f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn Trang Bị Kiếm trong SRO

 Hệ thống trang bị - Trung Hoa - Kiếm trong SRO

 

TÊN MÓN ĐỒ

CẤP ĐỘ YÊU CẦU

CHỦNG LOẠI

GIÁ TRỊ

CHỦNG TỘC

CẤP ĐỘ MÓN ĐỒ

GIÁ

Kim Cương Thu Hồn Kiếm

101

Kiếm

Đồ thường

Châu Á

11

9142000

Thiên Sát Phá Thiên Kiếm

98

Kiếm

Đồ thường

Châu Á

10

8268000

Thiên Hồn Phá Thiên Kiếm

94

Kiếm

Đồ thường

Châu Á

10

7357000

Thiên Vương Phá Thiên Kiếm

90

Kiếm

Đồ thường

Châu Á

10

6492000

Thiên Đạo Mặc Dạ Kiếm

85

Kiếm

Đồ thường

Châu Á

9

5614000

Chính Đạo Mặc Dạ Kiếm

80

Kiếm

Đồ thường

Châu Á

9

4795000

Ma Đạo Mặc Dạ Kiếm

76

Kiếm

Đồ thường

Châu Á

9

4042000

Lưỡng Nghĩa Thất Tinh Kiếm

72

Kiếm

Đồ thường

Châu Á

8

3260000

Tử Ngọ Thất Tinh Kiếm

68

Kiếm

Đồ thường

Châu Á

8

2606000

Càn Khôn Thất Tinh Kiếm

64

Kiếm

Đồ thường

Châu Á

8

1724000

Thanh Long Hộ Vương Kiếm

60

Kiếm

Đồ thường

Châu Á

7

1094000

Chu Tước Hộ Vương Kiếm

56

Kiếm

Đồ thường

Châu Á

7

883000

Bạch Hổ Hộ Vương Kiếm

52

Kiếm

Đồ thường

Châu Á

7

689000

Dịch Phong Thanh Ngọc Kiếm

48

Kiếm

Đồ thường

Châu Á

6

532000

Cuồng Phong Thanh Ngọc Kiếm

45

Kiếm

Đồ thường

Châu Á

6

437500

Huyền Phong Thanh Ngọc Kiếm

42

Kiếm

Đồ thường

Châu Á

6

350000

Lôi Điện Quân Vương Kiếm

38

Kiếm

Đồ thường

Châu Á

5

256000

HắcTuyết Quân Vương Kiếm

35

Kiếm

Đồ thường

Châu Á

5

200500

Xích Hỏa Quân Vương Kiếm

32

Kiếm

Đồ thường

Châu Á

5

150000

Uy Vũ Hạo Nhiên Kiếm

29

Kiếm

Đồ thường

Châu Á

4

109500

Trung Dũng Hạo Nhiên Kiếm

26

Kiếm

Đồ thường

Châu Á

4

79500

Thần Lực Hạo Nhiên Kiếm

24

Kiếm

Đồ thường

Châu Á

4

62000

Truy Hồn Long Lân Kiếm

21

Kiếm

Đồ thường

Châu Á

3

38750

Đoạt Mệnh Long Lân Kiếm

18

Kiếm

Đồ thường

Châu Á

3

23000

Hàn Phong Long Lân Kiếm

16

Kiếm

Đồ thường

Châu Á

3

15250

Phá Trận Thanh Đồng Kiếm

13

Kiếm

Đồ thường

Châu Á

2

8000

Xung Sát Thanh Đồng Kiếm

10

Kiếm

Đồ thường

Châu Á

2

4000

Cách Đẩu Thanh Đồng Kiếm

8

Kiếm

Đồ thường

Châu Á

2

3500

Trọng Đồng Kiếm

5

Kiếm

Đồ thường

Châu Á

1

2250

Đại Đồng Kiếm

3

Kiếm

Đồ thường

Châu Á

1

1500

Trường Đồng Kiếm

1

Kiếm

Đồ thường

Châu Á

1

890Xem tiếp: Hướng dẫn Trang Bị Cung trong SRO