f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn Trang Bị Nhất Bổng trong SRO

Hệ thống trang bị Nhất Bổng - Châu Âu - StaffEU trong SRO 

 

TÊN MÓN ĐỒ

CẤP ĐỘ YÊU CẦU

CHỦNG LOẠI

GIÁ TRỊ

CHỦNG TỘC

CẤP ĐỘ MÓN ĐỒ

GIÁ

Nhất bổng Thiên Long

101

Nhất bổng

Đồthường

Châu Âu

11

10158000

Nhất bổng Thiên Thố

98

Nhất bổng

Đồthường

Châu Âu

10

9187000

Nhất bổng Kình Ngư

94

Nhất bổng

Đồthường

Châu Âu

10

8174000

Nhất bổng Kim Ngưu

90

Nhất bổng

Đồthường

Châu Âu

10

7214000

Nhất bổng Linh Miêu

85

Nhất bổng

Đồthường

Châu Âu

9

6238000

Nhất bổng Trường Xà

80

Nhất bổng

Đồthường

Châu Âu

9

5328000

Nhất bổng Thiên Yết

76

Nhất bổng

Đồthường

Châu Âu

9

4491000

Nhất bổng Phong Mục Phu

72

Nhất bổng

Đồthường

Châu Âu

8

3623000

Nhất bổng Phong Ngự Phu

68

Nhất bổng

Đồthường

Châu Âu

8

2896000

Nhất bổng Phong Xử Nữ

64

Nhất bổng

Đồthường

Châu Âu

8

1915000

Nhất bổng Kim Hồ Ly

60

Nhất bổng

Đồthường

Châu Âu

7

1216000

Nhất bổng Kim CựTước

56

Nhất bổng

Đồthường

Châu Âu

7

981000

Nhất bổng Kim Thiên Bình

52

Nhất bổng

Đồthường

Châu Âu

7

766000

Nhất bổng Đại Hùng

48

Nhất bổng

Đồthường

Châu Âu

6

591000

Nhất bổng Thiên Hữu

45

Nhất bổng

Đồthường

Châu Âu

6

486000

Nhất bổng Cự Giải

42

Nhất bổng

Đồthường

Châu Âu

6

389000

Nhất bổng Song Kỳ Lân

38

Nhất bổng

Đồthường

Châu Âu

5

284000

Nhất bổng Song Tam Thân

35

Nhất bổng

Đồthường

Châu Âu

5

222500

Nhất bổng Song Bảo Bình

32

Nhất bổng

Đồthường

Châu Âu

5

167000

Nhất bổng Ô Nha

29

Nhất bổng

Đồthường

Châu Âu

4

121500

Nhất bổng Dạ Khuyển

26

Nhất bổng

Đồthường

Châu Âu

4

88500

Nhất bổng Bạch Dương

24

Nhất bổng

Đồthường

Châu Âu

4

69000

Nhất bổng Thiên Ưng

21

Nhất bổng

Đồthường

Châu Âu

3

43000

Nhất bổng Tiên Tử

18

Nhất bổng

Đồthường

Châu Âu

3

25500

Nhất bổng Song Tử

16

Nhất bổng

Đồthường

Châu Âu

3

17000

Nhất bổng Ma Kết

13

Nhất bổng

Đồthường

Châu Âu

2

8750

Nhất bổng Thiên Nga

10

Nhất bổng

Đồthường

Châu Âu

2

4250

Nhất bổng Song Ngư

8

Nhất bổng

Đồthường

Châu Âu

2

3750

Nhất bổng Thiên Tiễn

5

Nhất bổng

Đồthường

Châu Âu

1

2750

Nhất bổng Xá Khuyển

3

Nhất bổng

Đồthường

Châu Âu

1

1750

Nhất bổng Nhân Mã

1

Nhất bổng

Đồthường

Châu Âu

1

990Xem tiếp: Hướng dẫn Trang Bị Pháp Bổng trong SRO