f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn Khởi Tạo Nhân Vật trong SRO

KHỞI TẠO NHÂN VẬT TRONG SRO

Để tham gia vào game online Con Đường Tơ Lụa, người chơi bắt buộc phải khởi tạo nhân vật. Sẽ có 2 trường phái Châu Á và Châu Âu cho người chơi lựa chọn.

  • Trường phái châu Á

Nhân vật châu Á sẽ bắt đầu tại Trường An. Các nhân vật châu Á có khả năng độc lập cao do thời gian trễ (delay) giữa những lần bơm máu thấp, nên có thể luyện cấp một mình giữa những nơi đông quái vật mà không chết. Điều này là khá khó đối với các nhân vật châu Âu. Tuy nhiên các nhân vật châu Á nếu độc lập sẽ phải khá vất vả với những quái vật Nhóm, xuất hiện khi tồn tại một Tổ đội (Party) 8 người (xem phần Tổ đội), và sát thương thường không cao bằng các nhân vật châu Âu.

  • Trường phái châu Âu

Nhân vật châu Âu sẽ bắt đầu tại Constantinople. Các nhân vật châu Âu ít có khả năng độc lập luyện cấp do thời gian trễ giữa những lần bơm máu của họ rất cao (khoảng 15s giữa 2 lần bơm máu). Điều này khiến cho việc thành lập các Tổ đội 8 người giữa các nhân vật châu Âu trở nên cần thiết và đây cũng là mục tiêu của nhà phát triển trò chơi nhằm nâng cao tính cộng đồng trong game.

  • Điểm tiềm năng và các chỉ số của nhân vật

Mỗi khi lên một level (cấp độ), người chơi sẽ nhận được 5 điểm tiềm năng, trong đó hệ thống sẽ tự động cộng 1 điểm vào chỉ số Sức mạnh (Strength) và 1 điểm vào chỉ số Trí tuệ (Intelligence), 3 điểm còn lại sẽ do người chơi cộng tùy ý. Điểm Sức mạnh sẽ tăng trực tiếp lượng HP (Health Point) của nhân vật, còn điểm Trí tuệ sẽ tăng trực tiếp lượng MP (Mana Point) của nhân vật. Khác với các game khác, SRO chỉ có 2 chỉ số là Sức mạnh và Trí tuệ, nhưng chúng lại ảnh hưởng nhiều đến các chỉ số khác của nhân vật, bao gồm:

Công vật lý (Physical Attack - Phy. Atk): ảnh hưởng trực tiếp đến sức đánh vật lý của nhân vật. Sức đánh vật lý sẽ làm cho đối phương (người chơi khác hoặc quái vật) có Thủ vật lý thấp mất nhiều máu.

Công phép thuật (Magical Attack - Mag. Atk): ảnh hưởng trực tiếp đến sức đánh phép thuật của nhân vật. Sức đánh phép thuật sẽ làm cho đối phương có Thủ phép thuật thấp mất nhiều máu.
Thủ vật lý (Physical Defense - Phy. Def.): ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phòng ngự vật lý của nhân vật, có tác dụng chống lại các đòn tấn công vật lý của đối phương.
Thủ phép thuật (Magical Defense - Mag. Def.): ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phòng ngự phép thuật của nhân vật, có tác dụng chống lại đòn tấn công phép thuật của đối phương.

Cân bằng sức (Physical balance - Phy. balance): ảnh hưởng gián tiếp đến sức đánh vật lý và phòng ngự vật lý của nhân vật. Chỉ số Cân bằng sức sẽ điều chỉnh các chỉ số Công vật lý và Thủ vật lý.

Cân bằng phép (Magical balance - Mag. balance): ảnh hưởng gián tiếp đến sức đánh phép thuật và phòng ngự phép thuật của nhân vật. Chỉ số Cân bằng phép sẽ điều chỉnh các chỉ số Công phép thuật và thủ phép thuật.
Tỷ lệ đánh (Hit Ratio): ảnh hưởng gián tiếp đến sức đánh (cả vật lý lẫn phép thuật) của nhân vật.

