f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/


Hướng dẫn Trang bị Khuyên Tai Châu Á trong SRO

 Hệ thống trang bị - Trung Hoa - Dây chuyền

 

TÊN MÓN ĐỒ

CẤP ĐỘ YÊU CẦU

CHỦNG LOẠI

GIÁ TRỊ

CHỦNG TỘC

CẤP ĐỘ MÓN ĐỒ

GIÁ

Dây Chuyền Thiên Giới Chân Kỳ

101

Dây chuyền

Đồ thường

Châu Á

11

4800000

Dây Chuyền Hổ Nhãn Chiếu

100

Dây chuyền

Đồ thường

Châu Á

10

4344000

Dây Chuyền Hổ Nhãn Quang

96

Dây chuyền

Đồ thường

Châu Á

10

3868000

Dây Chuyền Hổ Nhãn Hung

92

Dây chuyền

Đồ thường

Châu Á

10

3416000

Dây Chuyền Ngọc Dạ La Mã

89

Dây chuyền

Đồ thường

Châu Á

9

3020000

Dây Chuyền Ngọc Dạ Ả Rập

84

Dây chuyền

Đồ thường

Châu Á

9

2586000

Dây Chuyền Ngọc Dạ Trung Hoa

80

Dây chuyền

Đồ thường

Châu Á

9

2384000

Dây Chuyền Ngọc Trai Đen Huyền

76

Dây chuyền

Đồ thường

Châu Á

8

2083000

Dây Chuyền Ngọc Trai Đen Thuần

72

Dây chuyền

Đồ thường

Châu Á

8

1681000

Dây Chuyền Ngọc Trai Đen

68

Dây chuyền

Đồ thường

Châu Á

8

1343000

Dây Chuyền Ngọc Trai Đông Hải

64

Dây chuyền

Đồ thường

Châu Á

7

888000

Dây Chuyền Ngọc Trai Nam Hải

60

Dây chuyền

Đồ thường

Châu Á

7

564000

Dây Chuyền Ngọc Trai Bắc Hải

56

Dây chuyền

Đồ thường

Châu Á

7

455000

Dây Chuyền Thanh Phỉ Thúy

52

Dây chuyền

Đồ thường

Châu Á

6

355500

Dây Chyền Kim Phỉ Thúy

49

Dây chuyền

Đồ thường

Châu Á

6

291500

Dây Chuyền Lục Phỉ Thúy

46

Dây chuyền

Đồ thường

Châu Á

6

241500

Dây Chuyền Sa Tinh Ánh Màu

42

Dây chuyền

Đồ thường

Châu Á

5

180500

Dây Chuyền Sa Tinh Ánh Vàng

39

Dây chuyền

Đồ thường

Châu Á

5

142000

Dây Chuyền Sa Tinh Ánh Bạc

36

Dây chuyền

Đồ thường

Châu Á

5

112500

Dây Chuyền Đá Quý Hắc Ngọc

33

Dây chuyền

Đồ thường

Châu Á

4

85500

Dây Chuyền Đá Quý Nhuyễn Ngọc

30

Dây chuyền

Đồ thường

Châu Á

4

61500

Dây Chuyền Đá Quý Kính Ngọc

28

Dây chuyền

Đồ thường

Châu Á

4

51000

Dây Chuyền Vàng Hỏa Tinh

25

Dây chuyền

Đồ thường

Châu Á

3

36500

Dây Chuyền Vàng Kim Tinh

22

Dây chuyền

Đồ thường

Châu Á

3

23750

Dây Chuyền Vàng Thủy Tinh

20

Dây chuyền

Đồ thường

Châu Á

3

16250

Dây Chuyền Bạc Thiên Sương

17

Dây chuyền

Đồ thường

Châu Á

2

9750

Dây Chuyền Bạc Thiên Tuyết

14

Dây chuyền

Đồ thường

Châu Á

2

5000

Dây Chuyền Bạc Thiên Băng

12

Dây chuyền

Đồ thường

Châu Á

2

3250

Dây Chuyền Đồng Lê Hoa

9

Dây chuyền

Đồ thường

Châu Á

1

1750

Dây Chuyền Đồng Đào Hoa

7

Dây chuyền

Đồ thường

Châu Á

1

1500

Dây Chuyền Đồng Mai Hoa

1

Dây chuyền

Đồ thường

Châu Á

1

460Xem tiếp: Hướng dẫn Trang bị Nhẫn Châu Âu trong SRO