f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/


Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Thành Alexandria trong SRO

Nhiệm vụ thành Alexandria trong SRO

Quest Map Alexandria theo hệ thống NPC
 
I. Bác sỹ Renenutet

1.        Công cụ chữa trị vết thương:

 •  Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 chiếc răng nanh Blood Hyena
 •  Phần thưởng:              EXP 10510528/ SP 1500/ 4856 vàng
 •  Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 •  NPC liên quan:            Renenutet
 • Quái vật liên quan:      Blood Hyena2.      Đơn thuốc 1:
 • Nhiệm vụ:                   chuyển đơn thuốc cho Thầy thuốc của LM bảo tiêu
 • Phần thưởng:              EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 •  NPC liên quan:            Renenutet và Titi
 • Quái vật liên quan:      không có

3.      Công cụ nghi lễ:

 •  Nhiệm vụ:                   thu thập 50 vật trang trí kỳ lạ từ quái vật
 • Phần thưởng:              EXP 18676935/ SP 2100/ 4681 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 •  NPC liên quan:            Renenutet
 • Quái vật liên quan:      Sand Raider

4.      Vị linh mục bị mất tích 2:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với nhân viên tài chính Maneto
 • Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Renenutet và Maneto
 • Quái vật liên quan:      không có

5.      Tin tức đau lòng 2:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với nhân viên tài chính Maneto
 • Phần thưởng:             EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Renenutet và Maneto
 • Quái vật liên quan:      không có

6.      Sự thật về những tin đồn lạ 1:

 • Nhiệm vụ:       thu thập 50 mẫu từ Dark Khepri và 50 mẫu từ Desert Bug
 • Phần thưởng:              EXP 19814361/ SP 2300/ 4768 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Renenutet
 • Quái vật liên quan:      Dark Khepri / Desert Bug

7.      Sự thật về những tin đồn lạ 2:

 • Nhiệm vụ:       thu thập 50 mẫu từ Dark Sandman, 50 mẫu từ Blood Sandman và 50 mẫu từ Blood Hyena
 • Phần thưởng:              EXP 63063169/ SP 3500/ 7284 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Renenutet
 • Quái vật liên quan:      Dark Sandman / Blood Sandman / Blood Hyena

8.      Sự thật về những tin đồn lạ 3:

 • Nhiệm vụ:thu thập 50 mẫu từ Ure’uth, 50 mẫu từ Mehen và 50 mẫu từ Aker
 • Phần thưởng:              EXP 64955062/ SP 3600/ 7350 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Renenutet
 • Quái vật liên quan:      Ure’uth / Mehen / Aker

9.      Deranged Mentuhotep:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Thống đốc Ai Cập
 • Phần thưởng:              EXP 10204396/ SP 1400/ 2406 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Renenutet và Senmute
 • Quái vật liên quan:      không có

II. Thầy thuốc Titi:

1.      Đơn thuốc 2:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 chiếc vẩy Ure’uth
 • Phần thưởng:              EXP 10510528/ SP 1500/ 4856 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Titi
 • Quái vật liên quan:      Ure’uth

2.      Bông hoa chờ đợi:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 hoa loa kèn nước
 • Phần thưởng:              EXP 9338467/ SP 1100/ 4681 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Titi
 • Quái vật liên quan:      Sand Raider

3.      Thảo dược bí mật:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 nọc độc màu đỏ của Sand Sting
 • Phần thưởng:              EXP 11829691/ SP 1900/ 5031 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Titi
 • Quái vật liên quan:      Sand Sting

4.      Đơn thuốc 3:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển đơn thuốc cho Bác sỹ
 • Phần thưởng:              EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Titi và Renenutet
 • Quái vật liên quan:      không có

5.      Ký ức về tình yêu với người chồng 2:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 mảnh giấy bẩn
 • Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 4725 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Titi
 • Quái vật liên quan:      Cruel Raider

6.      Phiếu thanh toán thuế của Thương nhân buôn dược liệu:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển bao vàng của Titi tới Maneto
 • Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Titi và Maneto
 • Quái vật liên quan:      không có

