f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/


Hướng dẫn Trang bị Nhẫn Châu Á trong SRO

 Hệ thống trang bị - Trung Hoa - Nhẫn trong SRO

 

TÊN MÓN ĐỒ

CẤP ĐỘ YÊU CẦU

CHỦNG LOẠI

GIÁ TRỊ

CHỦNG TỘC

CẤP ĐỘ MÓN ĐỒ

GIÁ

Nhẫn Thiên Giới Chân Kỳ

101

Nhẫn

Đồ thường

Châu Á

11

3738000

Nhẫn Hổ Nhãn Chiếu

98

Nhẫn

Đồ thường

Châu Á

10

3381000

Nhẫn Hổ Nhãn Quang

94

Nhẫn

Đồ thường

Châu Á

10

3008000

Nhẫn Hổ Nhãn Hung

90

Nhẫn

Đồ thường

Châu Á

10

2654000

Nhẫn Dạ Ngọc La Mã

85

Nhẫn

Đồ thường

Châu Á

9

2295000

Nhẫn Dạ Ngọc Ả Rập

80

Nhẫn

Đồ thường

Châu Á

9

1960000

Nhẫn Dạ Ngọc Trung Hoa

76

Nhẫn

Đồ thường

Châu Á

9

1652000

Nhẫn Ngọc Trai Đen Huyền

72

Nhẫn

Đồ thường

Châu Á

8

1333000

Nhẫn Ngọc Trai Đen Thuần

68

Nhẫn

Đồ thường

Châu Á

8

1065000

Nhẫn Ngọc Trai Đen

64

Nhẫn

Đồ thường

Châu Á

8

705000

Nhẫn Ngọc Trai Đông Hải

60

Nhẫn

Đồ thường

Châu Á

7

447500

Nhẫn Ngọc Trai Nam Hải

56

Nhẫn

Đồ thường

Châu Á

7

361000

Nhẫn Ngọc Trai Bắc Hải

52

Nhẫn

Đồ thường

Châu Á

7

282000

Nhẫn Thanh Phỉ Thúy

48

Nhẫn

Đồ thường

Châu Á

6

217500

Nhẫn Kim Phỉ Thúy

45

Nhẫn

Đồ thường

Châu Á

6

178500

Nhẫn Lục Phỉ Thúy

42

Nhẫn

Đồ thường

Châu Á

6

143000

Nhẫn Sa Tinh Ánh Màu

38

Nhẫn

Đồ thường

Châu Á

5

104500

Nhẫn Sa Tính Ánh Vàng

35

Nhẫn

Đồ thường

Châu Á

5

81500

Nhẫn Sa Tinh Ánh Bạc

32

Nhẫn

Đồ thường

Châu Á

5

61500

Nhẫn Đá Quý Hắc Ngọc

29

Nhẫn

Đồ thường

Châu Á

4

44750

Nhẫn Đá Quý Nhuyễn Ngọc

26

Nhẫn

Đồ thường

Châu Á

4

32500

Nhẫn Đá Quý Kính Ngọc

24

Nhẫn

Đồ thường

Châu Á

4

25250

Nhẫn Vàng Hỏa Tinh

21

Nhẫn

Đồ thường

Châu Á

3

15750

Nhẫn Vàng Kim Tinh

18

Nhẫn

Đồ thường

Châu Á

3

9250

Nhẫn Vàng Thủy Tinh

16

Nhẫn

Đồ thường

Châu Á

3

6250

Nhẫn Bạc Thiên Sương

13

Nhẫn

Đồ thường

Châu Á

2

3250

Nhẫn Bạc Thiên Tuyết

10

Nhẫn

Đồ thường

Châu Á

2

1500

Nhẫn Bạc Thiên Băng

8

Nhẫn

Đồ thường

Châu Á

2

1250

Nhẫn Đồng Lê Hoa

5

Nhẫn

Đồ thường

Châu Á

1

1000

Nhẫn Đồng Đào Hoa

3

Nhẫn

Đồ thường

Châu Á

1

680

Nhẫn Đồng Mai Hoa

1

Nhẫn

Đồ thường

Châu Á

1

 


Xem tiếp: Hướng dẫn Trang bị Khuyên Tai Châu Á trong SRO