f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Mở Rộng Rương Đồ trong SRO

Nhiệm vụ mở rộng hòm đồ trong SRO

 

 - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lữ khách thu thập và tích trữ được nhiều Nguyên Liệu, đồ vật trong quá trình tu luyện đẳng cấp, hành trang của mỗi lữ khách sẽ được mở rộng thêm để có thể chứa và tích trữ được nhiều đồ vật hơn. Tuy nhiên để thực hiện được điều này thì các lữ khách phải vượt qua những thử thách được đặt ra.


- Những thử thách:
Lần 1:
Cấp độ yêu cầu: level 10
Châu Á: Tới gặp Trân Trân ở thành Trường An để nhận nhiệm vụ sau đó đi tiễu trừ Ma rơm để tìm 10 Mũ rơm
Châu Âu: Tới tiệm tạp hoá thành Constantople nhận nhiệm vụ nhặt 1 vật phẩm của Quỷ Ếch.
Phần thưởng: Thêm 10 ô chứa trong hành trang

Lần 2:
Cấp độ yêu cầu: level 30
Châu Á: Tới gặp Như Tiên Cổ Lệ ở thành Đôn Hoàng để nhận thử thách sau đó đi giết Thổ Lão Quỷ để kiếm 20 Lá bùa.
Châu Âu: Tới gặp chủ tiệm tạp hoá ở thành Samarkand.
Phần thưởng: Thêm 4 ô chứa trong hành trang

Lần 3: (Chung cả Châu Á + Châu Âu)
Cấp độ yêu cầu: level 60
Tới gặp Mã Mộc Đề ở thành Hòa Điền để nhận thử thách sau đó đi giết Bạch Đại Diện Thù để kiếm 30 Mạng nhện.
Phần thưởng: Thêm 4 ô chứa trong hành trang

Lần 4: (Chung cả Châu Á + Châu Âu)
Cấp độ yêu cầu: level 90
Gặp A Na Sa (1 NPC ở Lạc Khắc Sơn - Rocky Mountain) để nhận thử thách sau đó đi giết Lạc Khắc Quái để kiếm 50 Lông Vũ.
Phần thưởng: Thêm 4 ô chứa trong hành trang.

- Ngoài ra kho chứa đồ ở các thành sẽ tự động mở thêm một ngăn để lưu trữ được nhiều đồ hơn.Xem tiếp: Hướng Dẫn Nhiệm vụ cấp độ 41-80 trong SRO