7.      Thuốc cho đàn ngựa 2:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 70 chất lỏng cơ thể của Hyena
 • Phần thưởng:              EXP 10510528/ SP 1500/ 48556 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Titi
 • Quái vật liên quan:      Blood Hyena

8.      Phiếu thanh toán thuế của Thương nhân buôn dược liệu:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển bao vàng của Titi tới Maneto
 • Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Titi và Maneto
 • Quái vật liên quan:      không có

9.      Vận chuyển dược liệu cho thương nhân buôn vũ khí:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển bao dược liệu tới Hemake
 • Phần thưởng:              EXP 5412921/ SP 1100/ 2450 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Titi và Hemaka
 • Quái vật liên quan:      không có

10.  Vận chuyển dược liệu cho chủ hàng tạp hóa:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển bao dược liệu tới Melit
 • Phần thưởng:              EXP 5412921/ SP 1100/ 2450 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Titi và Melit
 • Quái vật liên quan:      không có

11. Ký ức về tình yêu với người chồng 3:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 bột của Weneg
 • Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 4725 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Titi
 • Quái vật liên quan:      Weneg

12. Phản hồi của Titi 2:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 cát mịn
 • Phần thưởng:              EXP 11485137/ SP 1800/ 4987 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Titi
 • Quái vật liên quan:      Sylakenth

13. Thuốc cho đàn ngựa 3:

 • Nhiệm vụ:                    chuyển phương pháp khắc phục bệnh truyền nhiễm cho Nefret
 • Phần thưởng:              EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Titi và Nefret
 • Quái vật liên quan:      không có

14. Phản hồi của Titi 3:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển phản hồi của Titi tới người quản kho
 • Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Titi và Khamererne
 • Quái vật liên quan:      không có

III. Turian - lính Ai Cập:

1.      Trở thành một vị thần 1:

 • Nhiệm vụ:                   săn 300 Unegs
 • Phần thưởng:              EXP 2801540/ SP 250/ 14043 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Turian
 • Quái vật liên quan:      Uneg

2.      Trở thành một vị thần 2:

 • Nhiệm vụ:                   săn 300 Sand Raider
 • Phần thưởng:              EXP 2801540/ SP 250/ 14043 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Turian
 • Quái vật liên quan:      Sand Raider

3.      Tập luyện khởi động cùng Tathen:

 • Nhiệm vụ:                   săn 300 Tathens
 • Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 400/ 23625 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Turian
 • Quái vật liên quan:      Tathen

4.      Tập luyện khởi động cùng Weneg:

 • Nhiệm vụ:                   săn 500 Wenegs
 • Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 400/ 23625 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Turian
 • Quái vật liên quan:      Weneg

5.      Tập luyện khởi động cùng Cruel Raider:

 • Nhiệm vụ:                   săn 500 Cruel Raiders
 • Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 400/ 23625 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Turian
 • Quái vật liên quan:      Cruel Raider

6.      Tập luyện khởi động cùng Tenen:

 • Nhiệm vụ:                   săn 500 Tenens
 • Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 500/ 23843 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Turian
 • Quái vật liên quan:      Tenen

7.      Tập luyện khởi động cùng Wind Spider:

 • Nhiệm vụ:                   săn 500 Wind Spiders
 • Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 500/ 23843 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Turian
 • Quái vật liên quan:      Wind Spiders

8.      Tập luyện khởi động cùng Dark Scout:

 • Nhiệm vụ:                   săn 500 Dark Scouts
 • Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 500/ 23843 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Turian
 • Quái vật liên quan:      Dark Scouts

IV. Nefret - Người bán ngựa:

1.      Vật phẩm trang trí quan tài:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 30
 • Phần thưởng:              EXP 12184582/ SP 2000/ 5075 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Nefret
 • Quái vật liên quan:      Akeru

2.      Thức ăn cho đàn ngựa:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100
 • Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 4725 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Nefret
 • Quái vật liên quan:      Dark Khepri

3.      Thuốc cho đàn ngựa 1:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Thầy thuốc của LM Hunter
 • Phần thưởng:              EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Nefret và Titi
 • Quái vật liên quan:      không có