Tỷ lệ đỡ (Parry Ratio): ảnh hưởng gián tiếp đến phòng ngự (cả vật lý lẫn phép thuật) của nhân vật.

Khi người chơi cộng điểm tiềm năng vào Sức mạnh thì các chỉ số vật lý sẽ tăng lên, còn cộng vào Trí tuệ thì các chỉ số phép thuật sẽ tăng lên. Riêng Cân bằng sức và Cân bằng phép sẽ giảm đi nếu người chơi cộng quá nhiều điểm vào chỉ một chỉ số. Các chỉ số trên có sự khác nhau về mức độ ảnh hưởng (trực tiếp và gián tiếp) vì tồn tại một công thức cho ra sát thương (damage) của nhân vật khi tác động lên đối phương (cả người chơi khác lẫn quái vật) giữa các chỉ số đó.

GIAO DIỆN TRÒ CHƠI TRONG SRO

1. Màn hình nhân vật

Màn hình nhân vật trong SRO

2. Cửa sổ nghề nghiệp (Phím tắt C)

 Cửa sổ nghề nghiệp trong sro


3. Bản đồ (phím tắt M)

Bản đồ trong SRO


4. Cửa sổ hiển thị con vật sử dụng

Cửa sổ hiển thị con vật sử dụng trong SRO


5. Cửa sổ hiển thị party

Cửa sổ hiển thị party trong SRO


6. Thông báo của Game Master

Thông báo của Game Master trong SRO


7. Cửa sổ tán gẫu

Cửa sổ tán gẫu trong SRO


8. Cửa sổ hỗ trợ ( Phím tắt H)

Cửa sổ hỗ trợ trong SRO


9 Cửa sổ biểu tượng (Phím tắt A)

Cửa sổ biểu tượng trong SRO


10. Hiển thị trạng thái các đồ vật (Phím tắt I)

Hiển thị trạng thái các đồ vật trong sro

 

ĐIỀU KHIỂN TRONG SRO

Để nhân vật di chuyển trong trò chơi, bạn có thể dùng chuột hoặc bàn phím để điều khiển.
Nếu dùng chuột, bạn chỉ chuột xuống đất sẽ thấy xuất hiện một vòng tròn trắng trên mặt đất chỉ nơi bạn muốn di chuyển đền, nhân vật của bạn sẽ di chuyển tới điểm đó.
Nếu dùng bàn phím, bạn sử dụng các mũi tên lên xuống, trái, phải để điều khiển nhân vật di chuyển.

CHIẾN ĐẤU TRONG SRO

Người chơi sử dụng chuột lựa chọn quái vật muốn đánh sẽ hiện ra một vòng tròn đỏ dưới chân quái vật.
Khi tiêu diệt quái vật, người chơi sẽ nhận được điểm kinh nghiệm kỹ năng và điểm kinh nghiệm nhân vật.

LẬP TỔ ĐỘI TRONG SRO

Khi luyện cấp, người chơi có thể tham gia vào các Tổ đội để cùng nhau chiến đấu và nhận được số điểm cao hơn. Có 2 hình thức Tổ đội chính: Chia điểm và Không chia điểm.

  • Tổ đội 8 người: Một tổ đội chia điểm-chia đồ có thể có tối đa 8 người, các người chơi phải đứng trong một khu vực nhất định mà radar có thể "nhìn thấy", khi đó, số điểm mà tổ đội nhận được sẽ được chia theo một tỉ lệ tương ứng với level của mỗi nhân vật trong đó.
  • Tổ đội 4 người: Một tổ đội không chia điểm-không chia đồ có thể có tối đa 4 người, các người chơi không cần đứng cùng nhau, và số điểm tổ đội nhận được không được chia, tuy nhiên người trong tổ đội có thể được thêm khoảng 10% kinh nghiệm nhận được sau khi tiêu diệt được quái vật.

Ngoài ra, tổ đội có thể có thêm hình thức Chia đồ-Không chia điểm hoặc Không chia đồ-Chia điểm để phân phối các vật phẩm và kinh nghiệm nhận được khi đánh quái.Xem tiếp: Hướng dẫn trang bị Giáp Vải trong SRO