châu Âu

10

9187000

Chủy thủ Kình Ngư

94

Chủy thủ

Đồthường

Châu Âu

10

8174000

Chủy thủ Kim Ngư

90

Chủy thủ

Đồthường

Châu Âu

10

7214000

Chủy thủ Linh Miêu

85

Chủy thủ

Đồthường

Châu Âu

9

6238000

Chủy thủ Trường Xà

80

Chủy thủ

Đồthường

Châu Âu

9

5328000

Chủy thủ Thiên Yết

76

Chủy thủ

Đồthường

Châu Âu

9

4491000

Chủy thủ Phong Mục Phu

72

Chủy thủ

Đồthường

Châu Âu

8

3623000

Chủy thủ Phong Ngự Phu

68

Chủy thủ

Đồthường

Châu Âu

8

2896000

Chủy thủ Phong Xử Nữ

64

Chủy thủ

Đồthường

Châu Âu

8

1915000

Chủy thủ Kim Hồ Ly

60

Chủy thủ

Đồthường

Châu Âu

7

1216000

Chủy thủ Kim CựTước

56

Chủy thủ

Đồthường

Châu Âu

7

981000

Chủy thủ Kim Thiên Bình

52

Chủy thủ

Đồthường

Châu Âu

7

766000

Chủy thủ Đại Hùng

48

Chủy thủ

Đồthường

Châu Âu

6

591000

Chủy thủ Thiên Hữu

45

Chủy thủ

Đồthường

Châu Âu

6

486000

Chủy thủ Cự Giải

42

Chủy thủ

Đồthường

Châu Âu

6

389000

Chủy thủ Song Kỳ Lân

38

Chủy thủ

Đồthường

Châu Âu

5

284000

Chủy thủ Song Tam Thân

35

Chủy thủ

Đồthường

Châu Âu

5

222500

Chủy thủ Song Bảo Bình

32

Chủy thủ

Đồthường

Châu Âu

5

167000

Chủy thủ Ô Nha

29

Chủy thủ

Đồthường

Châu Âu

4

121500

Chủy thủ Dạ Khuyển

26

Chủy thủ

Đồthường

Châu Âu

4

88500

Chủy thủ Bạch Dương

24

Chủy thủ

Đồthường

Châu Âu

4

69000

Chủy thủ Thiên Ưng

21

Chủy thủ

Đồthường

Châu Âu

3

43000

Chủy thủ Tiên Tử

18

Chủy thủ

Đồthường

Châu Âu

3

25500

Chủy thủ Song Tử

16

Chủy thủ

Đồthường

Châu Âu

3

17000

Chủy thủ Ma Kết

13

Chủy thủ

Đồthường

Châu Âu

2

8750

Chủy thủ Thiên Nga

10

Chủy thủ

Đồthường

Châu Âu

2

4250

Chủy thủ Song Ngư

8

Chủy thủ

Đồthường

Châu Âu

2

3750

Chủy thủ Thiên Tiễn

5

Chủy thủ

Đồthường

Châu Âu

1

2750

Chủy thủ Xá Khuyển

3

Chủy thủ

Đồthường

Châu Âu

1

1750

Chủy thủ Nhân Mã

1

Chủy thủ

Đồthường

Châu Âu

1

990Xem tiếp: Hướng dẫn Trang Bị Trọng Kiếm trong SRO