4.      Thuốc nhuộm Bạch Mã 2:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 chất lỏng cơ thể của quái vật
 • Phần thưởng:              EXP 11150619/ SP 1700/ 4943 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Nefret
 • Quái vật liên quan:      Sand Bug

5.      Thuốc nhuộm Bạch Mã 3:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển thuốc nhuộm bạch mã cho chủ LM bảo tiêu
 • Phần thưởng:              EXP 5575309/ SP 1200/ 2471 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Nefret và Narmer
 • Quái vật liên quan:      không có

V. Khamererne - Quản kho:

1.      Vận chuyển hàng lưu trữ và hóa đơn:

 • Nhiệm vụ: vận chuyển hàng lưu trữ và hóa đơn cho người quản lý thư viện
 • Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Khamererne và Ahha
 • Quái vật liên quan:      không có

2.      Vật phẩm lưu trữ:

 • Nhiệm vụ:       vận chuyển hàng lưu trữ và bổ sung hóa đơn tới Thương gia
 • Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Khamererne và Wasdi
 • Quái vật liên quan:      không có

3.      Phản hồi của Titi:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Titi
 • Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Khamererne và Titi
 • Quái vật liên quan:      không có

4.      Phản hồi của Wasdi:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Wasdi
 • Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Khamererne và Wasdi
 • Quái vật liên quan:      không có

5.      Phản hồi của Melit:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Melit
 • Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Khamererne và Melit
 • Quái vật liên quan:      không có

VI. Elia - Quản lý các hội:

1.       Thời gian của sự suy thoái kinh tế:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 thanh gươm của quái vật sa mạc
 • Phần thưởng:              EXP 12184582/ SP 2000/ 5075 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Elia
 • Quái vật liên quan:      Akeru

2.      Cuốn sách không trở lại 2:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 mảnh rách của cuốn sách
 • Phần thưởng:              EXP 11150619/ SP 1700/ 4943 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Elia
 • Quái vật liên quan:      Sand Bug

3.      Cuốn sách không trở lại 3:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển cuốn sách nát cho Người quản lý thư viện
 • Phần thưởng:              EXP 5575309/ SP 1200/ 2471 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Elia và Ahha
 • Quái vật liên quan:      không có

VII. Tausert - Chủ liên minh Đạo Tặc: Những chỉ thị công đoàn bị mất

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 1 đề nghị bí mật
 • Phần thưởng:              EXP 12184582/ SP 2000/ 5075 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Tausert
 • Quái vật liên quan:      Akeru
   

VIII.  Asagon - Quản kho: Vật phẩm của giấy chứng nhận

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 ngực của Sandman
 • Phần thưởng:              EXP 10204396/ SP 1300/ 4812 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Asagon
 • Quái vật liên quan:      Dark Sandman

IX. Kamori - Lính Ai Cập:

1.      Tập luyện cùng Dark Khepri:

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Dark Khepris
 • Phần thưởng:              EXP 7694897/ SP 450/ 37800 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Dark Khepri

2.      Tập luyện cùng Desert Bug:

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs
 • Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Desert Bug

3.      Tập luyện cùng Camel Spider:

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Camel Spiders
 • Phần thưởng:              EXP 8163517/ SP 650/ 38500 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Camel Spider

4.      Tập luyện cùng Dark Sandman:

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Dark Sandmen
 • Phần thưởng:              EXP 8163517/ SP 650/ 38500 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Dark Sandman

5.      Tập luyện cùng Blood Sandman:

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Blood Sandmen
 • Phần thưởng:              EXP 8408422/ SP 750/ 38850 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Blood Sandman

6.      Tập luyện cùng Dark Sandman:

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Blood Hyenas
 • Phần thưởng:              EXP 8408422/ SP 750/ 38850 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Blood Hyenas

7.      Tập luyện cùng Ure’uth:

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Ure’uth
 • Phần thưởng:              EXP 8408422/ SP 750/ 38850 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Ure’uth

8.      Tập luyện cùng Mehens:

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Mehens
 • Phần thưởng:              EXP 8660675/ SP 850/ 39200 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Mehen

