f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn Trang Bị Khiên trong SRO

 Hệ thống trang bị Khiên - Châu Âu - ShieldEU trong Sro

 

TÊN MÓN ĐỒ

CẤP ĐỘ YÊU CẦU

CHỦNG LOẠI

GIÁ TRỊ

CHỦNG TỘC

CẤP ĐỘ MÓN ĐỒ

GIÁ

Khiên Thiên Long

101

Khiên

Đồ thường

Châu Âu

11

5079000

Khiên Thiên Thố

98

Khiên

Đồ thường

Châu Âu

10

4593000

Khiên Kình Ngư

94

Khiên

Đồ thường

Châu Âu

10

4087000

Khiên  Kim Ngưu

90

Khiên

Đồ thường

Châu Âu

10

3607000

Khiên Linh Miêu

85

Khiên

Đồ thường

Châu Âu

9

3119000

Khiên Trường Xà

80

Khiên

Đồ thường

Châu Âu

9

2664000

Khiên Thiên Yết

76

Khiên

Đồ thường

Châu Âu

9

2245000

Khiên Phong Mục Phu

72

Khiên

Đồ thường

Châu Âu

8

1811000

Khiên Phong Ngự Phu

68

Khiên

Đồ thường

Châu Âu

8

1448000

Khiên Phong Xử Nữ

64

Khiên

Đồ thường

Châu Âu

8

957000

Khiên Kim Hồ Ly

60

Khiên

Đồ thường

Châu Âu

7

608000

Khiên Kim Cự Tước

56

Khiên

Đồ thường

Châu Âu

7

490500

Khiên Kim Thiên Bình

52

Khiên

Đồ thường

Châu Âu

7

383000

Khiên Đại Hùng

48

Khiên

Đồ thường

Châu Âu

6

295500

Khiên Thiên Hữu

45

Khiên

Đồ thường

Châu Âu

6

243000

Khiên Cự Giải

42

Khiên

Đồ thường

Châu Âu

6

194500

Khiên Song Kỳ Lân

38

Khiên

Đồ thường

Châu Âu

5

142000

Khiên Song Tam Thân

35

Khiên

Đồ thường

Châu Âu

5

111000

Khiên Song Bảo Bình

32

Khiên

Đồ thường

Châu Âu

5

83500

Khiên Ô Nha

29

Khiên

Đồ thường

Châu Âu

4

60500

Khiên Dạ Khuyển

26

Khiên

Đồ thường

Châu Âu

4

44250

Khiên Bạch Dương

24

Khiên

Đồ thường

Châu Âu

4

34500

Khiên Thiên Ưng

21

Khiên

Đồ thường

Châu Âu

3

21500

Khiên Tiên Tử

18

Khiên

Đồ thường

Châu Âu

3

12750

Khiên  Song Tử

16

Khiên

Đồ thường

Châu Âu

3

8500

Khiên  Ma Kết

13

Khiên

Đồ thường

Châu Âu

2

4250

Khiên Thiên Nga

10

Khiên

Đồ thường

Châu Âu

2

2000

Khiên Song Ngư

8

Khiên

Đồ thường

Châu Âu

2

1750

Khiên Thiên Tiễn

5

Khiên

Đồ thường

Châu Âu

1

1250

Khiên Xá Khuyển

3

Khiên

Đồ thường

Châu Âu

1

920

Khiên Nhân Mã

1

Khiên

Đồ thường

Châu Âu

1

495



Xem tiếp: Hướng dẫn Trang Bị Chùy Thủ trong SRO