f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Danh Hiệu trong SRO

 Nhiệm vụ lấy title vàng - Cấp độ 95 trong SRO

 

Nhiệm vụ thứ 1: Bài kiểm tra 
NPC:

 • Châu Á: Tướng quân Tôn Huyền (Trường An)
 • Châu Âu: Tướng quân Ratchel (Constatinople)

Cách làm:

 • Khi bạn nói chuyện lần thứ 2 với NPC Tôn Huyền hoặc Ratchel, bạn sẽ được dịch chuyển đến đấu trường Trường An hoặc Colosseum
 • Đây là nơi bạn sẽ phải chiến đấu với quái vật, bạn sẽ phải sống sót trong khoảng thời gian là 10'
 • Khi hết giờ, bạn sẽ được dịch chuyển về Trường An hoặc Const, báo cáo với NPC Tôn Huyền (Hoặc Ratchel)

Nhiệm vụ thứ 2: Nguyên liệu của đơn duợc
NPC:

 • Châu Á: Tướng quân Tôn Huyền (Trường An)
 • Châu Âu: Tướng quân Ratchel (Constatinople)

Cách làm: Nói chuyện với NPC Thầy mo Tố Linh
 

Nhiệm vụ thứ 3: Chuông của quái vật tượng đá
NPC:

 • Châu Á: Thầy mo Tố Linh (Trường An)
 • Châu Âu: Phù thủy Sunset (Constatinople)

Cách làm: Xuống tầng 2 lăng mộ Tần Thủy Hoàng, giết 2 con sư tử đá để lấy chiếc chuông. Về báo cáo lại với Đinh Tuệ Hòa Thượng (Trường An)
 

Nhiệm vụ thứ 4: Vỏ bọc của linh hồn
NPC: Đinh Tuệ Hòa Thượng (Trường An)
Cách làm: Bạn sẽ được 1 chiếc chuông vàng vào ô vật phẩm
Đến phía Nam lăng mộ Tần Thủy Hoàng (Tọa độ X: 7175, Y: 309) và ấn vào chiếc chuông sẽ xuất hiện quái vật Tử Thạch Linh Khí, giết nó và nhận được vật phẩm Quest. Quay lại và báo cáo với Thầy mo Tố Linh hoặc phù thủy Sunset.

Nhiệm vụ thứ 5: Bùa của ma nữ 
NPC:

 • Châu Á: Thầy mo Tố Linh (Trường An)
 • Châu Âu: Phù thủy Sunset (Constatinople)

Cách làm: Bạn sẽ được 1 vật phẩm

 • Châu Á: Đến đưa và nói chuyện với Trưởng tiêu cục bảo tiêu Quách Uy (Trường An)
 • Châu Âu: Đến đưa và nói chuyện với Trưởng tiêu cục bảo tiêu Adria (Constatinople)

Nhiệm vụ thứ 6: Linh hồn của các linh hồn 
NPC:

 • Châu Á: Trưởng tiêu cục bảo tiêu Quách Uy (Trường An)
 • Châu Âu: Trưởng tiêu cục bảo tiêu Adria (Constatinople)

Cách làm:

 • Bạn sẽ nhận được 100 vật phẩm để bắt Tướng quân Niya và di chuyển về nơi trả Q = ngựa hoặc chạy bộ
 • Có 1 tin tốt là bạn sẽ ko phải bắt cả con Tướng quân mà chỉ bắt linh hồn của hắn
 • Và 1 tin xấu là có thể bạn sẽ bắt phải 1 linh hồn đã vỡ (Giống Q thu thập bùa giả bùa thật bên asia)
  • Linh hồn xịn có tên là Honbaek sane
  • Linh hồn đểu có tên là Neodeol distance honbaek
 • Quay về Trường An (hoặc Const) gặp Thầy mo Tố Linh (hoặc Phù thủy Sunset) để trả Q 

Nhiệm vụ thứ 7: Linh hồn của tàn tích 
NPC:

 • Châu Á: Thầy mo Tố Linh (Trường An)
 • Châu Âu: Phù thủy Sunset (Constatinople)

Cách làm: Sau khi nhận Quest, bạn nói chuyện tiếp với NPC nhận Q và sẽ được dịch chuyển tới đấu trường

 • Chắc chắn rằng bạn đã có đủ ngọc cuồng nộ
 • Bạn sẽ phải sử dụng cuồng nộ tại đấu trường
 • Quái vật sẽ đóng băng bạn lại
 • Sau khi giết và hoàn thành nhiệm vụ, quay trở lại trả Q cho Thầy mo Tố linh (Hoặc phù thủy Sunset)

Nhiệm vụ thứ 8: Thế lực mới 
NPC:

 • Châu Á: Thầy mo Tố Linh (Trường An)
 • Châu Âu: Phù thủy Sunset (Constatinople)

Cách làm:

 • Châu Á: Bạn sẽ nhận được 1 vật phẩm, đưa nó cho Tướng Quân Tôn Huyền (Trường An)

Châu Âu: Bạn sẽ nhận được 1 vật phẩm, đưa nó cho Ratchel (Constatinople)

 

Nhiệm vụ lấy title vàng - Cấp độ 100 trong SRO 
 

Nhiệm vụ thứ 1: Bài kiểm tra 2 
NPC:

 • Châu Á: Tướng quân Tôn Huyền (Trường An)
 • Châu Âu: Tướng quân Ratchel (Constatinople)

Cách làm:

 • Khi bạn nói chuyện lần thứ 2 với NPC Tôn Huyền hoặc Ratchel, bạn sẽ được dịch chuyển đến đấu trường
 • Đây là nơi bạn sẽ phải chiến đấu với quái vật, bạn sẽ phải sống sót trong khoảng thời gian là 10'
 • Khi hết giờ, bạn sẽ được dịch chuyển về Trường An hoặc Const, báo cáo với NPC Tôn Huyền (Hoặc Ratchel)


Nhiệm vụ thứ 2: Thế lực mới
NPC:

 • Châu Á: Tướng quân Tôn Huyền (Trường An)
 • Châu Âu: Tướng quân Ratchel (Constatinople)

Cách làm:

 • Châu Á: Nói chuyện với NPC Thầy mo Tố Linh
 • Châu Âu: Nói chuyện với NPC Phù thủy Sunset

 

Nhiệm vụ thứ 3: Nhánh cây của sự sống
NPC:

 • Châu Á: Thầy mo Tố Linh (Trường An)
 • Châu Âu: Phù thủy Sunset (Constatinople)

Cách làm: Bạn sẽ phải đi tiêu diệt Ác linh Sơn Duơng để thu thập đồ vật nhiệm vụ (Nguồn gốc của núi đá). Quay trở lại Trường An, tìm quái vật Mộc Yêu, ấn chuột phải vào đồ vật nhiệm vụ lúc nãy bạn sẽ có "Nhánh cây của sự sống". Xong việc, báo cáo với Thầy mo Tố Linh hoặc phù thủy Sunset 
 

Nhiệm vụ thứ 4: Di vật của thần Thái Dương 
NPC:

 • Châu Á: Thầy mo Tố Linh (Trường An)
 • Châu Âu: Phù thủy Sunset (Constatinople)

Cách làm Nói chuyện lại với NPC nhận Q, bạn sẽ được giao nhiệm vụ đi giết Tàn Tuyết Yêu và Tuyết Yêu để thu thập “Tinh thể tỏa sáng” (số lượng không hạn chế, bạn có thể nhặt bao nhiêu cái tùy thích), sau đó quay trở lại Samakan (Tọa độ X: -6935, Y:1753 - Cửa Cleopatra), ấn chuột phải vào tinh thể, (nếu xịt sẽ làm lại từ đầu). Nếu thành công bạn sẽ nhận được "Di vật của thần Thái Dương”. Xong việc quay trở lại báo cáo với Thầy mo Tố Linh hoặc Phù thủy Sunset 
 

Nhiệm vụ thứ 5: Linh hồn của Thế giới ngầm
NPC:

 • Châu Á: Thầy mo Tố Linh (Trường An)
 • Châu Âu: Phù thủy Sunset (Constatinople)

Cách làm: Nói chuyện với NPC nhận Q triệu hồi 1 linh hồn, nói chuyện lại với NPC nhận Q - Nghi lễ bắt đầu. Dùng cuồng nộ để tiêu diệt Linh hồn Xanh - Bạn sẽ nhận được vật phẩm nhiệm vụ (Mảnh vỡ của Linh hồn ma quỷ). Quay trở lại gặp Thầy mo Tố Linh hoặc Phù thủy Sunset để hoàn thành nhiệm vụ
 

Nhiệm vụ thứ 6: Sự trưởng thành nào đó 
NPC:

 • Châu Á: Thầy mo Tố Linh (Trường An)
 • Châu Âu: Phù thủy Sunset (Constatinople)

Cách làm:

 • Châu Á: Bạn sẽ nhận được 1 vật phẩm, đưa nó cho Tướng Quân Tôn Huyền (Trường An)

Châu Âu: Bạn sẽ nhận được 1 vật phẩm, đưa nó cho Ratchel (Constatinople)

 

Xong. Bạn đã có 1 title màu vàng. Chúc May mắn và vui vẻ!Xem tiếp: Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Lăng Mộ Pharaoh trong SRO