9.      Tập luyện cùng Aker:

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Akers
 • Phần thưởng:              EXP 8660675/ SP 850/ 39200 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Aker

X.   Kapra - Chủ hàng tạp hóa:

1.  Vật liệu cho cái hộp:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 da lạc đà
 • Phần thưởng:              EXP 10204396/ SP 1400/ 4812 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Kapra
 • Quái vật liên quan:      Camel Spider

2.  Bộ quần áo tốt nhất 2:

 • Nhiệm vụ: tìm kiếm 30 vảy màu xanh trong suốt và 50 da cứng màu đen của quái vật
 • Phần thưởng:              EXP 10510528/ SP 1500/ 4856 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Kapra
 • Quái vật liên quan:      Ure’uth / Blood Hyena

3.  Bộ quần áo tốt nhất 3:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển bộ đồ quý tộc tới cho chủ LM bảo tiêu
 • Phần thưởng:              EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Kapra và Narmer
 • Quái vật liên quan:      không có

XI. Thiara - Thương nhân buôn dược liệu:
1.      Sự lừa đảo không thể tha thứ 1:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Thương nhân buôn vũ khí
 • Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Thiara và Chunmoo
 • Quái vật liên quan:      không có

2.      Lọ thuốc nước mùa xuân:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 nước mùa xuân ma thuật
 • Phần thưởng:              EXP 10204396/ SP 1400/ 4812 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Thiara
 • Quái vật liên quan:      Dark Sandman

3.      Sự lừa đảo không thể tha thứ 3:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 30 nọc độc của sâu quỷ
 • Phần thưởng:              EXP 12550119/ SP 2100/ 5118 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Thiara
 • Quái vật liên quan:      Devil Worm

4.      Sự lừa đảo không thể tha thứ 4:

 • Nhiệm vụ:       chuyển chiếc vòng đeo tay độc cho thương nhân buôn vũ khí
 • Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Thiara và Chunmoo
 • Quái vật liên quan:      không có

5.      Sự lừa đảo không thể tha thứ 6:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 bột của sâu quỷ
 • Phần thưởng:              EXP 12550119/ SP 2100/ 5118 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Thiara
 • Quái vật liên quan:      Devil Worm

6.      Sự lừa đảo không thể tha thứ 7:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển lọ thuốc giải độc đắng
 • Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Thiara và Chunmoo
 • Quái vật liên quan:      không có

7.      Phản hồi của Thiara 2:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm ? độc từ quái vật Aknish
 • Phần thưởng:              EXP 11485137/ SP 1800/ 4987 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Thiara
 • Quái vật liên quan:      Aknish

8.      Lọ thuốc tình yêu 2:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 nhựa của quái vật
 • Phần thưởng:              EXP 9907180/ SP 1300/ 4768 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Thiara
 • Quái vật liên quan:      Desert Bug

9.      Phản hồi của Thiara 3:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển phản hồi của Thiara tới Hemaka
 • Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Thiara và Hemaka
 • Quái vật liên quan:      không có

10. Lọ thuốc tình yêu 3:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển lọ thuốc cho chủ LM bảo tiêu
 • Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Thiara và Narmer
 • Quái vật liên quan:      không có

XII. Chunmoo - Thương nhân buôn vũ khí:
1.      Sự lừa đảo không thể tha thứ 2:

 • Nhiệm vụ:       chuyển trang sức đắt tiền cho Thương nhân buôn dược liệu
 • Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Chunmoo và Thiara
 • Quái vật liên quan:      không có

2.      Hoàn thiện vật liệu cao bóng:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 5 vật liệu hoàn thiện ma thuật
 • Phần thưởng:              EXP 10204396/ SP 1400/ 4812 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Chunmoo
 • Quái vật liên quan:      Dark Sandman / Blood Sandman

3.      Sự lừa đảo không thể tha thứ 5:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển lời xin lỗi về sự giao hàng lỗi tới Thương nhân buôn dược liệu
 • Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Chunmoo và Thiara
 • Quái vật liên quan:      không có

