f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/


Hướng dẫn Trang Bị Kiếm trong SRO

Hệ thống trang bị Vũ Khí- Châu Âu - SwordEU trong Sro

 

TÊN MÓN ĐỒ

CẤP ĐỘ YÊU CẦU

CHỦNG LOẠI

GIÁ TRỊ

CHỦNG TỘC

CẤP ĐỘ MÓN ĐỒ

GIÁ

Kiếm Thiên Long

101

Kiếm

Đồ thường

Châu Âu

11

9142000

Kiếm Thiên Thố

98

Kiếm

Đồ thường

Châu Âu

10

8268000

Kiếm Kình Ngư

94

Kiếm

Đồ thường

Châu Âu

10

7357000

Kiếm  Kim Ngưu

90

Kiếm

Đồ thường

Châu Âu

10

6492000

Kiếm Linh Miêu

85

Kiếm

Đồ thường

Châu Âu

9

5614000

Kiếm Trường Xà

80

Kiếm

Đồ thường

Châu Âu

9

4795000

Kiếm Thiên Yết

76

Kiếm

Đồ thường

Châu Âu

9

4042000

Kiếm Phong Mục Phu

72

Kiếm

Đồ thường

Châu Âu

8

3260000

Kiếm Phong Ngự Phu

68

Kiếm

Đồ thường

Châu Âu

8

2606000

Kiếm Phong Xử Nữ

64

Kiếm

Đồ thường

Châu Âu

8

1724000

Kiếm Kim Hồ Ly

60

Kiếm

Đồ thường

Châu Âu

7

1094000

Kiếm Kim CựTước

56

Kiếm

Đồ thường

Châu Âu

7

883000

Kiếm Kim Thiên Bình

52

Kiếm

Đồ thường

Châu Âu

7

689000

Kiếm Đại Hùng

48

Kiếm

Đồ thường

Châu Âu

6

532000

Kiếm Thiên Hữu

45

Kiếm

Đồ thường

Châu Âu

6

437500

Kiếm Cự Giải

42

Kiếm

Đồ thường

Châu Âu

6

350000

Kiếm Song Kỳ Lân

38

Kiếm

Đồ thường

Châu Âu

5

256000

Kiếm Song Tam Thân

35

Kiếm

Đồ thường

Châu Âu

5

200500

Kiếm Song BảoBình

32

Kiếm

Đồ thường

Châu Âu

5

150000

Kiếm Ô Nha

29

Kiếm

Đồ thường

Châu Âu

4

109500

Kiếm Dạ Khuyển

26

Kiếm

Đồ thường

Châu Âu

4

79500

Kiếm Bạch Dương

24

Kiếm

Đồ thường

Châu Âu

4

62000

Kiếm Thiên Ưng

21

Kiếm

Đồ thường

Châu Âu

3

38750

Kiếm Tiên Tử

18

Kiếm

Đồ thường

Châu Âu

3

23000

Kiếm Song Tử

16

Kiếm

Đồ thường

Châu Âu

3

15250

Kiếm  Ma Kết

13

Kiếm

Đồ thường

Châu Âu

2

8000

Kiếm Thiên Nga

10

Kiếm

Đồ thường

Châu Âu

2

4000

Kiếm  Song Ngư

8

Kiếm

Đồ thường

Châu Âu

2

3500

Kiếm Thiên Tiễn

5

Kiếm

Đồ thường

Châu Âu

1

2250

Kiếm Xá Khuyển

3

Kiếm

Đồ thường

Châu Âu

1

1500

Kiếm Nhân Mã

1

Kiếm

Đồ thường

Châu Âu

1

890Xem tiếp: Hướng dẫn Trang Bị Khiên trong SRO