f
 


Bảng tài nguyên nâng cấp Tháp Canh (WatchTower) trong game Days of Empire

Bảng tài nguyên nâng cấp Tháp Canh (WatchTower) trong game Days of Empire

 

Quân đội của Tháp canh do thám kẻ thù để báo cho bạn những thông tin cần thiết về việc tiếp cận quân địch. Nâng cấp Tháp canh để có được những báo cáo do thám chi tiết hơn về thông tin của quân đội đang hành quân về hướng của bạn.

Cấp độ Loại Hiệu quả của tháp canh
1 Hành quân Cho biết tên Lãnh Chúa của đội quân đang tới và mục tiêu của họ
2 Do thám Cung cấp cho bạn thông tin số lượng tổng tài nguyên của kẻ thù
3 Hành quân Cho biết vị trí xuất phát lúc đầu của đội quân sắp tới
4 Do thám Cung cấp cho bạn thông tin số lượng tương đối quân đội phòng thủ của kẻ thù
5 Hành quân Cho biết thời gian đến dự kiến của các đội quân
6 Do thám Cung cấp cho bạn thông tin số lượng tương đối về bẫy của kẻ thù
7 Hành quân Cho biết tổng quy mô của các đội quân sắp tới
8 Do thám Cung cấp cho bạn thông tin số lượng tương đối viện binh của kẻ thù
9 Hành quân Cho biết chính xác cấp độ lãnh chúa của các Lãnh chúa của các đội quân sắp tới
10 Do thám Có thể do thám được anh hùng, loại binh lính và số lượng đại khái mà đối phương sử dụng cho quân đội phòng thủ
11 Hành quân Sẽ cho người chơi biết anh hùng và loại binh lính trong đội quân đang hành quân
12 Do thám Cung cấp cho bạn thông tin số lượng tương đối và chủng loại bẫy của kẻ thù
13 Hành quân Cho biết số lượng từng loại binh lính của các đội quân sắp tới
14 Do thám Cung cấp cho bạn tên và cấp dộ của những lãnh chúa viện trợ
15    
16 Do thám Có thể do thám được anh hùng, loại binh lính và số lượng đại khái viện quân đối phương
17    
18 Do thám Cung cấp cho bạn thông tin số lượng chính xác và binh chủng quân đội phòng thủ của kẻ thù
19    
20 Do thám Cung cấp cho bạn thông tin số lượng chính xác và chủng loại bẫy của kẻ thù
21    
22 Do thám Cung cấp cho bạn thông tin số lượng chính xác và binh chủng quân đội viện binh của kẻ thù
23    
24 Do thám Có thể do thám được cấp độ bệ pháo của đối phương
25    
26 Hành quân Cho biết công nghệ của các đội quân sắp tới
27    
28 Do thám Cung cấp cho bạn thông tin công nghệ của kẻ thù
29 Hành quân Cho biết các kỹ năng của các đội quân sắp tới
30 Do thám Cung cấp cho bạn thông tin kỹ năng của kẻ thù

Thông tin Tháp Canh (WatchTower)

Lưu ý: 

  • Thời gian nâng cấp là tương đối, phụ thuộc vào buff xây nhà cá nhân, bảng dưới đây là số liệu gốc về thời gian nên thực tế các bạn sẽ tốn ít thời gian hơn.
  • Cấp độ của Tháp Canh (WatchTower) tối đa là Lv30, không có cấp độ chiến tranh.

1. Bảng tóm tắt tài nguyên nâng cấp Tháp Canh (WatchTower) từng giai đoạn trong game Days of Empire:

Ghi chú:

  • Cấp độ của Tháp Canh (WatchTower) tối đa là Lv30, không có cấp độ chiến tranh.
  • Tháp Canh (WatchTower) nâng cấp không cần lúa

Giai Đoạn Gỗ Sắt Đá Quý Time
Lv1 - 19 9.3M 917k 114k 155h
Lv20 - 22 12.2M 1.2M 195k 128h
Lv23 - 26 40M 4M 640k 278h
Lv27 - 30 124M 12.4M 1.9M 473h
Lv1 - 30 185.5M 18.5M 2.9M 1034h

Bảng tóm tắt tài nguyên nâng cấp Tháp Canh (WatchTower)


2. Bảng chi tiết tài nguyên nâng cấp Tháp Canh (WatchTower) từ cấp độ 1 đến cấp độ 30 trong game Days of Empire:

Cấp Độ Gỗ Sắt Đá Quý Yêu cầu Time
Lv1 0 0 0 Không 0s
Lv2 500 0 0 Không 1p
Lv3 800 0 0 Không 2p
Lv4 1.2k 0 0 Không 7p
Lv5 2k 0 0 Nông trại lv5 18p
Lv6 3.4k 0 0 Nông trại lv6 36p
Lv7 7k 0 0 Nông trại lv7 1h
Lv8 13k 0 0 Nông trại lv8 1.5h
Lv9 25.8k 0 0 Nông trại lv9 2h
Lv10 50k 0 0 Nông trại lv10 3h
Lv11 80k 8k 0 Nông trại lv11 4h
Lv12 160k 16k 0 Nông trại lv12 6h
Lv13 306k 30.6k 0 Nông trại lv13 8h
Lv14 550k 55k 0 Nông trại lv14 10h
Lv15 840k 84k 0 Nông trại lv15 14h
Lv16 1.1M 110k 17k Nông trại lv16 19h
Lv17 1.5M 154k 24k Nông trại lv17 25h
Lv18 2M 200k 32k Nông trại lv18 29h
Lv19 2.6M 260k 41k Nông trại lv19 32h
Lv20 3.2M 320k 51k Nông trại lv20 37h
Lv21 4M 400k 64k Nông trại lv21 42h
Lv22 5M 500k 80k Nông trại lv22 49h
Lv23 6M 600k 96k Nông trại lv23 56h
Lv24 8M 800k 128k Nông trại lv24 64h
Lv25 11M 1.1M 176k Nông trại lv25 74h
Lv26 15M 1.5M 240k Nông trại lv26 85h
Lv27 20M 2M 320k Nông trại lv27 97h
Lv28 26M 2.6M 416k Nông trại lv28 110h
Lv29 34M 3.4M 544k Nông trại lv29 124h
Lv30 44M 4.4M 704k Nông trại lv30 142h

Bảng tài nguyên nâng cấp Tháp Canh (WatchTower) Lv1 - Lv30

 Xem tiếp: Bảng tài nguyên nâng cấp Bệ Pháo (Cannon Tower) trong game Days of Empire