4.      Phản hồi của Chunmoo 2:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 70 đùi của quái vật Aknish
 • Phần thưởng:              EXP 11485137/ SP 1800/ 4987 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Chunmoo
 • Quái vật liên quan:      Aknish

5.      Phản hồi của Chunmoo 3:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển phản hồi của Chunmoo tới Hemaka
 • Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Chunmoo và Hemake
 • Quái vật liên quan:      không có

XIII. Ahha - Người quản lý thư viện:
1.      Yêu cầu của Librarian:

 • Nhiệm vụ:                   săn 80 Dark Scouts
 • Phần thưởng:              EXP 9907180/ SP 1300/ 3815 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Librarian
 • Quái vật liên quan:      Dark Scouts

2.      Cuốn sách không trở lại:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Người quản lý các Hội
 • Phần thưởng:              EXP 5575309/ SP 1200/ 2471 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Ahha và Elia
 • Quái vật liên quan:      không có

3.      Tiểu thuyết của người anh hùng:

 • Nhiệm vụ:                   săn 100 sâu quỷ
 • Phần thưởng:              EXP 12550119/ SP 2100/ 5118 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Ahha
 • Quái vật liên quan:      Devil Worm

4.      Lệ phí dịch vụ bổ sung hóa đơn:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển bao vàng của Ahha tới Khamererne
 • Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Ahha và Khamererne
 • Quái vật liên quan:      không có

5.      Lời thú tội của tình yêu 2:

 • Nhiệm vụ:                   tiêu diệt 100 quái vật Sylakens
 • Phần thưởng:              EXP 11829691/ SP 1900/ 5031 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Ahha
 • Quái vật liên quan:      Sylaken

6.      Lời thú tội của tình yêu 3:

 • Nhiệm vụ:       chuyển lời của người quản lý thư viện tới chủ LM bảo tiêu
 • Phần thưởng:              EXP 5914845/ SP 1400/ 2515 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Ahha và Narmer
 • Quái vật liên quan:      không có

XIV. Maneto - Nhân viên tài chính:
1.      Ký ức về tình yêu với người chồng 1:

 • Nhiệm vụ:                   săn 80 Dark Scouts
 • Phần thưởng:              EXP 9907180/ SP 1300/ 3815 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Librarian
 • Quái vật liên quan:      Dark Scouts

2.      Thông báo thuế của thương nhân buôn vũ khí:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển thông báo thuế quá hạn tới Hemaka
 • Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Maneto và Hemaka
 • Quái vật liên quan:      không có

3.      Thông báo thuế của thương nhân buôn tạp hóa:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển thông báo thuế tới Melit
 • Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Maneto và Melit
 • Quái vật liên quan:      không có

4.      Thông báo thuế của thương nhân buôn dược liệu:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển thông báo thuế quá hạn tới Titi
 • Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Maneto và Hemaka
 • Quái vật liên quan:      không có

5.      Thông báo thuế của thương gia:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển thông báo thuế quá hạn tới Wasdi
 • Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Maneto và Wasdi
 • Quái vật liên quan:      không có

6.      Phản đối con trai ngài Thống đốc:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển lời nhắn của Maneto tới Thống đốc Ai Cập
 • Phần thưởng:              EXP 9338467/ SP 1100/ 2340 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Maneto và Senmute
 • Quái vật liên quan:      không có

7.      Dừng nghi lễ:

 • Nhiệm vụ:                   tiêu diệt 50 quái vật Uneg và 50 Sand Raiders
 • Phần thưởng:              EXP 18676935/ SP 2100/ 4681 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Maneto
 • Quái vật liên quan:      Uneg / Sand Raider

8.      Dấu vết của Berenice:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 1 y phục rách của Berenice
 • Phần thưởng:              EXP 19237244/ SP 2200/ 4725 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Maneto
 • Quái vật liên quan:      Tathen

9.      Tin tức đau lòng 1:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Bác sỹ Renenutet
 • Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Maneto và Renenutet
 • Quái vật liên quan:      không có

10. Cảm giác bất ổn:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Thống đốc Ai Cập
 • Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Maneto và Senmute
 • Quái vật liên quan:      không có

 
XV. Melit - Chủ hàng tạp hóa:
1.      Phiếu thanh toán thuế của chủ hàng tạp hóa 1:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 vật phẩm vàng đã bị đánh cắp
 • Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 4725 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Melit
 • Quái vật liên quan:      Cruel Raider

2.      Hàng hóa bị đánh cắp:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 60 hàng hóa của Melit
 • Phần thưởng:              EXP 10825843/ SP 1600/ 4900 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Melit
 • Quái vật liên quan:      Mehen

3.      Phiếu thanh toán thuế của chủ hàng tạp hóa 2:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển ? trang trí lộng lẫy cho Nhân viên tài chính
 • Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Melit và Maneto
 • Quái vật liên quan:      không có

4.      Phản ứng của Melit 2:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển phản hồi của Melit cho quản kho
 • Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Melit và Khamererne
 • Quái vật liên quan:      không có

5.      Cuốn sách bị thất lạc 2:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 chiếc hộp của Melit
 • Phần thưởng:              EXP 9907180/ SP 1300/ 4768 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Melit
 • Quái vật liên quan:      Tenen / Wind Spider / Dark Scout

6.      Cuốn sách bị thất lạc 3:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển cuốn sách tới Snefru
 • Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Melit và Snefru
 • Quái vật liên quan:      không có

XVI. Senmute - Thống đốc Ai Cập:
1.      Sự hy sinh đáng ngờ:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 thịt mục nát
 • Phần thưởng:              EXP 18676935/ SP 2100/ 4681 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Senmute
 • Quái vật liên quan:      Uneg

2.      Tin đồn về các vị thần:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với lính Ai Cập Turian
 • Phần thưởng:              EXP 466923/ SP 150/ 2340 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Senmute và Turian
 • Quái vật liên quan:      không có

3.      Gặp gỡ thống đốc 2:

 • Nhiệm vụ:                   tiêu diệt 50 quái vật Unegs
 • Phần thưởng:              EXP 9338467/ SP 1100/ 2340 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Senmute
 • Quái vật liên quan:      Uneg

4.      Món quà từ thiên đường 2:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 viên đá quý từ sâu quỷ
 • Phần thưởng:              EXP 12550119/ SP 2100/ 5118 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Senmute
 • Quái vật liên quan:      Devil Worm

5.      Món quà từ thiên đường 3:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển món quà từ Thống đốc tới chủ LM bảo tiêu
 • Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Senmute và Narmer
 • Quái vật liên quan:      không có

6.      Vị linh mục bị mất tích 1:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Bác sỹ Renenutet
 • Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Senmute và Renenutet
 • Quái vật liên quan:      không có

7.      Điều tra về những tin đồn lạ:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Bác sỹ Renenutet
 • Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Senmute và Renenutet
 • Quái vật liên quan:      không có

8.      Chứng minh năng lực của tôi:

 • Nhiệm vụ:                   săn boss Apis (cổng vào lăng mộ Pharaoh)
 • Phần thưởng:              EXP 64955062/ SP 3600/ 14700 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Senmute
 • Quái vật liên quan:      Apis

 
XVII. Khả năng của các vị thần:
1.      Khả năng thần thánh (Sand Bug):

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Dark Khepris
 • Phần thưởng:              EXP 7694897/ SP 450/ 37800 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Dark Khepri

2.      Khả năng thần thánh (Sylakenth):

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs
 • Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Desert Bug

3.      Khả năng thần thánh (Evil Bug):

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs
 • Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Desert Bug

4.      Khả năng thần thánh (Aknish):

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs
 • Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Desert Bug

5.      Khả năng thần thánh (Sand Sting):

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs
 • Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Desert Bug

6.      Khả năng thần thánh (Sylaken):

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs
 • Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Desert Bug

7.      Khả năng thần thánh (Sandworm):

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs
 • Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Desert Bug

8.      Khả năng thần thánh (Aknish Lama):

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs
 • Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Desert Bug

9.      Khả năng thần thánh (Mhont Killer):

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs
 • Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Desert Bug

10. Khả năng thần thánh (Akeru):

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs
 • Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Desert Bug

11. Khả năng thần thánh (Devil Worm

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs
 • Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Desert Bug

12. Khả năng thần thánh (Hykem):

 • Nhiệm vụ:                   săn 800 Desert Bugs
 • Phần thưởng:              EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Kamori
 • Quái vật liên quan:      Desert Bug

XVIII. Hemaka - Thương nhân buôn vũ khí:

1.      Tin đồn về người quản kho:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với người quản kho
 • Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Hemake và Khamererne
 • Quái vật liên quan:      không có

2.      Phiếu thanh toán thuế của thương nhân buôn vũ khí:

 • Nhiệm vụ:       tìm kiếm 30 vỏ cứng và da mềm màu xanh của quái vật
 • Phần thưởng:              EXP 9618622/ SP 1200/ 4725 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Hemaka
 • Quái vật liên quan:      Tathen / Weneg

3.      Sáng chế một vũ khí mới:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 30 khối thịt của Ure’uth
 • Phần thưởng:              EXP 10825843/ SP 1600/ 4900 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Hemaka
 • Quái vật liên quan:      Ure’uth

4.      Vận chuyển vũ khí tới Người quản lý thư viện:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển chiếc dao găm tự vệ tới Ahha
 • Phần thưởng:              EXP 5575309/ SP 1200/ 2471 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Hemaka và Ahha
 • Quái vật liên quan:      không có

5.      Vận chuyển vũ khí tới Thương gia Wasdi:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển chiếc dao găm tự vệ tới Wasdi
 • Phần thưởng:              EXP 5575309/ SP 1200/ 2471 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm nhiều lần
 • NPC liên quan:            Hemaka và Wasdi
 • Quái vật liên quan:      không có

6.      Phản hồi của Chunmoo 1:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Chunmoo
 • Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Hemaka và Chunmoo
 • Quái vật liên quan:      không có

7.      Phản hồi của Thiara 1:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Thiara
 • Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Hemaka và Thiara
 • Quái vật liên quan:      không có

8.      Phiếu thanh toán thuế của thương nhân buôn vũ khí 2:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển hộp đựng vũ khí
 • Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Hemaka và Maneto
 • Quái vật liên quan:      không có

XIX. Narmer - Chủ liên minh bảo tiêu:

1.      Lọ thuốc tình yêu:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với thương nhân buôn dược liệu
 • Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Narmer và Thiara
 • Quái vật liên quan:      không có

2.      Bình pha lê ma thuật:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 30 bột nóng và 30 bột lạnh của quái vật
 • Phần thưởng:              EXP 11829691/ SP 1900/ 5031 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Narmer
 • Quái vật liên quan:      Sylaken / Sand Worm

3.      Bộ quần áo tốt nhất 1:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với chủ hàng tạp hóa
 • Phần thưởng:              EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Narmer và Kapra
 • Quái vật liên quan:      không có

4.      Thuốc nhuộm Bạch Mã 1:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với người bán ngựa Nefret
 • Phần thưởng:              EXP 5575309/ SP 1200/ 2471 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Narmer và Nefret
 • Quái vật liên quan:      không có

5.      Lời thú tội của tình yêu 1:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với người quản lý thư viện Ahha
 • Phần thưởng:              EXP 5914845/ SP 1400/ 2515 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Narmer và Ahha
 • Quái vật liên quan:      không có

6.      Món quà từ thiên đường 1:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Thống đốc Ai Cập
 • Phần thưởng:              EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Narmer và Senmute
 • Quái vật liên quan:      không có

XX. Sennefer - Quản lý các hội:

1.      Sự thất lạc quỹ quản lý:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 1 hộp quỹ hội
 • Phần thưởng:              EXP 12550119/ SP 2100/ 5118 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Sennefer
 • Quái vật liên quan:      Devil Worm

XXI. Wasdi - Thương gia:

1.      Phản hồi của Wasdi 2:

 • Nhiệm vụ:       tìm kiếm 50 pha lê của Sylaketh và 50 pha lê của Aknish
 • Phần thưởng:              EXP 11485137/ SP 1800/ 4987 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Wasdi
 • Quái vật liên quan:      Sylaketh / Aknish

2.      Phiếu thanh toán thuế của thương gia:

 • Nhiệm vụ:                   nói chuyện với Nhân viên tài chính Maneto
 • Phần thưởng:              EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Wasdi và Maneto
 • Quái vật liên quan:      không có

3.      Kế hoạch của Wasdi:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 50 xúc tu lấp lánh và 30 vỏ cứng từ quái vật          
 • Phần thưởng:              EXP 9907180/ SP 1300/ 4768 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Wasdi
 • Quái vật liên quan:      Wind Spider / Desert Bug

4.      Tìm kiếm những vật phẩm quý giá 1:

 • Nhiệm vụ:                   tiêu diệt 50 Sand Worm và 50 Sand Sting
 • Phần thưởng:              EXP 11829691/ SP 1700/ 4943 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Wasdi
 • Quái vật liên quan:      Sand Bug

5.      Phản hồi của Wasdi 3:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển phản hồi của Wasdi tới người quản kho
 • Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Wasdi và Khamererne
 • Quái vật liên quan:      không có

6.      Phí dịch vụ bổ sung:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển gói vàng của Wasdi tới Khamererne
 • Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Wasdi và Khamererne
 • Quái vật liên quan:      không có

7.      Tìm kiếm những vật phẩm quý giá 2:

 • Nhiệm vụ:                   tiêu diệt 50 Sand Worm và 50 Sand Sting
 • Phần thưởng:              EXP 11829691/ SP 1900/ 5031 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Naunakt
 • Quái vật liên quan:      Sand Worm / Sand Sting

XXII. Naunakt - Chủ liên minh thương nhân

1.      Sự độc quyền:

 • Nhiệm vụ:                   tiêu diệt 50 Sand Worm và 50 Sand Sting
 • Phần thưởng:              EXP 11829691/ SP 1900/ 5031 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Naunakt
 • Quái vật liên quan:      Sand Worm / Sand Sting

2.      Sự phân xử của Naunakt:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 100 phần của chiếc vòng cổ
 • Phần thưởng:              EXP 11485137/ SP 1800/ 4987 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Naunakt
 • Quái vật liên quan:      Evil Bug

3.      Chuyển vòng cổ cho Hemaka:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển chiếc vòng cổ cho Hemaka
 • Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Naunakt và Hemaka
 • Quái vật liên quan:      không có

4.      Chuyển vòng cổ cho Khamererne:

 • Nhiệm vụ:                   chuyển chiếc vòng cổ cho người quản kho
 • Phần thưởng:              EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Naunakt và Khamererne
 • Quái vật liên quan:      không có

XXIII.Marwa - Người quản lý cảng:

1.      Quản lý các bến cảng:

 • Nhiệm vụ:                   tiêu diệt 100 Unegs và 100 Wenegs
 • Phần thưởng:              EXP 28015403/ SP 1600/ 9362 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Marwa
 • Quái vật liên quan:      Uneg / Weneg

XXIV.Snefru - Người gác hải đăng:

1.      Vật kỷ niệm của người gác hải đăng:

 • Nhiệm vụ:                   tìm kiếm 5 chiếc gân khổng lồ quái dị
 • Phần thưởng:              EXP 12184582/ SP 2000/ 5075 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Snefru
 • Quái vật liên quan:      Akeru

2.      Gặp gỡ thống đốc 1:

 • Nhiệm vụ:                   trò chuyện với thống đốc Senmute
 • Phần thưởng:              EXP 4669234/ SP 600/ 2340 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Snefru và Senmute
 • Quái vật liên quan:      không có

3.      Cuốn sách bị thất lạc 1:

 • Nhiệm vụ:                   trò chuyệnvới chủ hàng tạp hóa Melit
 • Phần thưởng:              EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng
 • Kiểu nhiệm vụ:            làm 1 lần
 • NPC liên quan:            Snefru và Melit
 • Quái vật liên quan:      không có
   


Xem tiếp: Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng trong SRO